Фізика. Тема: "Механічний рух"

Додано: 15 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
9 запитань
Запитання 1

Що визначається за допомогою формули V=s∕t?

варіанти відповідей

Прискорення

Швидкість

Пройденний шлях

Запитання 2

Як вимірюється шлях, пройдений тілом?

варіанти відповідей

У метрах (м)

У секундах (с)

У кілограммах (кг)

Запитання 3

Якщо тіло рухається зі сталою швидкістю протягом певного часу, який графік буде відображати залежність шляху від часу?

варіанти відповідей

Пряма лінія

Парабола

Гіпербола

Запитання 4

Якщо тіло пройшло 100 метрів за 20 секунд, яка його середня швидкість?

варіанти відповідей

5 м/с

120 м/с

200 м/с

10 м/с

Запитання 5

Якщо тіло рухається зі сталою швидкістю протягом 3 годин, то який шлях воно пройде, якщо його швидкість дорівнює 60 кілометрів на годину?

варіанти відповідей

20 км.

120 км.

180 км.

360 км.

Запитання 6

Яка властивість руху вказує, що тіло залишається у спокої або рухається прямолінійно з постійною швидкістю, поки на нього не діє зовнішня сила?

варіанти відповідей

Закон інерції

Закон взаємодії

Закон акції та реакції

Запитання 7

Якщо на тіло, що рухається, не діє жодна сила, то яке заявлення є вірним відносно цього руху?

варіанти відповідей

Тіло може рухатися зі сталою швидкістю

Тіло обов'язково зупиниться

Тіло може змінити напрямок руху

Запитання 8

Яка формула дозволяє визначити пройдений шлях тіла при рівномірному прямолінійному русі?

варіанти відповідей

s = v × t

s = ½ × (v₀ + v) × t

s = v × t + ½ × a × t²

s = v₀ × t + ½ × a × t²

Запитання 9

Якщо тіло рухається прямолінійно, але зі змінною швидкістю, яка властивість руху дозволяє описати його залежність від часу?

варіанти відповідей

Імпульс

Прискорення

Робота

Енергія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест