Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі

Додано: 7 жовтня
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 29 разів
12 запитань
Запитання 1

... розробляє кодекс поведінки, показує гідність намірів підприємця, визначає притаманні йому риси.

варіанти відповідей

Етика підприємництва

Природа підприємництва

Взаємодія підприємництва

Запитання 2

Вкажіть риси, що обумовлюють природу підприємця і підприємництва.

варіанти відповідей

заповзятливість підприємця

соціально-новаторський характер діяльності підприємця

людський фактор

часовий фактор

ентузіазм підприємця

Запитання 3

Здатність досягати поставленої мети за рахунок власної ініціативи, винахідливості, практичної кмітливості, готовності йти на певний ризик, приймати і реалізовувати оригінальні ідеї - це...

варіанти відповідей

заповзятливість

соціально-новаторський характер діяльності

етика підприємця

Запитання 4

- Переконання в корисності своєї справи для суспільства;

- здатність створювати команду однодумців і працювати з нею;

- оцінка бізнесу як справи свого життя, захоплюючої творчості, форми самовираження;

- визнання необхідності конкуренції, здатність до плідного співробітництва;

- повага до законів, соціального порядку, державної влади;

- уміння оцінювати новаторські дії інших, їхній підприємницький потенціал

це...

варіанти відповідей

складові підприємницької етики

складові підприємницької структури

складові соціальної відповідальності

Запитання 5

Найбільш поширеними шляхами формування етичної поведінки у підприємницьких структурах можуть бути...

варіанти відповідей

розробка етичних нормативів

створення груп або комітетів з етики

проведення соціальних обстежень і ревізій

навчання етичній поведінці

проведення конкурсів-оглядів

функціонування "гарячої лінії з питань етики"

Запитання 6

... визначає спосіб спілкування бізнесмена зі своїми клієнтами, партнерами, підлеглими та іншими особами в процесі здійснення власної справи.

варіанти відповідей

Культура підприємництва

Культура підприємця

Запитання 7

... вбирає відповідну сукупність правил, вимог, знань та вміння поводитися у світі бізнесу.

варіанти відповідей

Культура підприємництва

Культура підприємця

Запитання 8

Дотримання норм звертання, привітання та знайомства - це...

варіанти відповідей

перший аспект коректної поведінки ділової людини

другий аспект коректної поведінки ділової людини

третій аспект коректної поведінки ділової людини

Запитання 9

Субординація в ділових стосунках - це...

варіанти відповідей

перший аспект коректної поведінки ділової людини

другий аспект коректної поведінки ділової людини

третій аспект коректної поведінки ділової людини

Запитання 10

Організація ділових контактів - це...

варіанти відповідей

перший аспект коректної поведінки ділової людини

другий аспект коректної поведінки ділової людини

третій аспект коректної поведінки ділової людини

Запитання 11

Підприємець, котрий веде бесіду, виглядає значно привабливіше, якщо дотримується у своїй поведінці таких правил:

варіанти відповідей

висловлюватися стисло і по суті, чітко викладаючи свої думки

спиратися на факти, обґрунтовуючи власну позицію

не захоплюватися деталями, але пам'ятати, що своєчасно і доречно наведена деталь може зміцнити достовірність вашої позиції

уникати конфронтації, шукати шляхи вирішення складної проблеми

мати чітку кінцеву точку зору з будь-якого питання та не допускати відхилення від неї

у будь-якому випадку наполягати на власному варіанті вирішення складної проблеми

уміти детально описати ситуацію

Запитання 12

Твердження:

- Ефективне ведення бізнесу - виробництво кращих товарів і послуг, гарантування їхньої якості, повноти задоволення попиту.

- Дотримання зобов'язань перед зацікавленими особами (акціонерами, клієнтами, партнерами у справі бізнесу, співробітниками) за їхній матеріальний добробут.

- Сприяння розвитку підприємницького сектора в цілому - розвиток ринкової інфраструктури, безперервний рух інвестиційних ресурсів, конкурентний стан функціональних ресурсів, конкурентний стан функціональних ринків.

- Участь у здійсненні загальнодержавних економічних програм, політичному та громадському житті - формування і відстоювання економічних та інших інтересів, що сприяють підвищенню ефективності економіки як єдиної системи.

це форми прояву ...

варіанти відповідей

соціальної відповідальності у бізнесі

юридичної відповідальності у бізнесі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест