Еволюція органічного світу. Узагальнення

Додано: 20 січня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 3796 разів
30 запитань
Запитання 1

Що є елементарною одиницею еволюції?


варіанти відповідей

мутації

популяції

природний добір

дрейф генів

Запитання 2

Незворотний, спрямований історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами на всіх рівнях організації життя – це

варіанти відповідей

екологія

дрейф генів

креаціонізм

біологічна еволюція

Запитання 3

Термін « еволюція» вперше запровадив у біологію в 1762 році:   

варіанти відповідей

С.Райт

Ш. Бонне

Б. Ламарк

Ч. Дарвін

Запитання 4

За Чарльзом Дарвіном рушійною силою еволюції є: 


 

варіанти відповідей

ароморфози

ідіоадаптація

природний добір

ізоляція

Запитання 5

Здатність організмів набувати нових ознак і властивостей у процесі онтогенезу називають: 


 

варіанти відповідей

мутаціями

самооновлення

спадковість

мінливістю

Запитання 6

Розділення популяцій одного виду через виникнення між ними бар'єрів - який це вид еволюційного фактору?


варіанти відповідей

 ізоляція

дрейф генів

мутація

популяційні хвилі

Запитання 7

Спосіб видоутворення, в результаті якого нові форми організмів виникають внаслідок розриву ареалу та ізоляції окремих популяцій -варіанти відповідей

поліплоїдія

екологічний

гібридизація

географічний

Запитання 8

Теорія виникнення життя на Землі, згідно з якою життя існувало вічно і було занесене на нашу планету з космосу:


варіанти відповідей

креаціоністська

абіогенезу

панспермії

стаціонарного стану

Запитання 9

Оберіть характеристику стабілізуючого добору:


варіанти відповідей

 сприяє зміненню ознаки у певному напрямку

спричиняє вимирання видів

підтримує ознаки в незмінному стані

надає перевагу видам, ознаки яких відхиляються від середніх

Запитання 10

Добре відомо, що комарі, які так набридають нам влітку, кудись діваються на зиму. Тобто їх чисельність в зимовий період зводиться практично до нуля. Як називається таке явище:варіанти відповідей

Дрейф генів.

Гальмування.

Популяційні хвилі.

Відмирання.

Запитання 11

Із наведених тверджень оберіть те, що відповідає поняттю "Еволюція"


варіанти відповідей

Процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх рівнях організації живого

процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього індивідуального розвитку, який відбувається у продовж життя організму

Процес оборотних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх рівнях організації живого

Процес оборотних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього індивідуального розвитку, який відбувається у продовж життя організму

Запитання 12

Назвіть рушійні сили еволюції за Ч. Дарвіном 


варіанти відповідей

природний добір

внутрішнє прагнення до прогресу

штучний добір

боротьба за існування

Запитання 13

Теорія еволюції за Ламарком:


варіанти відповідей

внутрішнє прагнення до прогресу

прямий вплив умов довкілля;

вправляння чи невправляння органів

боротьба за існування;

успадкування набутих за життя ознак

Запитання 14

Представники якої течії еволюціоністів вважали, що світ створений надприродною силою - Творцем, всі живі істоти були створеними такими як є і не зазнавали змін, кожна із створених форма з'являлась у потрібний час по волі Творця.


варіанти відповідей

ламаркісти

дарвіністи

креаціоністи

альтернативці

Запитання 15

Біологічній еволюції притаманне:

варіанти відповідей

зворотність

незворотність

спрямованість

еволюція відбувається лише на одному рівні організації життя

Запитання 16

Вкажіть положення, що є основою еволюційних поглядів

варіанти відповідей

процес еволюції є зворотнім

рушійною силою є природний добір

єдиним джерелом нових спадкових ознак є мутації

дрейф генів, ізоляція та популяційні хвилі є чинниками еволюції

природний добір буває рушійним, стабілізуючим та штучним

Запитання 17

Укажіть види природного добору

варіанти відповідей

стабілізуючий, рушійний, розриваючий

розриваючий, дизруптивний, свідомий

стабілізуючий, штучний, розриваючий

Запитання 18

Систематичне положення виду Людина розумна

варіанти відповідей

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Люди - родина Гомініди

тип Хордові - клас Примати - ряд Ссавці - родина Гомініди

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Люди - родина Примати

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Примати - родина Гомініди

Запитання 19

В який період розвитку життя на землі тварини зі скелетом та перші членистоногі

варіанти відповідей

кембрій

силур

неоген

карбон

Запитання 20

Вирішальним ембріологічним доказом еволюції є


варіанти відповідей

схожість ранніх стадій різних класів організмів

наявність хорди у різних класів типу Хордових

подібність поділу клітин у різних організмів

наявність рудиментів у різних тварин

Запитання 21

В якому періоді з'явилися перші людиноподібні мавпи та австралопітеки

варіанти відповідей

неоген

антропоген

силур

тріас

Запитання 22

Для кого характерні такі ознаки: об'єм мозку приблизно 450 см3, зріст 1 - 1,5 м, маса тіла 20-45 кг, населяли Африку приблизно 3 млн р. т.

варіанти відповідей

людина вміла

людина прямоходяча

австралопітек

кроманьйонцець

Запитання 23

Прикладами атавізму є:

1

— ваша відповідь

2 з


3

— ваша відповідь

варіанти відповідей

надмірна волохатість у людини;

залишки кінцівок у кита;

апендикс;

наявність хвоста у людини

Запитання 24

Хто зображений на малюнку

варіанти відповідей

археоптерикс

теріодонт

трилобіт

риніофіт

Запитання 25

Що зображено на малюнку

варіанти відповідей

строматоліт

риніофіт

дикінсонія

тіктаалік

Запитання 26

Напрями макроеволюції

варіанти відповідей

макроеволюція

мікроеволюція

дрейф генів

популяційні хвилі

Запитання 27

Передні кінцівки хребетних - органи

варіанти відповідей

гомологічні

аналогічні

рудиментарні

атавістичні

Запитання 28

крила кажана та метелика - органи

варіанти відповідей

гомологічні

аналогічні

рудиментарні

атавістичні

Запитання 29

Перед вами на фото

варіанти відповідей

дикінсонія

археоптерикс

строматоліт

риніофіт

Запитання 30

Для якого попередника сучасної людини характерні такі риси: недорозвинутий підборідний виступ, великі зуби, низьке скошене чоло, вміли добувати вогонь, говорили повільно, жили в печерах

варіанти відповідей

прямоходяча

неандертальці

кроманьйонці

австралопітеки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест