Електромагнітне поле

Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

Силовою характеристикою магнітного поля є:

варіанти відповідей

магнітний потік

індуктивність

сила магнітного поля

індукція магнітного поля

Запитання 2

Одиницею індукції магнітного поля є:

варіанти відповідей

1 Тл

1 В

1 Вб

1 Гн

Запитання 3

Вкажіть напрям вектора магнітної індукції всередині магнітної стрілки:

варіанти відповідей

вздовж лінії, що розділяє стрілку навпіл

від її північного полюсу до південного

від її південного полюсу до північного

перпендикулярно до площини стрілки

Запитання 4

Яка роль магнітного поля Землі в існуванні на ній життя?

варіанти відповідей

Воно сприятливо впливає на рослинний світ нашої планети

Воно сприятливо впливає на фауну Землі

Воно захищає живі організми від згубного впливу космічного випромінювання

Є головною причиною появи життя на Землі

Вона забезпечує земне тяжіння

Запитання 5

Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо...

варіанти відповідей

... змінюється магнітний потік, що пронизує контур

... контур перебуває в однорідному магнітному полі

... контур перебуває в неоднорідному магнітному полі

... навколо контура відсутнє магнітне поле

Запитання 6

Магнітне поле створють...

варіанти відповідей

намагнічені тіла

провідники зі струмом

рухомі заряджені частинки

нерухомі заряджені частинки

постійне електричне поле

метали

рухомі атоми та молекули

Запитання 7

Індуктивність провідника позначається...

варіанти відповідей

L

B

I

Ф

ε

F

Запитання 8

Одиницею індуктивності в СІ є...

варіанти відповідей

фарад

генрі

вебер

вольт

джоуль

ньютон

Запитання 9

Хто дійшов висновку, що магнітна взаємодія здійснюється з певною швидкістю через магнітне поле?

варіанти відповідей

Ерстед

Фарадей

Ампер

Лоренц

Гільберт

Запитання 10

Правило лівої руки застосовують для визначення

варіанти відповідей

сили Ампера

 напряму руху провідника у магнітному полі

сили Лоренца

напряму силових ліній, якщо відомо напрям струму у провіднику

Запитання 11

За напрямом магнітних ліній визначчте напрям струму в провіднику.

варіанти відповідей

вгору

донизу

праворуч

перпендикулярно до площини рисунку

Запитання 12

У котушці з індуктивністю 250 мГн за 5 мс сила струму зросла на 10 А.Визначте у сотнях вольт ЕРС самоіндукції,яка виникла в котушці.

варіанти відповідей

500

50

5000

5

Запитання 13

Довжина провідника 5м, сила струму в провіднику 20 А, модуль магнітної індукції 50 мкТл. Обчисліть максимальну силу Ампера.

варіанти відповідей

500Н

500А

5 кН

5кА

Запитання 14

Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

ЕРС самоіндукції виникає при проходженні через котушку постійного струму

ЕРС самоіндукції виникає при проходженні через котушку змінного струму

ЕРС самоіндукції протидіє протіканню струму

ЕРС самоіндукції протидіє змінам струму

Запитання 15

У котушці з індуктивністю 3 Гн протікає струм 4 А. При розмиканні кола струм зменшився до нуля за 60 мс. Визначте ЕРС самоіндукції.

варіанти відповідей

0,2 В

2 В

20 В

200 В

Запитання 16

Визначте напрямок струму.

варіанти відповідей

До нас

Від нас

Ліворуч

Праворуч

Запитання 17

Яка EPC самоіндукції виникає в провіднику з індуктивністю 2,5 мГн під час рівномірної зміни сили струму від 3 А до 5 А за 0,25 с? 

варіанти відповідей

10 * 10В

20 мВ

5 МА

4 В

Запитання 18

Якої сили струм існує в провіднику, що перебуває в магнітному полі з індукцією 2 Тл, якщо довжина його активної частини 20 см, і він виштовхується полем із силою 4 Н? Кут між напрямком струму й напрямком вектора магнітної індукції становить 30°.

варіанти відповідей

5 А

8 мА

2 А

20 А

Запитання 19

Лінії магнітної індукції (вибрати всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

завжди замкнені

завжди прямолінійні

умовні напрямлені лінії, у кожній точці яких дотична збігається з лінією, уздовж якої напрямлений вектор індукції

умовні напрямлені лінії, у кожній точці яких дотична збігається з лінією, уздовж якої напрямлений вектор сили Ампера

Запитання 20

При рівномірній зміні сили струму від 10 до 5 А в котушці з індуктивністю 400 мГн виникає ЕРС самоіндукції 20 В. Знайти час, протягом якого відбувалася зміна сили струму.

варіанти відповідей

1 с

0,1 с

0,01 с

10 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест