19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Електромагітна індукція. Манітний потік. Закон електромагнітної індукції.

Самостійна робота


Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 36 разів
17 запитань
Запитання 1

Яку фізичну величину позначають буквою В?

варіанти відповідей

індукцію

електрорушійну силу

манітний потік

індуктивність

Запитання 2

За одиницю манітного потоку приймають:

варіанти відповідей

тесла

фарад

вебер

вольт

Запитання 3

Якою буквою позначають електрорушійну силу індукції?

варіанти відповідей

ε

Β

Ф

Ɛ

Запитання 4

Виникнення у замкненому провіднику електричного струму, зумовлене зміною магнітного поля, називають явищем:

варіанти відповідей

резонансу

електромагнітної індукції

електростатичної індукції

інша відповідь

Запитання 5

В якому разі стрілка гальванометра, який з'єднаний з котушкою, відхилиться від нульової позначки?

варіанти відповідей

коли магніт буде нерухомий у котушці

коли магніт опускати в котушку

коли магніт витягувати з котушки

коли магніт буде нерухомий над котушкою

Запитання 6

Якщо в котушку, що з'єднана з гальванометром, опускати електромагніт, то стрілка гальванометра відхилиться від нульової позначки. Це свідчить про:

варіанти відповідей

зміну опору котушки

виникнення індукційного струму

збільшення сили струму

збільшення дії магнітного поля

Запитання 7

Яким правилом користуються при визначенні напряму індукційного струму?

варіанти відповідей

Фарадея

Вольта

Ленца

Фуко

Запитання 8

Індукційний струм у замкненому контурі має такий напрям, що створений ним магнітний потік через площу, обмежену контуром, прагне скомпенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликає цей струм. Це є формулювання:

варіанти відповідей

основного закону електромагнітної індукції

правила Ленца

закона Фарадея

закона збереження енергії

Запитання 9

ЕРС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню обмежену контуром. Так формулюється:

варіанти відповідей

закон Фарадея

основний закон електромагнітної індукції

закон Ленца

інша відповідь

Запитання 10

Постійний магніт витягують з металевого кільця південним полюсом. Який напрям має індукційний струм у кільці, якщо дивитися з боку магніта?

варіанти відповідей

за рухом стрілки годинника

проти руху стрілки годинника

від нас

до нас

Запитання 11

За 8 мс у витку провідника магнітний потік рівномірно зменшівся на 0,4 мВб. Яка ЕРС індукції виникне у првіднику?

варіанти відповідей

20 В

2 В

0,05 В

0,5 В

Запитання 12

Контур площею 2*10-2 м2 міститьсяв однорідному магнітному полі з індукцією 4 Тл. Чому дорівнює магнітний потік, що проходить через контур, якщо площина контуру перпендикулярна до вектора індукції?

варіанти відповідей

8 Вб

0,08 Вб

0,8 Вб

0,008 Вб

Запитання 13

Перпендикулярно до лініі індукції магнітного поля переміщується провідник завдовжки 2,4 м зі швидкістю 4 м/с. ЕРС індукції 1,44 В. Знайдіть магнітну індукцію поля.

варіанти відповідей

0,015 Тл

0,15 Тл

2,4 Тл

0,24 Тл

Запитання 14

Магнітний потік всередині котушки, що має 800 витків, змінюється за 0,2 с на 2 мВб. Визначіть індуковану в котушці ЕРС.

варіанти відповідей

8 В

80 В

0,8 В

0,32 В

Запитання 15

Магнітний потік через контур провідника рівномірно змінився на 0,6 Вб так, що ЕРС індукції дорівнює 1,2 В. Визначіть час зміни магнітного потоку і силу індукційного струму, якщо опір провідника 0,24 Ом.

варіанти відповідей

2 с; 5 А

0,5 с; 5 А

0,5 с; 0,5 А

2 с; 0,5 А

Запитання 16

В витку, виконаному з алюмінієвого дроту довжиною 10 см і площею поперечного перерізу 1,4 мм2 , швидкість зміни магнітного потоку 10 мВб/с. Знайти силу індукційного струму. Питомий опір алюмінію 0,28 (Ом*мм2)/м.

варіанти відповідей

5 А

0,2 А

20 А

0,5 А

Запитання 17

Який заряд пройде через поперечний переріз витка, опір якого дорівнює 0,03 Ом, якщо магнітний потік усередині витка зменшується на 12 мВб?

варіанти відповідей

400 мКл

400 Кл

2,5 Кл

2,5 мКл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест