25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

ФОНЕТИКА ІV 10,11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
22 запитання
Запитання 1

Виділені літери позначають той самий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

Крісло, воКзал

рюКзак, заКріплення

еКзекуція, яКби

Кіно, еКзамен

Запитання 2

У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки?

 

варіанти відповідей

місячний, лисиця, клятва, злякати, гілля

життя, пляма, повітря, страусеня, суддя

яблуко, приїжджати, з’їсти, пір’їна, явір

глянути, свято, стяг, стаття, козеня

Запитання 3

У якому рядку кількість звуків і букв у кожному слові однакова?

варіанти відповідей

взимку, подвір’я, весняний, олівець, співати

криниця, собор, історія, праска, знання

сіль, літера, мрія, якір, спадщина

струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон

Запитання 4

Визначте, у якому рядку всі склади відкриті.

варіанти відповідей

каталог, чайка, голка, гордий, перебільшувати

сестра, рушник, усмішка, реп’ях

гора, говорю, думаю, світло, сподіватися

затверджено, надзвичайний, навпаки, дітки

Запитання 5

 Укажіть рядок, у якому в усіх словах буквосполучення дж, дз позначають один звук:

варіанти відповідей

піджидати, відзнака, дзеркало, джміль

джаз, джерело, дзюркіт, підзамчя

дзеркало, гедзь, джоуль, гринджоли

передзвін, підземний, джем, приїжджати

Запитання 6

Оберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі:

варіанти відповідей

тактика, пощастити, сестриця, цяточка 

капуста, пакетик, сахатися, ціпочок 

фікус, папуга, цукати, тьохкати

сипучість, частка, пакуночок, точиться 

Запитання 7

    Оберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі:

варіанти відповідей

мороз, лимон, рейс, недорогий

мед, мармур, рельєф, немовля 

джерело, господар, в'юнець, гриб 

вокзал, забіг, лід, джміль 

  

комір, регіон, неділя, мова

Запитання 8

В алфавітному порядку записано всі слова в рядку

варіанти відповідей

грибний, грибник, грибовар, грибниця

мрія, мріяний, мріяння, мріяти

пищавка, пищаль, пищання, пищальний

бігунець, бігунка, бігунок, бігунки

Запитання 9

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку 

варіанти відповідей

кожух [коужух]; левада [леивада] 

приносить [приеносиет′]; походжає [походжай´е] 

голубка [гоулупка]; свято [с′в’ато] 

кишеня [киешен′а]; зозуля [зозул′а] 

Запитання 10

У котрому рядку в усіх словах є голосний звук ⌈ е⌉?

варіанти відповідей

розім'яти, поєдинок, глибина, черга

Єрусалим, сегмент, заєць, кар'єр

баскетбол, чемпіон, ллється, зігріти

крайнє, сусіднє, цукор, меню

Запитання 11

В усіх словах приголосні лише м'які:

варіанти відповідей

сіль, армія, ряд, юрта


військо, кінь, дзьоб, ручай

сірість, рілля, арія, ціль

ячмінь, ніж, волосся, сніг

Запитання 12

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах наголошується другий склад:

варіанти відповідей

мережа, черговий, олень;

горошина, котрий, живемо;

довідник, читання, нести;

новий, болотистий, візьмеш;

Запитання 13

Літеру ґ  треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний 

(г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда 

(г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)орошина, (г, ґ)ава 

джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул 

(г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати,

(г, ґ)ринджоли 

Запитання 14

У яких рядках подано правильну транскрипцію?

варіанти відповідей

рахівниця - [рах᾽івнúц´а]

стежина - [стежин´а]

доводиться - [довóдиец´:а]

травиця - [травúес´я]

Запитання 15

Склади є....

варіанти відповідей

відкриті, ненаголошені

відкриті, закриті, ненаголошені, наголошені

закриті, наголошені

закриті, відкриті, наголошені

Запитання 16

Правильно поділено на частини для переносу кожне слово в рядку

варіанти відповідей

дере-во, при-йти, бу-джу

рай-он, при-тримати, Дні-про

відкри-ти, книж-ка, заход-жу

каз-ка, при-датний, мрі-я

Запитання 17

Звук [з] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

[...]рілий, по[...]иція, ай[...]берг

пока[...], прика[...]ка, кукуруд[...]а

[...]ябра, [...]нахідка, вира[...]

ро[...]чищений, [...]добути, ді[...]натися

Запитання 18

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

варіанти відповідей

хочеться - [хóчеиц′:а], глядач - [гл´адáч]

ясен - [йáсен], чекання - [чеикáн´я]

жінка - [ж´інка], мідь - [м᾽ід´]

льон - [л´он], обходжу - [обхóджу]

Запитання 19

Звукова система української мови нараховує

варіанти відповідей

32 звуки

38 звуків

33 звуки

36 звуків

Запитання 20

Фонетика - це розділ мовознавства, який вивчає…

варіанти відповідей

частини мови


частини слова

звуки мовлення

стійкі сполучення слів


Запитання 21

    Виділені літери позначають один і той самий звук

варіанти відповідей

розчулений, сюрприз, зцілення

бігти, вогкувато, хурделиця

ллється, самотність, узлісся

протестний, творчий, тітчин

милосердя, боротьба, Дніпро

Запитання 22

На другий склад падає наголос у словах

варіанти відповідей

витрата, разом, циган, ринковий

данина, адже, вибоїна, надлишок

горілиць, каталог, псевдонім, симетрія

урочистий, низина, запитання, документ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест