Загальні основи галузевої економіки і підприємства

Додано: 5 листопада 2019
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 204 рази
12 запитань
Запитання 1

Розвиток кожної країни залежить від:

варіанти відповідей

родючості земель;

географічного положення країни;

наявності корисних копалин;

професійної підготовки;

чисельності населення;

культурного рівня;

економіко-культурних зв’язків з іншими країнами;

усі відповіді правильні.

Запитання 2

На яких принципах заснована ринкова економіка?

варіанти відповідей

економічна свобода;  

особистий інтерес;

інтерес держави;

інтерес сусіда;

Запитання 3

Підприємства, що виробляють товари, належать до…

варіанти відповідей

невиробничої сфери; 

виробничої сфери;

сільськогосподарських підприємств;

промислових підприємств.

Запитання 4

За кількістю працюючих підприємства поділяються на:

варіанти відповідей

малі, середні, великі;

підприємства, об'єднання;

вприватні, державні, колективні.

Запитання 5

Юридичне ім’я підприємства або об'єднання підприємств – це…

варіанти відповідей

фірмове ім'я;

 фірма;

імідж фірми;

назва фірми.

Запитання 6

Форма звернення до споживачів з метою залучити їхню увагу до товарів чи послуг – це….

варіанти відповідей

акція;

реклама;

імідж фірми;

екскурсія на виробництво

Запитання 7

Підприємство, засноване на власностіоднієї особи, - це…

варіанти відповідей

колективне підприємство;

приватне підприємство;

мале підприємство;

державне підприємство

Запитання 8

Вибери правильне визначення поняття «підприємництво»:

варіанти відповідей

наймана праця робітника;

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність людей з метою одержання прибутку;

діяльність на користь іншим людям;

будь – яка господарська діяльність.

Запитання 9

Термін „підприємець” уперше застосував на поч. XVIII ст. французький банкір:

варіанти відповідей

Р. Кантільйон;

 М. Вебер;

В. Зомбарт;

Й. Шумпетер

Запитання 10

Метою підприємницької діяльності є:

варіанти відповідей

забезпечення повної зайнятості працездатних осіб;   

задоволення потреб суспільства;

отримання прибутку шляхом задоволення потреб суспільства;

отримання прибутку, зарплати, ренти, відсотка.

Запитання 11

Визначте, яку діяльність можна назвати підприємницькою:

варіанти відповідей

вчитель проводить урок із предмета „Власна справа”

власник приватного легкового автомобіля використовує його для поїздок на дачу;

власник приватного вантажного автомобіля використовує його для перевезень товарів з метою продажу;

офіцер армії керує військовим аеродромом.

Запитання 12

Чи завжди у підприємницькій діяльності узгоджується приватний та суспільний інтереси?

варіанти відповідей

так, завжди, тому що діяльність підприємців контролюється державою;

ні, не завжди, тому що заради високих прибутків підприємець може заощаджувати на умовах праці своїх службовців, забруднювати навколишнє середовище, зловживати рекламою;

так, завжди, тому що обмежувачами зростаючих апетитів підприємців можуть бути споживачі та ринкова інфраструктура;

ні, не завжди, тому що в гонитві за максимальною вигодою підприємець шукатиме товар, який спочатку збагатить його, а вже потім подумає про добробут інших підприємців.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест