Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 11кл - §4.

Додано: 28 жовтня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1000 разів
14 запитань
Запитання 1

Які сили діють усередині джерела струму?

варіанти відповідей

Кулонівські.

Гравітаційні.

Пружні.

Сторонні.

Запитання 2

Пристрій, між клемами якого тривалий час може існувати різниця потенціалів за рахунок сторонніх сил. 

варіанти відповідей

Обігрівач

Електрична лампа

Джерело струму

Амперметр

Запитання 3

Доповніть речення:

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна ... 

варіанти відповідей

опору провідника

падінню напруги на внутрішній ділянці кола

падінню напруги на зовнішній ділянці кола

напрузі на затискачах джерела живлення

сумі зовнішнього та внутрішнього опорів

Запитання 4

Математичний вираз, що є формулою закону Ома для повного кола. 

варіанти відповідей

U / R

 q / t

ε / (R + r)

Aст / q

Запитання 5

Внутрішнім опором називається ...

варіанти відповідей

опір всіх споживачів

опір джерела струму

опір з'єднувальних провідників

опір одного із споживачів

Запитання 6

Одиниця ЕРС у СІ ...

варіанти відповідей

1 А

1 Ом

1 В

1 Вт

1 Кл

Запитання 7

Що характеризує роботу сторонніх сил?

варіанти відповідей

Потужність.

Сила струму.

Електрорушійна сила.

Напруга.

Запитання 8

Які фізичні величини входять до формули, що описує закон Ома для повного кола?

варіанти відповідей

P  

ε

r

 t

 R

 I

Запитання 9

З'єднання кінців ділянки кола, яка перебуває під напругою, провідником, опір якого дуже малий в порівнянні з опором цієї ділянки називають ...

варіанти відповідей

довгим замиканням.

коротким замиканням.

цільовим замиканням.

стороннім замиканням.

Запитання 10

Електричне коло складається з джерела струму з ЕРС 6 В, з внутрішнім опором 2 Ом і провідника з електричним опором 1 Ом. Чому дорівнює сила струму в колі?

варіанти відповідей

18 А.

6 А.

3 А.

2 А.

Запитання 11

Електричне коло складається з джерела струму з внутрішнім опором 2 Ом і провідника з електричним опором 1 Ом. Сила струму в цьому колі 6 А. Чому дорівнює ЕРС джерела струму?

варіанти відповідей

18 В.

12 В.

6 В.

3 В.

Запитання 12

При під'єднанні до джерела живлення резистора 4 Ом сила струму в колі 0,3 А, а при під'єднанні резистора 7 Ом − сила струму 0,2 А. Визначити внутрішній опір і ЕРС джерела.

варіанти відповідей

1 Ом; 1,6 В.

1 Ом; 1,8 В.

2 Ом; 1,6 В.

2 Ом; 1,8 В.

Запитання 13

ЕРС гальванічного елемента 4,5 В, внутрішній опір 0,5 Ом. Визначити опір реостата та напругу на ньому, якщо після під'єднання його до гальванічного елемента, сила струму в колі становить 1 А.

варіанти відповідей

3 Ом; 3 В.

4 Ом; 5 В.

5 Ом; 4 В.

4 Ом; 4 В.

Запитання 14

Якщо резистор приєднати до джерела, ЕРС якого дорівнює 1,5 В, то сила струму в колі дорівнює 0,1 А. Обчисліть роботу сторонніх сил за 1 хв.

варіанти відповідей

6 Дж.

15 Дж.

10 Дж.

9 Дж.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест