6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Фізика ІІ курс К.р. №3 Електромагнітні коливання і хвилі

Додано: 4 травня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
24 запитання
Запитання 1

З якою швидкістю світло розповсюджується в вакуумі, повітрі?

варіанти відповідей

300 км/c

300 000 км/c

Запитання 2

Що таке електромагнітна хвиля?


варіанти відповідей

змінне магнітне поле, що поширюється в просторі

змінне електричне поле, що поширюється в просторі

змінне ел-магнітне поле, що поширюється в просторі

змінні ел-магн.коливання, що поширюються в просторі

Запитання 3

У електромагнітної хвилі коливальний процес поширюється від точки до точки в результаті 

варіанти відповідей

кулонівської взаємодії сусідніх зарядів, що коливаються;

Зв'язків між речовиною, яка є носієм хвилі

створення змінного електричного поля змінним магнітним полем і навпаки

взаємодії внутрішніх молекулярних струмів.

Запитання 4

Яку функцію виконує антена радіоприймача?


варіанти відповідей

Виділяє з електромагнітної хвилі змодульований сигнал;

Підсилює сигнал однієї обраної хвилі;

Приймає всі електромагнітні хвилі;

Приймає всі електромагнітні хвилі і виділяє одну потрібну.

Запитання 5

У яких середовищах розповсюджуються електромагнітні хвилі?

варіанти відповідей

тільки у вакуумі

тільки в газах

тільки в рідинах і в твердих тілах

в будь-яких

Запитання 6

При переході хвилі з одного середовища в інше змінюється...

варіанти відповідей

довжина хвилі

частота коливань хвилі

період коливань хвилі

Запитання 7

Поширення в просторі коливань електромагнітного поля називається...

варіанти відповідей

електромагнітними хвилями

електромагнітними коливаннями

механічними хвилями

Запитання 8

Який вчений суто математично дійшов висновку про існування електромагнітної хвилі?

варіанти відповідей

Олександр Попов

Джеймс Максвелл

Генріх Герц

Запитання 9

Який вчений вперше продемонстрував випромінювання і прийом електромагнітної хвилі ?

варіанти відповідей

Олександр Попов

Джеймс Максвелл

Генріх Герц

Запитання 10

Електромагнітна хвиля поширюється в середовищі з ... швидкістю

варіанти відповідей

нескінченою

малою

скінченою

Запитання 11

Швидкість поширення електромагнітної хвилі в вакуумі позначається буквою...

варіанти відповідей

v

c

d

Запитання 12

Період вільних коливань обчислюють за формулою:

варіанти відповідей

Т=N/t

T=t/N

T=Nt

T=Nt

Запитання 13

Період електромагнітних коливань обчислюють за формулою:

варіанти відповідей

Т=2π√L/C

T=2π√C/L

T=2π√LC

T=2πLC

Запитання 14

3. Вимушеними називаються коливання, які відбуваються під дією… 

варіанти відповідей

а) ... зовнішньої сили, яка періодично змінюється 


б) ... внутрішніх сил системи


в) ... тільки сили пружності


г) ... зовнішніх і внутрішніх сил системи


Запитання 15

4. Одиниця циклічної частоти у СІ 

варіанти відповідей

а) с          

б) Гц          

в) рад/с           

г) м

Запитання 16

Формула Томсона:

варіанти відповідей

T = 2π√LC

C = q/U

Wел = q2/2C

Запитання 17

Які з видів електромагнітних хвиль використовуються для мобільного зв'язку?


варіанти відповідей

інфрачервоні

ультрафіолетові

радіохвилі

рентгенівські

Запитання 18

Хто в перше продемонстрував випромінювання і прийом електромагнітних хвиль?


 

варіанти відповідей

Герц

  

Максвелл

  

Ампер

  

Фарадей

Запитання 19

Яка фізична величина залишається незмінною при переході електромагнітної хвилі з одного середовища в інше?


 

варіанти відповідей

період

  

частота

 

 довжина

  

швидкість

Запитання 20

Властивості електромагнітних хвильваріанти відповідей

 відбиваються

  

заломлюються

  

обгинають перешкоди

 

 поглинаються

Запитання 21

Змінне електричне поле створює ____________ поле

варіанти відповідей

магнітне

електромагнітне

вихрове

циркуляційне

Запитання 22

Світло є різновидом __________ хвиль

варіанти відповідей

електричних

механічних

звукових

магнітних

електромагнітних

Запитання 23

Радіо - це...

варіанти відповідей

явище, що спостерігається в різного типу фізичних системах, які знаходяться під дією зовнішніх, змінних у часі (періодичних) збурень.

радіотехнічний пристрій для приймання і передавання електромагнітних хвиль.

загальна назва методів безпровідного передавання та отримання інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіочастотного діапазону.

процес зміни в часі за заданим законом параметрів (характеристик) якогось з регуляторних фізичних процесів. 

Запитання 24

Резонанс - це...

варіанти відповідей

процес зміни в часі за заданим законом параметрів (характеристик) якогось з регуляторних фізичних процесів. 

радіотехнічний пристрій для приймання і передавання електромагнітних хвиль.

найбільше відхилення величини, яка періодично змінюється від деякого значення, умовно прийнятого за нульове.

явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест