Електромагнітна індукція

Додано: 13 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

У центр залізного розрізаного кільця швидко вносять постійний магніт. При цьому кільце ...

варіанти відповідей

притягується до магніту

відштовхується від магніту

залишається нерухомим

почне обертатися навколо осі, що проходить через його центр

Запитання 2

Легке дротяне кільце підвішене на нитці. Під час  наближення до кільця південного полюса магніту воно…

варіанти відповідей

буде відштовхуватися від магніту

буде притягуватися до магніту

буде нерухоме

буде спочатку відштовхуватися, а потім притягуватися до магніту 

Запитання 3

які процеси (з наведених нижче) базуються на явищі електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

запис інформації на жорсткий диск комп’ютера

відтворення звуку динаміком

Вироблення електричної енергії за допомогою генератора

Вироблення електричної енергії за допомогою сонячної батареї

вимірювання струму цифровим амперметром

вимірювання струму стрілочним амперметром

Запитання 4

Якщо магніт наближати до замкненої котушки, то котушка буде ...

варіанти відповідей

відштовхуватися

притягуватися.

обертатися

залишатися нерухомою

Запитання 5

Магнітне поле створюють

варіанти відповідей

Намагнічені тіла

Провідники зі струмом

Рухомі заряджені частинки

Заряджені частинки

Постійне електричне поле

Метали

Запитання 6

Магнітна індукція позначається...

варіанти відповідей

В

І

F

M

Запитання 7

Лінії магнітної індукції

варіанти відповідей

Замкнені

Перетинаються

Не перетинаються

Дотикаються

Мають початок

Мають розриви

Не мають розриви

Запитання 8

У замкненому провідному контурі виникає електричний струм, якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром, змінюється. Хто першим прийшов до такого висновку?

варіанти відповідей

Ерстед

Фарадей

Ампер

Максвел

Тесла

Ерстед і Ампер майже одночасно.

Запитання 9

Електромеханічний генератор - це пристрій, в якому механічна енергія ...

варіанти відповідей

перетворюється на кінетичну енергію.

зберігається під час роботи.

генерується.

перетворюється на електричну енергію.

перетворюється на внутрішню енергію.

перетворюється на потенціальну енергію.

Запитання 10

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

У конструкції реле є електромагніт.

Постійні магніти завжди є природними, а електромагніти - штучними.

Електромеханічний генератор - пристрій для промислового одержання електричного струму.

Вода належить до діамагнетиків.

Запитання 11

Феромагнетики при нагріванні до високої температури ...

варіанти відповідей

стають діамагнетиками.

намагнічуються.

не змінюють своїх властивостей.

стають парамагнетиками.

перетворюються на постійний магніт.

серед наведених відповідей немає правильної.

Запитання 12

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

Діамагнетики намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля.

Такі метали, як нікель, кобальт відносятся до феромагнетиків.

Феромагнетики посилюють зовнішнє магнітне поле у сотні і тисячі раз.

Гіпотеза Ампера стала поштовхом до створення теорії магнетизму.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест