Електрохімія

Додано: 26 грудня 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 196 разів
14 запитань
Запитання 1

Якою цифрою зображено на малюнку катод?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 2

Котрий з катіонів металів швидше відновиться на катоді

варіанти відповідей

Mg2+

Cu2+

Na+

Fe 2+

Запитання 3

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Чим більша сила струму і час електролізу, тим більші електродні потенціали йонів

На аноді під час електролізу проходить процес відновлення

Графітовий стержень не можна брати в якості катода

Позитивно заряджені йони при електролізі перетворюються в атоми на катоді

Запитання 4

Вставте пропущені слова: гальванічний елемент є пристроєм, який перетворює енергію ..................... безпосередньо на електричну:

варіанти відповідей

Світлову

Хімічних зв’язків

Механічну

Квантову

Запитання 5


Укажіть, які реакції проходять у гальванічному елементі:

варіанти відповідей

Фізичне руйнування градок

Сполучення

окисно- відновні

реакціі обміну

Запитання 6


Виберіть схему реакції, яка відбувається в гальванічному елементі, складеному з залізної пластини і мідної пластин, занурених у розчини своїх солей:


 

варіанти відповідей

Fe0 + Cu2+ → Fe2+ +Cu0

Cu2+ +SO42- → CuSO4

Cu0 + Fe2+→ Cu2+ + Fe0

 Fe2+ + SO42- → FeSO4

Запитання 7

Під час роботи цинково-мідного гальванічного елемента в розчині цинк сульфату кількість катіонів Zn2+ ...

варіанти відповідей

Збільшиться

Зменшиться

Не зміниться

Запитання 8

Укажіть усі метали, що можна використати в гальванічному елементі у якості катода, якщо анодом буде свинець

варіанти відповідей

срібло

Цинк

мідь

Магній

Запитання 9

Проаналізуйте твердження та позначте правильну відповідь:

І. Гальванічний елемент перетворює хімічну енергію на електричну;

ІІ. У гальванічному елементі відбувається окисно-відновна реакція.

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 твердження І та ІІ неправильні

 твердження І та ІІ правильні

 твердження І правильне, а ІІ неправильне

твердження ІІ правильне, а І неправильне

Запитання 10

Електроліз - це
варіанти відповідей

 розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом

 утворення речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.

 розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) змінним електричним струмом.

 розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) під дією високої температури

Запитання 11

Під час електролізу розплаву кальцій хлориду…

варіанти відповідей

На катоді відновиться водень

На аноді окисниться кальцій

На катоді утвориться кальцій

На аноді відновиться хлор

Запитання 12

Закінчити речення: зображено електроліз

варіанти відповідей

Розчину кухонноі солі

Розплаву кухонної солі

Розчину соди

Розплаву соди

Запитання 13

При електролізі розчину натрій карбонату…..

варіанти відповідей

На катоді утвориться водень

На аноді утвориться вуглець

У розчині утвориться натрій гідроксид

На аноді утвориться кисень

На катоді утвориться кисень

Води в розчині стане менше

Запитання 14

На аноді при електролізі розчинів солей

варіанти відповідей

Швидше відновиться катіон пасивного металу

Швидше окисниться гідроксид- йон, аніж хлорид- йон

Швидше відновиться катіон активного металу

Швидше окисниться бромід- йон, аніж гідроксид- йон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест