25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Електромагнетизм

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 92 рази
14 запитань
Запитання 1

Оберіть ученого, який дослідним шляхом виявив взаємодію магнітної стрілки та провідника зі струмом.

варіанти відповідей

Ерстед

Ампер

Ом

Фарадей

Запитання 2

Що спостерігається в досліді Ампера?

варіанти відповідей

Взаємодія двох магнітних стрілок

Взаємодія двох провідників зі струмом

поворот магнітної стрілки поблизу провідника при пропусканні струму через провідник

виникнення струму в котушці при введенні в неї постійного магніту

Запитання 3

За допомогою якого правила можливо визначити напрям дії сили Ампера?

варіанти відповідей

Обох рук

Правої руки

Лівої руки

Жоден  варіант не є вірний

Запитання 4

Якщо в котушку, що з'єднана з гальванометром опускати магніт, то стрілка гальванометра відхилиться від нульової позначки. Це свідчить про ...

варіанти відповідей

виникнення індукційного струму

зміну опору котушки

Запитання 5

Виникнення у замкненому провіднику електричного струму, зумовлене зміною магнітного поля, називають явищем ...

варіанти відповідей

резонансу

термоелектронної емісії

електромагнітної індукції

надпровідності

Запитання 6

Одиницею вимірювання магнітного потоку є ...

варіанти відповідей

Вебер

Вольт

Тесла

Ампер

Запитання 7

Який вигляд має траєкторія руху зарядженої частинки, якшо вона рухається в однорідному магнітному полі під дією сили Лоренца, а її швидкість лежить в площині, перпендикулярній вектору індукції?

варіанти відповідей

Пряма лінія

Коло

Парабола

Гіпербола

Запитання 8

Яким правилом користуються при визначенні напрямку індукційного струму?

варіанти відповідей

Фарадея

Вольта

Ленца

Ампера

Запитання 9

Визначте, у якому рядку речовини розташовані в порядку зменшення магнітної проникності.

варіанти відповідей

Феромагнетик, діамагнетик, парамагнетик

Феромагнетик, парамагнетик, діамагнетик

Діамагнетик, парамагнетик, феромагнетик

Парамагнетик, діамагнетик, феромагнетик

Запитання 10

Як зміниться енергія магнітного поля котушки, якщо сила струму збільшиться в 2 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 11

Магнітна індукція однорідного магнітного поля спрямована вертикально. З якою найменшою швидкістю повинен рухатися в магнітному полі прямий горизонтальний провідник завдовшки 0,5 м, щоб у ньому виникла ЕРС індукції 0,1В?

варіанти відповідей

4 м/с

40 м/с

25 м/с

2,5 м/с

Запитання 12

Визначте енергію магнітного поля котушки індуктивністю 0,8 Гн, сила струму в якій дорівнює 3 А.

варіанти відповідей

1,2 Дж

2,4 Дж

7,2 Дж

3,6 Дж

Запитання 13

У котушці, яка складається з 200 витків, магнітний потік дорівнює 0,01 Вб. За який час зникне магнітний потік при розімкненні кола, якщо в котушці при цьому виникає ЕРС індукції, яка дорівнює 5 В?

варіанти відповідей

0,4 с

4 с

10 с

40 мс

Запитання 14

Електрон влітає в однорідне магнітне поле, індукція якого 0,05 Тл, перпендикулярно до ліній магнітной індукції зі швидкістю 40 000 км/с. Вмизначте радіус кривизни траєкторії електрона.

варіанти відповідей

455 нм

4,55 нм

4,55 см

4,55 мм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест