Фотосинез

Додано: 13 січня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

1.Що таке фотосинтез?

варіанти відповідей

а) утворення живими організмами неорганічних речовин з органічних з використанням енергії світла

б) утворення живими організмами органічних речовин з неорганічних з використанням енергії світла

в) утворення гетеротрофними організмами неорганічних речовин з органічних з використанням хімічної енергії

Запитання 2

2.Яке рівняння фотосинтезу:

варіанти відповідей

а) nC6H12O6→ (C6H10O5)n + nH2O.

б) 4Fe(OH)2 + O2 = 4H2O + 2Fe2O3

в) 6CO2+6H2O+Енергія світла=C6H12O6+6O2

г) 2H2S + O2 = 2H2O + 2S

Запитання 3

3.Скільки фаз фотосинтезу?

варіанти відповідей

а) одна

б) дві

в) три

г) чотири

Запитання 4

4.У клітинах рослин фотосинтез відбувається :

варіанти відповідей

а) в хлоропластах

б) вакуолях

в) мітохондріях

г) рибосомах

Запитання 5

5.Світлова фаза фотосинтезу відбувається:

варіанти відповідей

а) у стромі

б) на мембранах тилакоїдів

в) у матриксі хлоропласта

г) у матриксі мітохондрій

Запитання 6

6.Темнова фаза фотоситезу відбувається:

варіанти відповідей

а) на мембранах тилакоїдів

б) на мембранах ламел

в) на мембранах кристів

г) у стромі

Запитання 7

7.Фотосинтетичні пігменти згруповані на мембранах тилакоїдів у комплекси двох типів:

варіанти відповідей

а) фотосистему IІ і фотосистему IIІ

б) фотосистему ІІІ і фотосистему IV

в) фотосистему I і фотосистему II

г) фотосистему V і фотосистему II

Запитання 8

8.Який процес відбувається у світловій фазі?

варіанти відповідей

а) фотоліз води

б) утворення глюкози

в) утворення АТФ

г) виділення вуглекислого газу

Запитання 9

9.Темнова фаза фотосинтезу може відбуватися:

варіанти відповідей

а) вночі

б) вдень

в) вночі і вдень

Запитання 10

10.Сукупність послідовних реакцій темнової фази називається:

варіанти відповідей

а) циклом Кребса

б) циклом Тімірязєва

в) циклом Гельмонта

г) циклом Кальвіна

Запитання 11

11.Синтез 1 молекули глюкози відбувається:

варіанти відповідей

а) за 8 обертів циклу

б) за 6 обертів циклу

в) за 4 оберти циклу

г) за 2 оберти циклу

Запитання 12

12. Цикл Кальвіна складається з трьох стадій: карбоксилювання, відновлення та регенерації. Яка стадія найголовніша?

варіанти відповідей

а) карбоксилювання

б) відновлення

г) регенерації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест