Білки та ферменти, їх роль у клітині.

Додано: 20 вересня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 706 разів
20 запитань
Запитання 1

Ферменти-це каталізатори:

варіанти відповідей

фізичні;

механічні;

хімічні;

біологічні.

Запитання 2

Ферменти мають природу:

варіанти відповідей

ліпідну;

білкову;

вуглеводневу.

Запитання 3

Ферменти впливають на обмін речовин:

варіанти відповідей

сповільнюючи його;

прискорюючи його;

не змінюють його швидкість.

Запитання 4

У молекулі ферментів є:

варіанти відповідей

скупчення активних амінокислот;

група особливо активних амінокислот;

активний центр;

центр ферменту.

Запитання 5

Активний центр ферменту здатний діяти:

варіанти відповідей

лише з відповідним субстратом;

з будь-яким субстратом;

з будь-якою речовиною.

Запитання 6

Субстрат відповідає активному центру ферменту:

варіанти відповідей

структурою;

фізико-хімічними властивостями

всі відповіді вірні;

як ключ до замка.

Запитання 7

Комплекс,що утворився після реакції субстрат-фермент:

варіанти відповідей

розкладається;

зберігається;

розкладається з утворенням нових продуктів;

відразу ж відокремлюється від ферменту.

Запитання 8

Властивості ферментів:

варіанти відповідей

каталізують будь-які редакції;

каталізують лише енергетично можливі реакції;

прискорюють пряму і зворотну реакції, не змішуючи рівноваги;

прискорюють пряму або зворотну реакції.

Запитання 9

Властивості ферментів:

варіанти відповідей

мають високу специфічність дії;

мають низьку специфічність дії;

каталізатори, активність яких може регулюватися;

термочутливість

біологічна активність недостатня

Запитання 10

Функції ферментів:

варіанти відповідей

сприяють перетворенню субстратів на продукти;

підвищують енергію активації хімічних процесів в організмі;

є каталізаторами в усіх біохімічних реакціях;

знижують енергію активації хімічних процесів в організмі;

Запитання 11

Зазвичай один фермент каталізує:

варіанти відповідей

одну реакцію;

дві реакції;

кілька реакцій;

всі відповіді вірні.

Запитання 12

Мономерами білків є:

варіанти відповідей

амінокислоти

нуклеотиди

глюкоза

гемоглобін

Запитання 13

Біополімери складаються з великої кількості-

варіанти відповідей

полімерів

мономерів

білків

радикалів

Запитання 14

Первинна структура білкової молекули утворюється за рахунок:

варіанти відповідей

 Йонних зв'язків

пептидних зв'язків

водневих

дисульфідних

Запитання 15

Процес порушення природної структури білків, який супроводжується розгортанням білкової молекули без зміни її первинної структури, називають:

варіанти відповідей

денатурацією

 деструкцією

реструкцією

Запитання 16

скільки амінокислот міститься у клітинах живих організмів

варіанти відповідей

15

21

20

32

Запитання 17

До скоротливих білків відносять:

варіанти відповідей

актин, міозин, тубулін

актин, сироватковий альбумін, тубулін

актин, міозин, гемоглобін

міозин, гемоглобін, імуноглобулін

Запитання 18

Оберить усі функції білків:

варіанти відповідей

структурна

регуляторна

захисна

рухова

енергетична

запасаюча

каталітична

Запитання 19

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

молекили крохмалю

молекули глюкози

молекули амінокислоти

молекула води

Запитання 20

На якому рівні організації знаходиться данна молекула білку :

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест