Онлайн-тести з економіки 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Економічно активне населення - це:
Приклад запитання: Що не відноситься до ознак конкуренції
Приклад запитання: Виробництво – це процес...
Економіка, 10 клас
Копія з тесту: Економічні системи
Приклад запитання: Установіть відповідність події типу економічної системи, в якій ця подія могла відбутися.Подія: через спад виробництва деякі підприємства збанкрутували
Приклад запитання: На товарній біржі можна придбати:
Приклад запитання: Фундаментальна проблема, що постає перед кожним суспільством:
Приклад запитання: Що є основною функцією страхової компанії?
Приклад запитання: Різниця між процентними доходами та процентними витратами банку – це:
Приклад запитання: Фундаментальна проблема, що постає перед кожним суспільством:
Приклад запитання: Проаналізуйте та вкажіть, у якому випадку словосполучення «величина пропозиції» слід замінити словом «пропозиція»:
Приклад запитання: Відповідно до призначення депозити можна поділити:
Економіка, 10 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Що забезпечує ринкову інфраструктуру?
Приклад запитання: Пенсія – це:
Економіка, 10 клас
Створено 25 квітня
Приклад запитання: Що називають самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарськудіяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Приклад запитання: Що таке інвестиції?
Приклад запитання: Тимчасова зміна чинних умов кредитування і встановлення для позичальника пільгових умов повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним – це:   
Приклад запитання: Що таке цінні папери?
Приклад запитання: Познач правильне визначення. Страхова компанія - це...
Приклад запитання: До принципів надання кредитів належать: 
Приклад запитання: Що таке ринок інформації?
Економіка, 10 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Що таке позичковий відсоток?
Приклад запитання: Яке з тверджень є правильним:
Економіка, 10 клас
Створено 6 квітня
Приклад запитання: Які компоненти входять до складу міжнародних економічних відносин? (чотири правильні відповіді)
Приклад запитання: Економічно активне населення - це:
Приклад запитання: Що таке реструктуризація кредиту?
Економіка, 10 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: З часу виникнення приватної власності на землю, вона стала:
Економіка, 10 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: Що таке ринок інформації?
Приклад запитання: Основу життя і розвитку будь-якого суспільства становлять:
Економіка, 10 клас
Створено 17 березня
Приклад запитання: Визначте, правильним чи неправильним є наведене нижче твердження: до ресурсних ринків відносяться ринки праці, землі,капіталів,інформації
Економіка, 10 клас
Створено 16 березня
Приклад запитання: Доповніть речення: "Готова продукція або сукупна вартість усіх товарів і послуг створених усіма виробниками становить ..."