Електромагнітне поле

Додано: 30 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Електромагнітне поле
Тест виконано: 79 разів
11 запитань
Запитання 1

Одиниці вимірювання магнітного потоку

варіанти відповідей

1Тл

1 Гн

1 Вб

1 В

Запитання 2

Індуктивність котушки НЕ залежить від:

варіанти відповідей

кількості витків

наявності осердя

діаметра витків

зовнішнього магнітного поля

Запитання 3

Закон електромагнітної індукції:

варіанти відповідей

Φ = ВSϲоsα

Ei = − ΔΦ/Δt

Eis = −L ΔI/Δt

Φ = LI

Запитання 4

Магнітне поле НЕ створюється ...

варіанти відповідей

провідником зі струмом

рухомим електричним зарядом

постійним магнітом

електростатичним полем

Запитання 5

З яких двох матеріалів з переліку можна виготовляти осердя електромагніта

варіанти відповідей

алюміній

нікель

мідь

залізо

Запитання 6

Північний полюс електромагніту знаходиться

варіанти відповідей

зліва

справа

зверху

знизу

Запитання 7

Південний полюс магніту знаходиться

варіанти відповідей

знизу

зверху

і знизу, і зверху

Запитання 8

Силу Лоренца можна обчислити за формулою

варіанти відповідей

F = Bvl sinα

F = BIlsinα

F = Bqv sinα

Ф = BS cosα

Запитання 9

 

Як зміниться енергія магнітного поля котушки, якщо сила струму збільшиться в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 10

Виберіть два варіанти

Коли магнітний потік через замкнутий провідний контур змінюється, виникає...:

варіанти відповідей

електричний струм;   

електростатичне поле;

вихрове електричне поле;   

негативний електричний заряд.

Запитання 11

ЕРС індукції в провіднику, що рухається в магнітому полі зі швидкістю ν, можна обчилити за формулою

варіанти відповідей

Ei = − N Δ Φ⋅Δt

Ei = − N Δ Φ /Δt2

Ei = BIvcosα

Ei = Blvsinα

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест