17 травня о 18:00Вебінар: Створення інтерактивних навчальних матеріалів за допомогою сервісу ThingLink

фонетика

Додано: 26 жовтня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
10 запитань
Запитання 1

Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому складі.

варіанти відповідей

палка, вода, земля, четвірка  

 руки, галченя, радість, весняний

олень, сила, мати, жовтий

шофер, русло, черствий, новий

дочка, вівця, доменщик, голова

Запитання 2

Позначте рядок, де в усіх наведених словах зміна місця наголосу змінює значення слова.

варіанти відповідей

вікна, руки, казки, моря

мука, замок, плачу, сім’я

пізнаю, виміряю, вивозити, переказати

хліба, жита, городина, зерна

рано, город, погляд, славно

Запитання 3

Позначте рядок, у якому всі приголосні звуки дзвінкі.

варіанти відповідей

агроном, друзі, вітер

райдуга, сонце, мороз

багаж, ґедзь, жадоба

автор, ніжність, джунглі

марка, лампа, найняти

Запитання 4

Позначте слово, фонетична транскрипція якого не відповідає орфоепічній нормі.

варіанти відповідей

здобути — [здоубу́ти] отже [одже

стежка — [сте́шка́] собі [собі]

боротьба — бород′ба́] кішці [к'іс'ц'і]

лелека — [леиле́ка] зсипати [с:ипати]

пильно — [пи́л′но] вокзал [воґзал]

Запитання 5

Визначте рядок слів, у якому немає помилки в чергуванні голосних звуків.

варіанти відповідей

 юність — юності вісь — осі слово — слів виріс — виросла

піст — постувати промінь — проміня папір — папіру Василів — Василевого

шести — шість смуток — смутку рій — рою оберіг — оберігу

 борона — борін, бюлетень — бюлетня ворота — воріт борода — борід

коло — кіл любов — любві село — сіл дорога — доріг

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому неправильно вжито літеру ґ

варіанти відповідей

ґатунок, ґніт, ґазда, ґаблі

ґирлиґа, ґлей, ґедзь, ґеґати

ґанок, ґрунт, ґуля, ґрати

 ґамма, ґривня, ґротеск, ґранат

ґаздиня, ґоґель-моґель, ґрунт, ґудзь

Запитання 7

Укажіть, у якому рядку порушено правило спрощення в групах при-голосних.

варіанти відповідей

лестощі — улесливий, щастя — щасливий, вість — вісник,

якість — якісний, захист — захисний, стелити — слати,

перстень — перстня, брязк — брязкнути, плюск — плюснути,

пристрасть — пристрасний, область — обласний, кількість — кількісний, заздрість — заздрісний

брязк — брязнути, блиск — блиснути, аспірант — аспірант-ський

Запитання 8

Уподібнення приголосних відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

нігті, екзамен, пісня, мишці          

стежці, дужка, юність, вокзал

млинці, айсберг, вогкий, грубка

скибка, щастя, зшити, дьогтю

костюм, кігті, зжати, любов

Запитання 9

Позначте рядок зі словами, від яких можна утворити прикметники з нн-:

варіанти відповідей

кінь, осінь, день, сон;

чавун, пташина, туман, океан;

лимон, калина, вдячність, міна;

година, ворона, закон, ціна.

тин, вікно, буква, піна, спина

Запитання 10

Провідним фонетичним засобом в уривку є:

Цвіте акація, акація – на хмарі біла аплікація

варіанти відповідей

алітерація

асонанс,

звукова анафора

епіфора

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест