Сильні і слабкі електроліти. рН середовища.

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
14 запитань
Запитання 1

Вибрати сильні електроліти

варіанти відповідей

натрій гідроксид

сульфатна кислота

карбонатна кислота

алюміній гідроксид

магній карбонат

Запитання 2

Вибрати слабкі електроліти

варіанти відповідей

натрій хлорид

хлоридна кислота

амоній гідроксид

сульфідна кислота

натрій гідроксид

Запитання 3

Скільки непродисоційованих молекул буде в розчині, де загальна кількість молекул 200, а ступінь дисоціації 60%?

варіанти відповідей

120

60

80

40

Запитання 4

Кількість молекул, які продисоціювали зі ступенем дисоціації 0,4, якщо загальна кількість молекул - 300

варіанти відповідей

120

40

180

80

Запитання 5

Ступінь дисоціації сильних електролітів ....

варіанти відповідей

більше 30

більше 10

менше 30

менше 70

Запитання 6

На ступінь дисоціації впливають ...

варіанти відповідей

природа електроліту

концентрація

розчинник

тиск

каталізатор

Запитання 7

Вода - це ...

варіанти відповідей

дуже слабкий електроліт

неелектроліт

сильний електроліт

Запитання 8

При доливанні до води кислоти ...

варіанти відповідей

зменшується концентрація йонів Гідрогену

збільшується концентрація гідроксид - йонів

збільшується концентрація йонів Гідрогену

зменшується концентрація гідроксид - йонів

Запитання 9

Лакмус в кислому середовищі ...

варіанти відповідей

синій

малиновий

жовтий

червоний

Запитання 10

Фенолфталеїн в лужному середовищі ...

варіанти відповідей

синій

малиновий

жовтий

червоний

Запитання 11

В яких рзчинах рН більше 7

варіанти відповідей

натрій гідроксид

натрій хлорид

амоній гідроксид

хлоридна кислота

Запитання 12

В яких розчинах рН менше 7

варіанти відповідей

кислоти

солі

луги

оксиди активних металів

Запитання 13

В яких розчинах рН = 7 ?

варіанти відповідей

кислих

нейтральних

основних

амфотерних

Запитання 14

На що вказує водневий показник?

варіанти відповідей

ступінь коцентрації катіонів Гідрогену

ступінь коцентрації гідроксид - аніонів

ступінь коцентрації катіонів металу

ступінь коцентрації аніонів кислотного залишку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест