Електромагнітні коливання і хвилі. Задачі.

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 278 разів
10 запитань
Запитання 1

Обчисліть довжину хвилі , яка створюється радіостанцією, що працює на частоті 1,5 ·105 кГц

варіанти відповідей

2 м

2 км

2 см

20 м

Запитання 2

Знайдіть період коливального контура, індуктивність котушки  0,5 Гн, ємність конденсатора 0,5 мкФ.

варіанти відповідей

0,031 с

0,31 с

0,0031 с

0,3 с

Запитання 3

Як зміниться період коливального контуру, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

Запитання 4

Електричний заряд на обкладинках конденсатора в коливальному контурі змінюється по закону

  q (t)= 0,01 cos0,3π106 t (Кл)

Знайдіть амплітуду коливань.

варіанти відповідей

0,3 Кл

0,01 Кл

0,3π Кл

1 Кл

Запитання 5

Електричний заряд на обкладинках конденсатора в коливальному контурі змінюється по закону

  q (t)= 0,01 cos0,3π106t (Кл).

варіанти відповідей

0,15 Гц

106 Гц

0,3·106 Гц

0,15·106 Гц

Запитання 6

Котушка індуктивністю 10 мГн увімкнена в коло змінного струму частотою 60 Гц. Визначте індуктивний опір котушки.

варіанти відповідей

3,6 Ом

36 Ом

360 Ом

0,36 Ом

Запитання 7

На ділянці кола сила струму змінюється за законом

i = 0,5sin100πt (А). Визначте період коливань. 

варіанти відповідей

2 с

20 с

0,2 с

0,02 с

Запитання 8

Первинна обмотка трансформатора містить 1000 витків дроту, вторинна — 3500. Яким є коефіцієнт трансформації?

варіанти відповідей

0,29

2,9

29

0,029

Запитання 9

Трансформатор із коефіцієнтом трансформації 10 підключений до мережі змінного струму напругою 60 В. Якою є напруга на виході трансформатора в режимі холостого ходу? 

варіанти відповідей

60 В

6 В

120 В

12 В

Запитання 10

Як зміниться ємнісний опір, якщо ємність конденсатора збільшити в 3 рази? 

варіанти відповідей

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 3 рази

не зміниться

спочатку збільшиться, а потім зменшиться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест