Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.

12 запитань
Запитання 1

Установіть відповідність "Закон - вчений"

1. Максвелл_____________А. Закон взаємодії зарядів

2. Кулон________________Б. Закон електромагнітної індукції

3. Фарадей _____________В. Закон взаємодії електричних струмів

4. Ампер _______________Г. Рівняння зв'язку електричного та магнітного полів

варіанти відповідей

1 - А 2 - Б 3 - В 4 - Г

1 - Г 2 - В 3 - Б 4 - А

1 - Г 2 - А 3 - Б 4 - В

1 - В 2 - Б 3 - А 4 - Г

Запитання 2

Установіть відповідність "Фізична картина світу - Об'єкт дослідження"

1. Квантово-польова_________А. Теплові процеси

2. Механістична_____________Б. Заряди та струм

3. Електро-магнітна__________В. Світло

4. Термодинамічна___________Г. Рух

варіанти відповідей

1 - А 2 - Б 3 - В 4 - Г

1 - В 2 - Г 3 - Б 4 - А

1 - Г 2 - В 3 - Б 4 - А

1 - А 2 - Б 3 - Г 4 - В

Запитання 3

Що представляє собою світло?

варіанти відповідей

Корпускулу

Хвилю

Поле

Хвилю і частинку

Запитання 4

Хто довів взаємозв'язок властивості симетрії з законами збереження в фізиці?

варіанти відповідей

Ейнштейн

Галілео Галілей

Ньютон

Нетер

Запитання 5

Яка фізична величина за спеціальною теорією відносності не залежить від вибору системи відліку, відносно якої вона розглядається?

варіанти відповідей

Маса

Швидкість світла

Імпульс

час руху

Запитання 6

Установіть відповідність "Природа світу - вчений"

1. Саді Карно ____________А. квантово-польова

2. Джеймс Максвелл ______Б. Механістична

3. Макс Планк ___________В. Електромагнітна

4. Ісаак Ньютон __________Г. Термодинамічна

варіанти відповідей

1 - А 2 - Б 3 - В 4 - Г

1 - Г 2 - В 3 - А 4 - Б

1 - Г 2 - В 3 - Б 4 - А

1 - Б 2 - В 3 - А 4 - Г

Запитання 7

Розташуйте види взаємодії між частинками у порядку зменшення їх інтенсивності:

1. Гравітаційна

2. Слабка

3. Електромагнітна

4. Сильна

варіанти відповідей

4, 3, 2, 1

1, 2, 3, 4

1,2, 4, 3

4, 1, 3, 2

Запитання 8

Назвіть носіїв електромагнітної взаємодіїваріанти відповідей

глюони

протони

фотони

гравітони

Запитання 9

Про яку взаємодію іде мова, якщо фізичною величиною, що описує здатність тіл взаємодіяти є маса?

варіанти відповідей

слабка

сильна

електромагнітна

гравітаційна

Запитання 10

Про яку взаємодію іде мова, якщо вона забезпечує зв’язок нуклонів у ядрі?

варіанти відповідей

гравітаційна

електромагнітна

сильна

слабка

Запитання 11

Про яку взаємодію іде мова, якщо фізичною величиною, що описує здатність тіл взаємодіяти є заряди?
 


варіанти відповідей

 гравітаційна

 слабка

 сильна

електромагнітна

Запитання 12

Хто першим запропонував квантову теорію поширення світла?

варіанти відповідей

Макс Планк

Нільс Бор

Джеймс Кларк Максвелл

Альберт Ейнштейн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест