22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Електричний струм. З'єднання провідників. В-3

Додано: 13 серпня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
9 запитань
Запитання 1

Для існування електричного струму необхідна наявність …

варіанти відповідей

електричного кола

електричного поля

атомів чи молекул

вільних заряджених частинок

Запитання 2

За напрямок електричного струму приймають напрям

варіанти відповідей

руху провідника

руху атомів чи молекул

руху негативно заряджених частинок

руху позитивно заряджених частинок

Запитання 3

Сила струму в ділянці кола…

варіанти відповідей

обернено пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки

обернено пропорційна опору ділянки

прямо пропорційна опору ділянки

прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки

Запитання 4

Сила струму в паралельно з’єднаних провідниках

варіанти відповідей

однакова у всіх провідниках

дорівнює загальній силі струму в ділянці кола

дорівнює різниці сил струмів у споживачах

дорівнює сумі сил струмів у споживачах

Запитання 5

Опір двох послідовно з’єднаних провідників визначається формулою

варіанти відповідей
Запитання 6

 Порівняти опори провідників

варіанти відповідей

5 R1=11 R2

11 R1=15 R2

R1= R2

R1 ≈ R2

Запитання 7

  Щоб виміряти напругу на ділянці кола,вольтметр в коло приєднують…

варіанти відповідей

в будь-якій точці електричного кола

паралельно джерелу струму

послідовно до ділянки кола

паралельно до ділянки кола

Запитання 8

 За 32 с через поперечний переріз провідника пройшло 1020 електронів. Визначити силу струму у провіднику.

варіанти відповідей

4 А

2 А

1 А

0,5 А

Запитання 9

 Визначити загальну силу струму на ділянці кола.

варіанти відповідей

0.9 А

0.5 А

5 А

100 А