19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Фонетика. Орфографія

Додано: 2 березня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
16 запитань
Запитання 1

На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

текстовий

зручний

визвольний

фаховий

Запитання 2

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

чобіт, лічба, качці

жолудь, отож, книжці

зір, відзимувати, газ

потічок, аякже, кроки

добрий, під’їхати, вигляд

Запитання 3

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

сьомий, шість, сюди 

здогад, зяблик, низка

літак, квітчати, нитка

межа, ложці, дужка

лук, анекдот, ковдра

Запитання 4

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

слов’янський, маслюк, джазист

осяяння, юнацький, беззастережний

блищить, каяття, європейський

колючий, в’юнище, їжджений

йодований, дзюркотіти, травиця

Запитання 5

Прийменник "у" на місці пропуску треба вживати в обох словосполучення рядка

варіанти відповідей

заявити ... відповідь, покласти ... свій рюкзак

оселя ... рушниках, Тарас ... Рівному

повірив ... успіх, вітер ... полі

зефір ... шоколаді, реклама ... метро

Запитання 6

В якому варіанті подано правильну транскрипцію до слова юшці

варіанти відповідей

[ й у с' ц і ]

[ й у ш ц і ]

[ й у с' ц' і ]

[ й' у с ц і ]

Запитання 7

Прикметники із суфіксом -зьк- утворяться від усіх іменників у рядку:

варіанти відповідей

Париж, узбек, студент

ад'ютант, юнак, волох 

Прага, Запоріжжя, Кавказ

солдат, турист, Дрогобич

Запитання 8

В якому слові не відбувається уподібнення приголосних

варіанти відповідей

нігті

кігті  

легко

могти

Запитання 9

Знайдіть рядок слів, у вимові яких спостерігається явище уподібнення приголосних

варіанти відповідей

смужка, боротьба, зцілити, кішка

вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути

казка, зсушити, кігті, мишка

низка, молотьба, зсипати, миска

Запитання 10

Вкажи слово, у якому на місці пропуску слід вставити апостроф

варіанти відповідей

мавп..ячий

цв..ях

Св..ятослав

арф..яр

Запитання 11

Вкажи слово з орфографічною помилкою

варіанти відповідей

дит'ясла

ател'є

возз'єднання

Мін'юст

Запитання 12

Позначте рядок, де в усіх наведених словах зміна місця наголосу змінює значення слова:

варіанти відповідей

рано, город, погляд, славно

пізнаю, виміряю, вивозити, переказати

хліба, жита, городина, зерна

вікна, руки, казки, моря

мука, замок, плачу, сім’я

Запитання 13

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

доброчес..ний, якіс..ний, балас..ний

безвиїз..ний, захис..ник, тиж..невий

ненавмис..ний, аген..ство, запіз..но

радіс..ний, студен..ство, пристрас..ний

блис..нути, перехрес..ний, абонен..ський

Запитання 14

Прикметники із суфіксом -зьк- можна утворити від усіх іменників у рядку

варіанти відповідей

Париж, Збараж, грек

киргиз, Норвегія, Кавказ

Сиракузи, боягуз, Тибет

Запоріжжя, латиш, Світязь

Запитання 15

Спрощення приголосних на письмі треба позначати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Безвиїз…ний, облас…ний, зап’яс…ний

Заздріс…ний, волейболіс…ці, очис…ний

Цінніс…ний, особистіс…ний, тиж…невий

Безчес…ний, щас…ливий, шіс…надцятий

Пристрас…ний, шіс….десят, улес…ливий

Запитання 16

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

артис..ці, захис..ний, безчес..ний

пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест