Електромагнітні хвилі

Додано: 25 грудня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

1. Час одного повного коливання поля електромагнітної хвилі - це ...

варіанти відповідей

... амплітуда хвилі

... частота хвилі

... період хвилі

... швидкість хвилі

Запитання 2

2. Відстань, яку проходить хвиля в просторі за один період, називається ...

варіанти відповідей

... частотою хвилі

... довжиною хвилі

... амплітудою хвилі

... фазою хвилі

Запитання 3

3. Що використовують як джерело електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

Закритий коливальний контур

Відкритий коливальний контур

Провідник, по якому тече постійний струм

Заряджений конденсатор

Запитання 4

4. Процес зміни параметрів високочастотних електромагнітних коливань (амплітуди, частоти, початкової фази) із частотами набагато меншими, ніж частота самої хвилі - це ...

варіанти відповідей

... модуляція

... детектування

... підсилення

... випромінювання

Запитання 5

5. Пристрій для приймання і передачі електромагнітних хвиль ...

варіанти відповідей

... радіоприймач 

... антена

... конденсатор

... котушка

Запитання 6

6. Процес виділення низькочастотних (звукових) коливань із прийнятих модульованих коливань високої частоти - це ...

варіанти відповідей

... модуляція

... детектування

... інтерференція

... дифракція

Запитання 7

7. Процес поширення змінного електромагнітного поля в просторі з плином часу називають ...

варіанти відповідей

... електромагнітними коливаннями

... електромагнітною хвилею

... резонансом

... гармонічними коливаннями

Запитання 8

8. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Для поширення електромагнітних хвиль потрібне пружне середовище

Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі залежить від довжини хвилі

Період хвилі обернено пропорційний до її частоти

Частота коливань електричного поля хвилі вдвічі вища, ніж частота коливань її магнітного поля

Запитання 9

9. Яка одиниця виміру (у СІ) частоти хвилі?

варіанти відповідей

Метр

Герц

Секунда

Метр за секунду

Запитання 10

10. На рисунку показано експеримент з установкою для визначення властивостей електромагнітних хвиль. Яке фізичне явище спостерігається?

варіанти відповідей

Заломлення хвиль

Відбивання хвиль

Інтерференція хвиль

Дифракція хвиль

Запитання 11

11. Радіостанція працює на частоті 6⋅106 Гц. Яким є період коливань заряду на конденсаторі коливального контуру генератора радіостанції?

варіанти відповідей

1 мкс

0,17 мкс

2 мкс

6 мкс

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест