Елементарні частинки

Додано: 14 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Елементарні частинки
25 запитань
Запитання 1

Які частинки входять до складу атомного ядра? (дві відповіді)

варіанти відповідей

електрони

протони

неони

нейтрони

Запитання 2

Що таке нуклони?

варіанти відповідей

електрони та нейтрони

протони , електрони та нейтрони

будь які частинки

електрони та протони

протони та нейтрони

Запитання 3

Яка будова атома?

варіанти відповідей

Атом складається з негативно зарядженого ядра, навколо якого рухаються по своїх орбітах електрони

Атом складається з протонів та нуклонів, що входять до складу позитивно зарядженого ядра, і електронів, що обертаються навколо ядра

Атом складається з хмари позитивного заряду, в яку поміщені негативно заряджені електрони.

Атом складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого рухаються по своїх орбітах негативно заряджені електрони

Запитання 4

Що таке ізотопи?

варіанти відповідей

Нукліди, що мають однакову кількість нуклонів, але різну кількість протонів.

Нукліди, що мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів.

Нукліди, що мають однакову кількість протонів та нейтронів.

Нукліди, що мають різну кількість протонів та нейтронів.

Запитання 5

Вибери всі види радіоактивного випромінювання... (три)

варіанти відповідей

α- частинки

γ- промені

β- частинки

світлові промені

механічні хвилі

Запитання 6

α- випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

немає правильної відповіді

Запитання 7

β- випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

немає правильної відповіді

Запитання 8

γ - випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

немає правильної відповіді

Запитання 9

Хто відкрив явище радіоактивності ?

варіанти відповідей

Льюї Гарольд Грей

Анрі Антуан Беккерель

Марія Склодовська-Кюрі

Альберт Енштейн

Іван Павлович Пулюй

Запитання 10

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

N = A + Z

N = A - Z

N = Z - A

A= Z - N

Z= N - A

Запитання 11

Елементарні частинки, що входять до складу атомного ядра, поєднуються під загальною назвою:

варіанти відповідей

нейрон

нуклон

нейтрон

нуклід

Запитання 12

Які частинки вилітають з ядра під час бета-розпаду? (три відповіді)

варіанти відповідей

електрон

антинейтрино

протон

позитрон

нейтрони

Запитання 13

Які частинки , що входять до складу атома , мають негативний заряд ?

варіанти відповідей

Електрони

Нуклони

Протони

Нейтрони

Запитання 14

Число протонів в ядрі атома дорівнює :

варіанти відповідей

Числу нуклонів

Числу нейтронів

Числу електронів

атомному числу

Запитання 15

Чому дорівнює число протонів (Z) і число нейтронів (N) в ізотопі алюмінію 27Al13 ?

варіанти відповідей

Z=13, N=27

Z=27, N=13

Z=14, N=13

Z=13, N=14

Запитання 16

На початку ХХ ст. учені оперували, в основному, чотирма частинками:

варіанти відповідей

фотон

протон

нейтрон

електрон

позитрон

лептон

нейтрино

Запитання 17

Пізніше Х.Юкава припустив про існування частинок - ..., а в 1930 р. В.Паулі теоретично відкрив частинку-фантом - ...

варіанти відповідей

мезонів, позитрон

лептонів, нейтрино

мезонів, нейтрино

лептонів, позитрон

Запитання 18

Античастинкою електрона є:

варіанти відповідей

протон

позитрон

нейтрон

фотон

Запитання 19

Експериментально позитрон спостерігав у камері Вільсона у ... році амер. фізик ...

варіанти відповідей

1931, К. Андерсон

1932, К. Андерсон

1932, В. Паулі

1933, П Дірак

Запитання 20

Нуклони – це

варіанти відповідей

електрони та протони

протони та нейтрони

електрони та позитрони

електрони та фотони

Запитання 21

Які три великі групи елементарних частинок існують у порядку збільшення маси:

варіанти відповідей

фотони, лептони, адрони

кварки, лептони, електрони

мезони, баріони, нуклони

атоми, молекули, електрони

Запитання 22

Частинка, яка має нецілий заряд (в елементарних зарядах):

варіанти відповідей

протон

позитрон

кварк

таких частинок не існує

Запитання 23

Анігіляція – це

варіанти відповідей

зникнення частинок з випущенням фотонів

зникнення елементарних частинок

перетворення елементарних частинок

Запитання 24

Які частинки називаються лептонами ?

варіанти відповідей

важкі частинки

легкі частинки

частинка з нульовою масою

Запитання 25

Що таке α-промені?

варіанти відповідей

потік електронів

потік протонів

потік нейтронів

потік ядер атомів гелію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест