fizuka 8.2

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Розщеплення молекул на йони у водному розчині або в розплаві

варіанти відповідей

Рекомбінація

Електролітична дисоціація

Електроліз

Запитання 2

Які частинки є носіями електричного заряду в електролітах? 

варіанти відповідей

Електрони

Йони

Протони

Атоми

Запитання 3

Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму. 

варіанти відповідей

Рекомбінація

Електроліз

Електролітична дисоціація

Запитання 4

В електролітичній ванні міститься розчин кухонної солі. Яка речовина осідатиме на катоді? 

варіанти відповідей

Na

Cl2

NaCl 

H2O

Запитання 5

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо силу струму зменшити в три рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Запитання 6

Процес одержання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають: 

варіанти відповідей

Гальваностегією

Електризацією

Гальванопластикою

Рафінуванням

Запитання 7

Математичний запис першого закону Фарадея

варіанти відповідей

m = kq

Q = I2Rt

P = UI

A = UIt 

Запитання 8

Розщеплення молекул на йони у водному розчині або в розплаві

варіанти відповідей

Надпровідність

Електролітична дисоціація

Рекомбінація

Запитання 9

Про який вид самостійного газового розряду йдеться в описі: «Слабке фіолетове світіння у вигляді корони. Утворюється в сильному електричному полі біля гострих виступів предметів». 

варіанти відповідей

Коронний

Іскровий

Тліючий

Дуговий

Запитання 10

Який вид самостійного газового розряду зображений на рисунку? Де проявляється (застосовується) цей газовий розряд?

варіанти відповідей

Коронний розряд. «Вогні святого Ельма». Поблизу проводів ліній високої напруги

Іскровий розряд. Блискавка. Розряд між кондукторами електрофорної машини. Іскра у свічці бензинового двигуна. Обробка особливо міцних металів

Дуговий розряд. Джерело світла в прожекторах. Плавлення та зварювання металів

Тліючий розряд. Лампи денного світла (люмінесцентні трубки). Рекламні трубки

Запитання 11

Яка кількість теплоти виділиться з нитки розжарення електричної лампи протягом 20 секунд, якщо сила струму в лампі дорівнює 1 А при напрузі 110 В? 

варіанти відповідей

Q=200 Дж

Q=1000 Дж

Q=2200 Дж

Q=500 Дж

Запитання 12

На ділянці кола сила струму 3 А. Напруга дорівнює 6 В. За 2с робота електричного струму дорівнює:

варіанти відповідей

1 Дж

4 Дж

36 Дж

9 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест