Формули квадрату суми та різниці

Додано: 2 березня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
21 запитання
Запитання 1

Піднесіть многочлен до степеня

(3x + у)2

варіанти відповідей

2+6ху+у

22

2+6ху+у2

Запитання 2

Розкладіть на множники: х2+12х+36

варіанти відповідей

(х+6)(х-6)

(х+6)2

(х-6)2

Запитання 3

Подайте у вигляді многочлена вираз

(3m+9n)2

варіанти відповідей

3m2+54mn+9n2

9m2+54mn+81n2

9m2-54mn+81n2

9m+27nm+81n

Запитання 4

Спростіть вираз:

(m-1)(m+1)-(m-3)2

варіанти відповідей

10-6m

-10-6m

6m-10

6m+10

Запитання 5

Розкладіть на множники

16a2-24ab+9b2

варіанти відповідей

(4a-3b)2

(4a+3b)2

(8a-3 b)2

(8a+3b)2

Запитання 6

Розв’язати рівняння

(2х+5)(х-6)+2(3х+2)(3х-2)=5(2х+1)2+11

варіанти відповідей

-2

2

27

-27

Запитання 7

Спростіть вираз (с-4)(с+4)(с2+16)-(с2-8)2 і знайдіть його значення, при с=1/4

варіанти відповідей

-319

320

-320

321

Запитання 8

(a - b)2=

варіанти відповідей

a2+2ab+b2

a2-2ab+b2

a2-b2

a2+b2

Запитання 9

Перетворіть у многочлен

(5a - 3)2

варіанти відповідей

25a2 - 30a + 9

9a2 - 30a + 25

25a2 + 30a - 9

9a2 + 30a + 9

Запитання 10


Розклади на множники многочлен

2 - 24ху2 + 16у4

варіанти відповідей

(3х - 4у)2

(9х - 16у)2

(3х + 4у)2

(3х - 4у)4

(3х - 4у)(3х + 4у)

(3х - 4у2)2

Запитання 11

Спростити:

(х-2)2+4х

варіанти відповідей

х2+8х+4

х2+2

х2+4

х2+2х+4

Запитання 12

Спростити вираз: (3с+1)2-(3с+2)(3с-2)-5с

варіанти відповідей

с2-4

с2+4

с+5

с-4

Запитання 13

Перетворіть у многочлен

(5a - 3)2

варіанти відповідей

25a2 - 30a + 9

9a2 - 30a + 25

25a2 + 30a - 9

9a2 + 30a + 9

Запитання 14

Записати у вигляді многочлена вираз (3к2 + х)2.

варіанти відповідей

4 + 3кх + х2.

4 + 6к2х + х2.

2 + 6кх + х2.

2 + 3к2х + х2.

Запитання 15

Розв'язати рівняння (у - 5)2 + 2у = 33 + у2

варіанти відповідей

1

-1

2

-2

Запитання 16

Формула квадрата різниці двох виразів

варіанти відповідей

(а-в)22+2ав+в2

(а-в)22+2ав-в2

(а-в)22-2ав+в2

Запитання 17

Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена: 4a2 - 4a + 1. 

варіанти відповідей

(a+2)2

(2a – 1)2

(a – 2)2

(2a + 1)2

Запитання 18

Розв'яжіть рівняння: (4x-1)2-(2x-3)(6x+5)=4(x-2)2+16x

варіанти відповідей

2

-4

Рівняння розвязку не має

Рівняння має безліч розв'язків

Запитання 19

Спростіть вираз: (x+2)2-(x-3)(x+3)

варіанти відповідей

2x2+4x-5

4x-5

4x+13

2x2+4x+13

Запитання 20

Замініть знак ∗ одночленом так, щоб утворений тричлен можна було подати у вигляді квадрата двочлена: ∗+30m3n2+9n4

варіанти відповідей

5m3

25m6

15m2

15m6

Запитання 21

Розв'яжіть рівняння: x2+10x+25=0

варіанти відповідей

5 і -5

5

-5

Рівняння розв'язку не має

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест