Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

Додано: 20 березня
Предмет: Фізика, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть варіант продовження речення, який більш точно визначає тиск: «Тиск – це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює …»

варіанти відповідей

відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

відношенню сили тяжіння до площі поверхні

відношенню ваги тіла до площі поверхні

Запитання 2

Як тиск залежить від площі поверхні, до якої прикладена постійна сила?

варіанти відповідей

зменшення площі викликає збільшення тиску

не залежить від площі поверхні

при зменшенні цієї площі зменшується і тиск

Запитання 3

Площі нижніх поверхонь коробок однакові. Яка з них тисне на стіл найменше?

варіанти відповідей

№2

№1

№3

Запитання 4

За якою формулою розраховують тиск твердого тіла?

варіанти відповідей
Запитання 5

Чому дорівнює 1 кПа у паскалях?

варіанти відповідей

1000 Па

10 Па

100 Па

10000 Па

Запитання 6

Від чого залежить тиск?

варіанти відповідей

від величини сили

від площі тієї поверхні, перпендикулярно до якої ця сила діє

Запитання 7

Як тиск залежить від модуля діючої сили, яка діє на ту саму площу поверхні?

варіанти відповідей

чим більша сила, тим більший тиск

тиск не залежить від модуля діючої сили

чим більша сила, тим менший тиск

Запитання 8

Три цегли укладають на поверхню столу різними способами, як показано на рисунку. Що можна сказати про створений в різних випадках тисках на стіл?

варіанти відповідей

однаковий у всіх випадках

більший у випадку № 1

більший у випадку № 2

більший у випадку № 3

Запитання 9

Закінчіть речення: «Опинившись на тонкому льоду безпечніше...»

варіанти відповідей

лежати

стояти

бігти

стрибати

Запитання 10

Одиниця тиску в СІ:

варіанти відповідей

Па (паскаль)

кг (кілограм)

Н (ньютон)

м (метр)

Запитання 11

Чому рівний 1 Па? (яка його розмірність)

варіанти відповідей
Запитання 12

Визначте тиск, що чинить слон на поверхню, якщо маса слона 4 т, а площа ступні його ноги 0,1 м2.

варіанти відповідей

100000 Па

4000 Па 

4 МПа

1 МПа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест