19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Електролітична дисоціація

Додано: 18 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Кислоти - це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням:

варіанти відповідей

катіонів металічних елементів

катіонів одного типу - йонів Гідрогену Н+

катіонів неметалічних елементів

немає правильної відповіді

Запитання 2

Хто створив теорію електролітичної дисоціації речовин?

варіанти відповідей

Д.І. Менделєєв

О.М. Бутлеров

С.-А. Арреніус

Л. Мейєр

Запитання 3

Солями називають електроліти, під час дисоціації яких у водному розчині утворюються:

варіанти відповідей

катіони металів і аніони кислотного залишку

аніони гідроксильних груп

катіони Гідрогену

аніони кислотного залишку

Запитання 4

Основами називаються електроліти, під час дисоціації яких у водному середовищі утворюються:

варіанти відповідей

катіони металічних елементів і аніони кислотних залишків

аніони гідроксильних груп – ОН-

лише катіони Гідрогену (гідроксонію)

немає правильної відповіді

Запитання 5

Виберіть формулу кислоти, яка дисоціює у два ступені:

варіанти відповідей

HCl   

HBr

H3PO4   

H2CO3

Запитання 6

Виберіть слабкий електроліт:

варіанти відповідей

HCl   

H3PO4   

H2S

HNO3

Запитання 7

Визначте серед запропонованих ряд речовин, утворений лише з формул сполук, які дисоціюють з утворенням гідроксид - іонів: 

варіанти відповідей

 NаОН, КОН, Са(ОН)2

HCl, H2CO3,K2HPO4

HNO3, K2S, KH2PO4

HCl, NaCl, MgCl2

Запитання 8

Визначте серед запропонованих ряд речовин, утворений лише з формул сполук, які дисоціюють з утворенням іону Гідрогену:

варіанти відповідей

HCl, NaCl, MgCl2

NH4NO3, HNO3, HBr

HCl, H2CO3,H3PO4

HNO3, K2S, K3PO4,

Запитання 9

На які йони у водному розчині дисоціює сполука AlCl3 (декілька правильних відповідей):

варіанти відповідей

Al3+

3Cl-

Al+

Cl3-

Запитання 10

Вкажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо з кожних 200 частинок речовини на йони дисоціює 50:

варіанти відповідей

0,5

0,25

0,75

0,3

Запитання 11

Які позитивно заряджені йони містяться в розчині хлоридної кислоти:

варіанти відповідей

Н+

Cl-

Cl+

OH-

Запитання 12

На які йони у водному розчині дисоціює речовина Fe2(SO4)3 (декілька правильних відповідей):

варіанти відповідей

SO4-

2Fe3+

3SO42-

Fe2+

O2-

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест