18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Формула Планка. Світлові кванти. §33. 11 кл.

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 31 раз
16 запитань
Запитання 1

Що зображено на рисунку?

варіанти відповідей

Сфера з отвором.

Куля з отвором.

Абсолютно чорне тіло.

Абсолютно прозоре тіло.

Запитання 2

Зародження квантової теорії пов'язане з установленням закономірностей випромінювання ...

варіанти відповідей

абсолютно білого тіла.

абсолютно чорного тіла.

абсолютно нейтрального тіла.

абсолютно круглого тіла.

Запитання 3

Що собою являє абсолютно чорне тіло?

варіанти відповідей

Фізична модель тіла, яке частково поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього.

Фізична модель тіла, яке повністю поглинає біле світло, що падає на нього.

Фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання, що проходить біля нього.

Фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього.

Запитання 4

Чи може абсолютно чорне тіло випромінювати світло?

варіанти відповідей

Може.

Не може.

Може при певній умові.

Лише один раз.

Запитання 5

З яким випромінюванням можна порівнювати випромінювання абсолютно чорного тіла?

варіанти відповідей

Випромінювання частини зір.

Випромінювання нитки розжарення.

Випромінювання світлячка.

Випромінювання багаття.

Запитання 6

Що зображено на рисунку?

варіанти відповідей

Залежність енергії світлових хвиль, які поглинаються поверхнею абсолютно чорного тіла, від довжини хвилі.

Залежність енергії механічних хвиль, які утворюються на поверхні абсолютно чорного тіла, від довжини хвилі.

Залежність енергії електромагнітних хвиль, які випромінюються з поверхні абсолютно чорного тіла, від довжини хвилі.

Залежність енергії електромагнітних хвиль, які випромінюються з поверхні абсолютно білого тіла, від довжини хвилі.

Запитання 7

Яку гіпотез висунув Планк?

варіанти відповідей

Атоми і молекули випромінюють електромагнітні хвилі не безперервно, а порціями, енергія кожної з яких пропорційна частоті.

Атоми і молекули випромінюють електромагнітні хвилі не безперервно, а порціями, енергія кожної з яких пропорційна довжині.

Атоми і молекули випромінюють електромагнітні хвилі не безперервно, а порціями, енергія кожної з яких обернено пропорційна частоті.

Атоми і молекули випромінюють електромагнітні хвилі безперервно і порціями, енергія кожної з яких пропорційна частоті.

Запитання 8

Як називають "порцію енергії"?

варіанти відповідей

Цент енергії.

Квант енергії.

Кварта світла.

Квант світла.

Квант речовини.

Запитання 9

Як згодом стали називати кванти енергії?

варіанти відповідей

Лептонами.

Баріонами.

Нейтронами.

Фотонами.

Запитання 10

Яку масу має фотон?

варіанти відповідей

Як маса електрона.

Як маса протона.

Не має маси.

Як маса нейтрона.

Запитання 11

За якою формулою визначають енергію фотона?

варіанти відповідей

Е = hλ

Е = hν

Е = hμ

Е = hτ

Запитання 12

Які властивості мають фотони?

варіанти відповідей

Заряд і маса фотона дорівнюють нулю.

Швидкість руху фотона пов'язана з частотою і довжиною хвилі формулою: с = λν.

Енергія і імпульс фотона пов'язані співвідношенням: р = Е / с.

Фотони випромінюються: при переході частинок зі збудженого стану в стан з меншою енергією; в разі прискореного руху заряджених частинок; розпаду деяких частинок; анігіляції.

Заряд і маса фотона залежать від довжини хвилі світла.

Запитання 13

Визначте енергію хвилі електромагнітного випромінювання частотою 3⋅1014 Гц.

варіанти відповідей

2,3⋅10-19 Дж

4,0⋅10-19 Дж

3,3⋅10-19 Дж

2,0⋅10-19 Дж

Запитання 14

Визначити довжину хвилі, імпульс кванта якого 2,2⋅10-26 кг⋅м/с.

варіанти відповідей

20 нм

10 нм

40 нм

30 нм

50 нм

Запитання 15

Фотони якого світла у веселці мають найбільшу енергію?

варіанти відповідей

Зеленого.

Червоного.

Жовтого.

Синього.

Фіолетового.

Блакитного

Запитання 16

Тривалість імпульсу рубінового лазера 1 мс. За цей час лазер випромінює 2⋅1019 фотонів із довжиною хвилі 398 нм. Чому дорівнює потужність спалаху лазера?

варіанти відповідей

5 кВт

10 кВт

15 кВт

20 кВт

25 кВт

1 кВт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест