Електризація та електричне поле

Додано: 22 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
Копія з тесту: електризація тіл
20 запитань
Запитання 1

Однойменно заряджені тіла

варіанти відповідей

Відштовхуються

Притягаються

Не рухаються

Запитання 2

Як називається особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд?

варіанти відповідей

електричний струм

електризація

напруга

електричне поле

Запитання 3

Фізична величина,яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію-це...

варіанти відповідей

імпульс

електричне поле

електричний заряд

електроскоп

Запитання 4

Який заряд має бурштин,потертий об вовну?

варіанти відповідей

позитивний

негативний

теплий

заряду небуде

Запитання 5

Визначте заряд кульки 2.

варіанти відповідей

негативний

позитивний

нейтрально заряджена

Запитання 6

Чи має атом заряд за звичайних умов?

варіанти відповідей

можливо

так

ні

Запитання 7

Електричний заряд не існує окремо від частинки.

варіанти відповідей

так

ні

іноді можливо

Запитання 8

Як називається зображене явище?

варіанти відповідей

магнетизм

електризація

гравітація

дифузія

Запитання 9

Атом,ядро якого має 18 протонів, в процесі електризації втратив 3 електрони.Скільки електронів залишилося?

варіанти відповідей

5

6

15

Запитання 10

На честь якого вченого була названа одиниця вимірювання електричного заряду?

варіанти відповідей

Вільям Гільберт

Шарль Огюстен Кулон

Алессандро Вольта

Андре Марі Ампер

Запитання 11

Яке твердження є НЕправильним?

варіанти відповідей

Існують два роди електричних зарядів - електрон і протон.

Електризація - це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду.

Тіла, що мають заряди одного знаку, відштовхуються.

Мікроскопічні тіла можуть бути нейтральними.

Запитання 12

Як називаються частинки, заряд яких дорівнює нулю?

варіанти відповідей

Електрон

Нейтрон

Протон

Позитрон

Запитання 13

Носієм елементарного негативного заряду є електрон. Яким символом позначають цей заряд та яке його значення?

варіанти відповідей
Запитання 14

Термін «електрика» походить від 

варіанти відповідей

Словосполучення «електричний струм»

Словосполучення «електрична напруга»

Грецького слова «електрон» - «бурштин»

Запитання 15

Найменший позитивний заряд має 

варіанти відповідей

Нейтрон 

Протон

Електрон

Йон

Запитання 16

Який заряд має паперова гільза, зображена на малюнку, якщо тіло, яке до неї підносять, заряджене негативно?

варіанти відповідей

Не має заряду

Позитивний

Негативний

Запитання 17

Вкажіть мінімально можливий заряд

варіанти відповідей

-1,6 Кл

+4 Кл * 10-15

+6,1 * 10-19 Кл

-1,6 * 10-19 Кл

Запитання 18

Тіла із зарядами із однаковими зарядом

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Розряджаються

Запитання 19

Які бувають види електричного заряду?

варіанти відповідей

Позитивні та нейтральні

Позитивні та негативні

Позитивні, негативні та нейтральні

Негативні та від'ємні

Запитання 20

Позитивний йон має:

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і електронів

більше електронів ніж протонів

більше протонів ніж електронів

однакову кількість протонів,електронів,нейтронів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест