Елементи спеціальної теорії відносності.

Додано: 17 січня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 215 разів
12 запитань
Запитання 1

У ракеті, що рухається відносно Землі зі швидкістю 0,6 с, минув 1 місяць. Скільки часу минуло за підрахунками спостерігача на Землі?

варіанти відповідей

1 місяць

1,25 місяця

54 доби

23 доби

Запитання 2

Протон і нейтрон рухаються на зустріч один одному зі швидкостями 2,4⋅108 м/с та 1,7⋅108 м/с відповідно. Визначте швидкість руху протона відносно нейтрона за класичною (1) та релятивістською (2) формулами додавання швидкостей.

варіанти відповідей

1. 3,6⋅108 м/с; 2. ≈2,7⋅108 м/с

1. 4,1⋅108 м/с; 2. ≈2,8⋅108 м/с

1. 4,6⋅105 м/с; 2. ≈2,7⋅105 м/с

Запитання 3

На космічному кораблі, який рухається зі швидкістю 2⋅108 м/с відносно інерціальної системи відліку, пройшов рік. У скільки разів довше він триватиме в інерціальній системі відліку.

варіанти відповідей

1,25

1,34

1,42

Запитання 4

Який вигляд має релятивістський закон додавання швидкостей?

варіанти відповідей
Запитання 5

За якою формулою розраховується енергія спокою тіла (частинки)?

варіанти відповідей
Запитання 6

За якою формулою розраховується енергія тіла (частинки), що рухається?

варіанти відповідей
Запитання 7

Чи правильним є твердження: "Довжина тіла в різних СВ різна. Найбільшу довжину тіло має в тій СВ, де воно перебуває в спокої".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Закони класичної механіки справедливі у тих інерціальних системах відліку, відносно яких тіла рухаються зі швидкістю

варіанти відповідей

v = c

v < c

v набагато менша за c

v, що має довільне значення

Запитання 9

Яка фізична величина залишаться незмінною у рухомих і нерухомих ІСВ?

варіанти відповідей

Енергія тіла.

Проміжок часу між двома подіями.

Імпульс тіла.

Заряд тіла.

Запитання 10

Наслідками постулатів СТВ є....Зазначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Ефект скорочення довжини.

Ефект збільшення довжини.

Ефект прискорення часу.

Ефект уповільнення часу.

Запитання 11

Вкажіть рік створення спеціальної теорії відносності:

варіанти відповідей

1899 р.

1905 р

1917 p.

1922 p

Запитання 12

Вкажіть, що покладено в основу теорії відносності:

варіанти відповідей

закони Ньютона;

постулати, сформульовані Бором;

постулати, сформульовані Ейнштейном;

принцип відносності Галілея.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест