Фінансова грамотність 10 клас

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 129 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей?

варіанти відповідей

гроші - це абстрактне мірило вартості

Гроші - це законний платіжний засіб

Гроші - це все, що є носієм купівельної спроможності і приймається як плата за товари і послуги

Гроші - це абсолютно ліквідний актив

Запитання 2

Нерозмінні на дорогоцінні метали знаки вартості, наділені примусовим курсом, які є обов’язковими до приймання для всіх видів платежів - це

варіанти відповідей

паперові гроші

депозитні гроші

електронні гроші 

кредитні гроші

Запитання 3

Накопичена приватна пенсія належить до групи ...

варіанти відповідей

сімейних доходів

доходів від активів

доходів від поточної діяльності

соціальних доходів

Запитання 4

До якого виду сімейних витрат належать витрати на ведення власного бізнесу?

варіанти відповідей

Поточні витрати

Витрати на активи

Витрати на кредити і борги

Соцальні витрати

Запитання 5

Оберіть обов’язкові елементи податків:

варіанти відповідей

Суб’єкт податку

Об’єкт податку

Ставка податку

Податкова пільга

Відсоток податку

Час сплати податку

Податкові "канікули"

Податкова накладна

Запитання 6

Скільки знаків має CVV код?

варіанти відповідей

3

8

6

16

Запитання 7

Яку назву має рахунок, який банк відкриває клієнтові на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору?

варіанти відповідей

Кредитний

Депозитний

Поточний

Ощадний

Запитання 8

Здатність валюти виконувати функції платежу в будь-якій країні -

варіанти відповідей

платоспроможність

ліківідність

котированість

конвертованість

Запитання 9

Відкриття вкладником у банку кількох рахунків у різних іноземних валютах, за якими встановлюються різні проценті ставки -

варіанти відповідей

інвестиційний депозит

строковий депозит

мультивалютний депозит

поточний депозит

Запитання 10

Визначте, які категорії населення виграють під час інфляції:

варіанти відповідей

пенсіонер, який отримує пенсію

вкладник, який вклав велику суму грошей у банк

уряд, який затримує виплату заробітної плати

особа, яка взяла позику в банку

сім'я, яка взяла іпотечний кредит на будівництво житла

працівник, який виконує роботу за строковим договором

Запитання 11

Ліквідність інвестицій – це

варіанти відповідей

здатність за будь-який час без фінансових втрат перетворити інвестиції на товар.

здатність на протязі довготривалого часу, використовуючи фінансові витрати перетворювати інвестиції на грошові кошти.

здатність протягом дії інвестиційної умови без фінансових втрат перетворити інвестиції на товари.

здатність за короткий час за малими фінансовими втратами перетворити інвестиції на грошові кошти.

Запитання 12

Реструктуризація проблемного кредиту може означати:

варіанти відповідей

пролонгацію кредиту на новий термін

продаж кредиту іншим фінансовим установам

зміну графіка платежів по кредиту, коли змінюються суми оплат за кредитом в межах того ж терміну кредиту

зміну процентної ставки за кредитом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест