електронні та графічні електронні формули атомів Самостійна робота

Додано: 14 вересня 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 603 рази
14 запитань
Запитання 1

Яка кількість електронів у атомі Калію?

варіанти відповідей

39

20

 19

35

Запитання 2

Які з орбіталей складають другий рівень? 

варіанти відповідей

s

p, d

 s,p

  s, p, d

Запитання 3

Скільки електронів містить на зовнішньому рівні атом Селену?

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 4

Скільки енергетичних рівнів має атом Кальцію?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Скільки електронів може перебувати на одній орбіталі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Кількість електронів в атомі дорівнює:

варіанти відповідей

 номеру періоду

порядковому номеру елемента

номеру групи

 немає правильної відповіді

Запитання 7

Назвіть елемент, атом якого має таку електронну конфігурацію: 1s22s22p6 3s2 3p5

варіанти відповідей

C

N

Ti

  Cl

Запитання 8

Яку електронну конфігурацію має атом Алюмінію?

варіанти відповідей

 1s22s22p63s23p1

1s22s22p63s23p3

 1s22s22p63s1

1s22s22p5

Запитання 9

Установіть відповідність між орбіталлю певної форми та максимальною кількістю електронів на кожній орбіталі:

1. s-орбіталь

2. p-орбіталь

3. d-орбіталь

4. f-орбіталь

А. 8, Б. 2, В. 14, Г. 6, Д. 10

варіанти відповідей

1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В

  1-А, 2-Д, 3-В, 4-Б

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Д

  1-Г, 2-В, 3-Д, 4-А

Запитання 10

Вкажіть кількість протонів та кількість енергетичних рівнів в атомі Стронцію: 

варіанти відповідей

88; 5 рівнів 

  38; 2 рівні 

38; 5 рівнів 

88; 2 рівні 

Запитання 11

В якій парі обидва хімічні елементи мають на зовнішньому енергетичному рівні по три електрони: 

варіанти відповідей

Zn і Si

B і Al

  P і As

Mg і Ca 

Запитання 12

Виберіть правильні твердження: 

варіанти відповідей

Перший енергетичний рівень має одну s орбіталь 

Кількість підрівнів на третьому енергетичному рівні дорівнює 2 

  Максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні 18 

Максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні 32

Запитання 13

Згідно з принципом найменшої енергії, електрони насамперед займають орбіталі з нижчими рівнями енергії. визначте енергетичний підрівень з найменшим рівнем енергії.

варіанти відповідей

3d

3p

4s

4f

Запитання 14

Скориставшись періодичною системою, вкажіть, яких елементів більше:

варіанти відповідей

p - елементів

d - елементів

f - елементів

s- елементів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест