Електроємність. Конденсатори.

Тест складено для контролю засвоєння основних понять: електроємність, конденсатори та їх з'єднання; половину завдань складають розрахункові задачі,які бажано запропонувати учням розв'язати письмово у зошитах

Додано: 13 вересня 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 376 разів
12 запитань
Запитання 1

Електроємність відокремленого провідника — фізична величина, яка дорівнює…


варіанти відповідей

…відношенню електричного заряду до його потенціалу.

  

 

  …відношенню потенціалу до його електричного заряду.

…добутку електричного заряду на потенціал.

 …сумі електричного заряду та потенціалу.

Запитання 2

Які співвідношення виконуються для паралельного з'єднання конденсаторів?

варіанти відповідей

 С=С1+С2+...+Сn

 

 

 

 q=q1=q2=...=qn

  

U=U1=U2=...=Un

 С=С1=С2=...=Сn

 

 U=U1+U2+...+Un

 q=q1+q2+...+qn

Запитання 3

Три однакові конденсатори, ємність кожного С, з'єднані паралельно. Потім їх з'єднують послідовно. Як при цьому змінились ємність батареї конденсаторів?

варіанти відповідей

Не змінилась

Збільшилась в 3 рази

Зменшилась в 3 рази

Збільшилась в 6 разів

Зменшилась в 6 разів

Зменшилась в 9 разів

Запитання 4

Конденсатор ємністю 5мкФ зарядили до напруги 12В. Потім з'єднали його паралельно з незарядженим конденсатором ємністю 15 мкФ. Як при цьому зміниться енергія першого конденсатора?

варіанти відповідей

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться у 8 разів

Зменшиться у 16 разів

Запитання 5

Плоский повітряний конденсатор ємністю 20мкФ під'єднали до джерела напруги 12В. Який заряд накопичився на конденсаторі? Яким стане заряд цього конденсатора, якщо не від'єднуючи його від джерела напруги, збільшити відстань між обкладками вдвічі?

варіанти відповідей

240мкКл; 120мкКл

240мкКл; значення заряду не зміниться

240мкКл; 480мкКл

120мкКл; 240мкКл

240мкКл; 960мкКл

Запитання 6

Як зміниться електроємність плоского конденсатора, якщо площу перектриття його обкладок збільшити вдвічі, відстань між обкладками зменшити вдвічі, а повітряний простір між обкладками заповнити діелектриком з проникністю 4?

варіанти відповідей

Не зміниться

Збільшиться вдвічі

Зменшиться вдвічі

Збільшиться в 4 рази

Збільшиться у 8 разів

Збільшиться в 16 разів

Запитання 7

Плоский слюдяний конденсатор ємністю 0,2мкФ має площу обкладок 8000см2. Яка товщина слюди? Відомо, що слюда повністю заповнює простір між обкладками конденсатора і має діелектричну проникність 7.

варіанти відповідей

2,48м

24,8см

248мм

2,48мм

0,248мм

0,248мкм

Запитання 8

Електроємність плоского конденсатора визначають за формулою:

варіанти відповідей
Запитання 9

Конденсатори використовують для...

варіанти відповідей

накопичення електричного заряду

економії електричного заряду

отримання електричного заряду

Запитання 10

Одиницею вимірювання електроємності є

варіанти відповідей

Кулон(Кл)

Фарад(Ф)

Вольт(В)

Запитання 11

Визначити значення заряду, якщо під час його переміщення між двома точками з різницею потенціалів 2*103В електричне поле виконало роботу 1,8*10-8Дж.

варіанти відповідей

9пКл

9нКл

9мкКл

9мКл

Запитання 12

Визначте у скільки разів зміниться електроємність плоского конденсатора внаслідок збільшення відстані між обкладками в 4 рази

варіанти відповідей

зменшиться у 4 рази

збільшиться у 4 рази

не зміниться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест