2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Енергія зв'язку .

Додано: 18 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
8 запитань
Запитання 1

Планетарну модель атома запропонував..

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Бор

Беккерель

Запитання 2

Хто із вчених запропонував першу модель атома?

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Беккерель

Бор

Запитання 3

Хто із вчених встановив правила розподілу електронів по орбітах?

варіанти відповідей

Резерфорд

Беккерель

Томсон

Бор

Запитання 4

Основні властивості ядерних сил

варіанти відповідей

Найпотужніші сили

є силами відштовхування

є силами притягання

мають властивості насичення

не мають властивості насичення

не залежать від роду заряда

залежать від роду заряда

Запитання 5

Різновиди атома того самого хімічного елемента, ядра яких містять одне й те саме число протонів, але мають різну кількість нейтронів називають..

варіанти відповідей

ізотопами

електронами

протонами

не існують в природі

Запитання 6

Дефект маси можна обчислити за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 7

Визначте номер стаціонарного стану атома Гідрогену, якщо його енергія в цьому стані дорівнює -0,136 еВ

варіанти відповідей

1

2

10

100

Запитання 8

Порядковий номер елемента у таблиці Менделєєва дорівнює 32. Визначте заряд цього елемента

варіанти відповідей

3,2*10-18 Кл

5,12*10-18 Кл

5,12

3,2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест