Електролітична дисоціація. Якісні реакції. Поняття рН розчину

Додано: 16 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот:

варіанти відповідей

гідроген-йон

гідроксид-йон

йон металу

Запитання 2

Виберіть формулу гідроксид-іона:

варіанти відповідей

ОН-

Н3О+  

Н+

NH4+

Запитання 3

У якому з варіантів відповідей рівняння дисоціації речовини записана НЕПРАВИЛЬНО:

варіанти відповідей

Na2SO4 ↔ 2Na++SO4 2-

КNO3 ↔ K+ + NO3-

Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OH-

H3PO4↔ H+ + PO43-

Запитання 4

Як називаються речовини, які розпадаються у водних розчинах чи розплавах на йони …

варіанти відповідей

електроліти

катіони


неелектроліти

аніони

Запитання 5

Використовуючи таблицю розчинності, вкажіть розчинну речовину:


варіанти відповідей

NaCl

AgCl

PbCl2 

Ca(OH)2

Запитання 6

Скорочене йонне рівняння Ba2+ + SO42-= BaSO4 відповідає взаємодії (_дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

BaO +H2SO4

BaCl2 +PbSO4

BaCl2 + H2SO4

 Ba(NO3)2 + Na2SO4

Запитання 7

Які йони утворюються при дисоціації ZnCl2

варіанти відповідей

Zn+ i Cl-

2Zn+ i 2Cl-

 Zn2+ i Cl2-

Zn2+ i 2Cl-

Запитання 8

Вкажіть умови проходження реакції йонного обміну NaOH +H3PO4 →

варіанти відповідей

Випадання осаду   


Утворення води

Виділення газу і води    

Запитання 9

Встановіть відповідність між напівсхемами реакцій та характеристикою цієї реакції:

1. H3PO4 + NaOH

2. Zn(NO3)2 + NaCl

3. H3PO4 + AgNO3

4. K2CO3 + HCl

А. відбувається з утворенням осаду

Б. відбувається з утворенням газу

В. практично не відбувається

Г. відбувається з утворенням води

Д. відбувається з утворенням газу і води

варіанти відповідей

1 - Г; 2 - В; 3 - А; 4 - Д

1 - Д: 2 - Г; 3 - В; 4 - Б

1 - А; 2 - Б; 3 - В; 4 - Г

1 - В; 2 - Г; 3 - Б; 4 - А

Запитання 10

Міра активності іонів водню в розчинах називається

варіанти відповідей

електролітичний показник

водневий показник

основний показник

водний показник

Запитання 11

рН розчинів можна визначити за допомогою індикатора

варіанти відповідей

фенолфталеїну

метилоранжевого

лакмусу

універсального індикатора

Запитання 12

Вкажіть зображення універсального індикатора, який показує кисле середовище

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест