електромагнітні хвилі

Додано: 14 грудня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

час, протягом якого частинки середовища здійснюють одне коливання, називають..

варіанти відповідей

періодом хвилі

частотою хвилі

довжиною хвилі

Запитання 2

у якому середовищі можуть поширюватися поздовжні хвилі?

варіанти відповідей

лише у рідині

лише у газі

лише у твердому тілі

у будь якому з цих середовищ

Запитання 3

одиницею вимірювання швидкості електромагнітної хвилі є..

варіанти відповідей

1 Гц

1 м/с

Запитання 4

у якого виду електромагнітних хвиль найбільша частота?

варіанти відповідей

радіохвилі

інфрачервоні

ультрафіолетові

γ-випромінювання

Запитання 5

визначити частоту звукових коливань у сталі, якщо хвиля довжиною 2,5 м поширюється з швидкістю 5000 м/с.

варіанти відповідей

2000 Гц

12500 Гц

0,0005 Гц

0,0005с

Запитання 6

фізичну величину, яка чисельно дорівнює відстані, на яку поширюється хвиля за одиницю часу, називають..

варіанти відповідей

періодом хвилі

швидкістю поширення хвилі

довжиною хвилі

Запитання 7

у якому середовищі можуть поширюватися поперечні хвилі?

варіанти відповідей

лише в рідині

лише в газі

лише в твердому стані

у будь якому з цих середовищ

Запитання 8

човен гойдається на хвилях, що поширюються з швидкістю 2 м/с. визначити період коливань човна,якщо довжина хвилі 6м.

варіанти відповідей

0,3с

12с

Запитання 9

яка характеристика звуку дає змогу відрізнити звуки комара і мухи?

варіанти відповідей

частота

амплітуда

швидкість поширення

Запитання 10

джерелом механічних хвиль є

варіанти відповідей

тіло, що рухається рівномірно

тіло, що коливається

нерухоме тіло

тіло, що обертається

Запитання 11

під час поширення механічних хвиль відбувається

варіанти відповідей

перенесення енергії та речовини

перенесення енергії без перенесення речовини

перенесення речовини без перенесення енергії

Запитання 12

у якому середовищі швидкість електромагнітних хвиль найбільша?

варіанти відповідей

у вакуумі

у газі

у рідині

у твердому стані

Запитання 13

визначити період електромагнітних коливань, які відповідають довжині хвилі сигналу SOS, що становить 600м.

варіанти відповідей

600с

2мкс

2мс

600хв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест