Функції НМТ

Додано: 31 грудня 2023
Предмет: Алгебра, 11 клас
Копія з тесту: Функції НМТ
24 запитання
Запитання 1

Укажіть функцію, графіком якої є пряма, паралельна осі абсцис

варіанти відповідей

Y = 3

Y = 3X

Y = 3X - 7

Х = 5

Запитання 2

Яка з функцій є лінійною?

варіанти відповідей

А) у = 3х6 - 6;

Б) у = 2х2+ 7х -12;

В) у = - 4

Г) у = х3 - 9х.

Запитання 3

Знайдіть координати точок перетину графіка функції 

у = 2х - 6 з осями координат

варіанти відповідей

А) (0;-6) з віссю Оу та В(3;0) з віссю Ох;

Б) (0;-8) з віссю Оу та В(3;0) з віссю Ох;

В) (-6;0) з віссю Оу та В(0;3) з віссю Ох;

Г) (0;-4) з віссю Оу та В(-3;0) з віссю Ох

Запитання 4

Графік функції y = 2x + b проходить через точку А (-2; 5).

Знайдіть значення b.

варіанти відповідей

- 9

4

- 4

9

Запитання 5

Визначіть кутовий коефіцієнт лінійної функції

y = − 2x + 4 з віссю ординат.

варіанти відповідей

2

х

4

-2

Запитання 6

Знайти точку перетину графіку функції

y = 5x - 20 з віссю абсцис:

варіанти відповідей

А (0; 4)

В (0; - 20)

С (4; 0)

D (-4; 0)

Запитання 7

На якому рисунку зображено графік функції

у = х - 2?

варіанти відповідей
Запитання 8

Яка з функцій є оберненою пропорційністю?

варіанти відповідей

у = х/6

у = 9/х

у = 1/3 х

у = -3х

Запитання 9

Укажіть графік лінійної функції

 у = k/x

варіанти відповідей
Запитання 10

Знайти область визначення функції:

варіанти відповідей

Всі числа , крім 0.

Всі числа , крім 3.

Всі числа , крім 4.

Запитання 11

Яка формула відповідає даному графіку ?

варіанти відповідей

y=(x-2)2

y=x2+2

y=(x+2)2

y=x2-2

Запитання 12

На малюнку зображено графік функції y = f(x) заданої на проміжку

[–2; 5]. Вкажіть проміжки зростання функції

варіанти відповідей

(-2;0)

(-2;2)

[0;3]

(0;2)

Запитання 13

Знайдіть нулі функції у= х² +2х -15

варіанти відповідей

-5 ; -3

-3 ; 5

- 5 ; 3

0 ; -7

Запитання 14

1.   Знайти область визначення функції:  

y=√x̅-̅8̅

варіанти відповідей

А) х є [8;+∞ )     

Б) х є [-8;+∞ )       

В) х є (8;+∞ )        

Г) х є (-∞; 8 )

Запитання 15

Визначте координати вершини параболи у=х2−6х+4.

варіанти відповідей

(0;4)

(6;4)

(3;-5)

 (-5;3)

Запитання 16

Функцію задано графічно.

Укажіть проміжок на якому f(x)<0.

варіанти відповідей

 [1;4]

[-2;1]

(-2;1)

(1; 4)

Запитання 17

Який з графіків відповідає функції у= 2-х2 ?

варіанти відповідей
Запитання 18

На якому з малюнків зображений графік функції:

варіанти відповідей
Запитання 19

На рисунку зображено графік функції визначеної на проміжку [–3;3].

Укажіть нуль цієї функції.

варіанти відповідей

-3

-2

0

3

4

Запитання 20

Визначте, при яких значеннях аргументу значення функції дорівнює 1

варіанти відповідей

х=-4

х=0

х=3

х=4

Запитання 21

Користуючись графіком знайдіть проміжки спадання функції.

варіанти відповідей

[-1,5;-1]

[-1,5;2,5]

[-1,5;3,5]

[-4,5;2,5]∪[2,5;5]

Запитання 22

За поданим графіком знайти область значення функції Е (y):

варіанти відповідей

[–1;3]

[0;3]

[–2;2]

[–1;5]

Запитання 23

820237_1696405822.jpg

варіанти відповідей

-8

1

0

-3

Запитання 24

На якому з рисунків зображено графік показникової функції?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест