9 клас. Світловий промінь. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

13 запитань
Запитання 1

Кутом падіння світлового променя називають 

варіанти відповідей

Кут між падаючим променем та поверхнею, на яку він падає

Кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Запитання 2

На рисунках позначені кути відбиття світлового променя. На якому з них позначення зроблено правильно? 

варіанти відповідей

№1

№2

№3

Запитання 3

На рисунках показано зображення S' точки S в плоскому дзеркалі. На якому з них допущена помилка?

варіанти відповідей

№1

№2

№3

Запитання 4

Чому дорівнює кут падіння, якщо кут відбивання дорівнює 30°? 

варіанти відповідей

40°

50°

20°

30°

Запитання 5

Перед дзеркалом стоїть собака на відстані 3 м від нього. Чому дорівнює відстань між зображенням собаки та дзеркалом?

варіанти відповідей

3 м

4 м

6 м

1,5 м

Запитання 6

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°. 

варіанти відповідей

30°

60°

90°

45°

Запитання 7

Установіть відповідність між фізичним поняттям та його зображенням на рисунку. (3 бали)

а) Падаючі промені

б) Предмет

в) Уявне зображення предмета

г) Відбиті промені

1. S

2. AA1, BB1, CC1

3. S1A, S1B, S1C

4. S1

5. SA, SB, SC

варіанти відповідей

а – 5, б – 1, в – 4, г – 2

а – 3, б – 1, в – 2, г – 4

а – 5, б – 3, в – 4, г – 2

а – 5, б – 1, в – 3, г – 2

Запитання 8

Кут падіння променя на плоске дзеркало зменшли на 15о. На скільки градусів зменшився кут між падаючим та відбитим променями?  

варіанти відповідей

15о

30о

45о

60о

Запитання 9

Кут між падаючим та відбитим променями 100⁰.Визначити кут падіння.

варіанти відповідей

50

100

25

45

Запитання 10

Швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює

варіанти відповідей

5⋅10⁸ м/с

3 ⋅10⁶ км/год

3 ⋅10⁸ м/с

 3 ⋅10⁹ м/с

Запитання 11

Якщо Місяць розташований між Землею і Сонцем ,і тінь від Місяця падає на Землю, спостерігається:

варіанти відповідей

сонячне затемнення

магнітна буря

полярне сяйво

місячне затемнення

Запитання 12

Якщо кут падіння промення на плоске дзеркало дорівнює 350, то кут між відбитим променем і площиною дзеркала становить:

варіанти відповідей

350

550

700

1100

Запитання 13

Кут між падаючим променем і поверхнею дзеркала дорівнює 150. Визначте кут між падаючим і відбитим променями.

варіанти відповідей

300

1500

1300

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест