18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Електролітична дисоціація

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
23 запитання
Запитання 1

електроліти, які дисоціюють на катіон металу та аніон кислотного залишку це

варіанти відповідей

кислоти

солі

основи

Запитання 2

До електролітів відносяться

варіанти відповідей

натрій сульфат, магній гідроксид, хлор оксид

натрій хлорид, магній сульфат, барій карбонат

калій гідроксид, барій хлорид, аргентум нітрат

Запитання 3

Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу - гідроксид-іонів OH‾

варіанти відповідей

Кислоти

Солі

Основи

Оксиди

Запитання 4

Електролітична дисоціація - це процес:

варіанти відповідей

дифузії

утворення молекул з йонів

утворення кристалів з йонів

розщеплення електролітів на йони

Запитання 5

Які йони утворюються при дисоціації ZnCl2?

варіанти відповідей

Zn+ i Cl-

Zn2+ i Cl2-

Zn+ i 2Cl-

Zn2+ i 2Cl-

Запитання 6

Ступінь дісоціації розчину кислоти НА складає 2,5%. Кислота НА- це...

варіанти відповідей

сильний електроліт

середній електроліт

слабкий електроліт

неелектроліт

Запитання 7

Вкажіть кількісну характеристику електролітичної дисоціації:

варіанти відповідей

масова частка

рН розчину

об'єм розчину

ступінь дисоціації

Запитання 8

Електроліти - це...

варіанти відповідей

речовини, які здатні проводити електричний струм

сполуки, розплави або розчини яких проводять електричний струм (проте самі речовини не проводять електричний струм).

сполуки, розплави або розчини яких не проводять електричний струм 

розчини будь-яких речовин

Запитання 9

Фенолфталеїн в лужному середовищі:

варіанти відповідей

жовтий      

 синій

 червоний 

фіолетовий

Запитання 10

У розчинах електролітів носіями електричного заряду є:

варіанти відповідей

електрони

катіони

аніони

молекули

Запитання 11

Виберіть рядок, в якому всі речовини є сильними електролітами:

варіанти відповідей

НІ, NaCl, HNO3, H2SO4, HClO4

H3PO4, H2O, Na2SO4, KCl, H2SO3

C2H5OH, H2SiO3, K2SO4, HBr, HNO2

HCl, NaOH, Ca(OH)2, KCl, HNO3

Запитання 12

Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків

варіанти відповідей

Солі

Кислоти

Основи

Оксиди

Запитання 13

Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу - гідроксид-іонів OH‾

варіанти відповідей

Кислоти

Солі

Основи

Оксиди

Запитання 14

Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіонів одного типу - йонів гідрогену H+

варіанти відповідей

Оксиди

Солі

Основи

Кислоти

Запитання 15

Укажіть рядок, в якому наведені хімічні формули тільки неелектролітів

варіанти відповідей

CuSO4. MgCl2

BaSO4. CaO

Cl2. CrCl3

Ba(OH)2. S8

Запитання 16

Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням іону Zn2+:

варіанти відповідей

ZnSO4

ZnS

Запитання 17

Яка з наведених нижче речовин не дисоціює на йони у водному розчині?


варіанти відповідей

CaCl2

NaNO3

K2CO3

АlPO4

Запитання 18

Аніони – це:


варіанти відповідей

негативно заряджені йони

позитивно заряджені йони

атоми з частковим негативним зарядом

атоми з частковим позитивним зарядом

Запитання 19

Позитивно заряджені частинки - йони називаються ….

варіанти відповідей

катіони

протони

аніони

нейтрони

Запитання 20

До електролітів належать речовини із ковалентним ….зв’язком.

варіанти відповідей

полярним

неполярним

йонним

водневим

Запитання 21

Які речовини дисоціюють у водному розчині?

варіанти відповідей

Al(OH)3

H2SO4

H2SiO3

Na3PO4

Al2O3

Mg

Запитання 22

Універсальний індикатор в лужному середовищі:

варіанти відповідей

малиновий

жовтий  

червоний 

 синій

Запитання 23

Присутність яких йонів змінює забарвлення універсального індикатора на червоне

варіанти відповідей

гідроксид-йонів

катіонів

аніонів

катіонів Гідрогену

йонів H+

йонів OH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест