Функція

Додано: 25 жовтня 2022
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 102 рази
12 запитань
Запитання 1

Функція - це

варіанти відповідей

 залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню х відповідає єдине значення змінної у

залежність між змінними х та у

залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню у відповідає єдине значення змінної х


залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню х відповідає кілька значень змінної у

Запитання 2

Область визначення функції - це... 

варіанти відповідей

 множина всіх допустимих значень аргументу

множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція


множина всіх допустимих значень функції

 множина, яка складається з усіх чисел f(x), де x∈D(у)

Запитання 3

E(y) позначають

варіанти відповідей

область визначення функції

 область значень функції

аргумент

функцію

Запитання 4

D(y) позначають... 

варіанти відповідей

аргумент

функцію

область визначення функції

область значень функції

Запитання 5

Незалежну змінну називають... 

варіанти відповідей

аргумент

функція


область значень функції

 область визначення функції

Запитання 6

Графіком функції y = kx+b є ..

варіанти відповідей

 гіпербола

пряма, що проходить через т.(0; 0)


парабола


пряма

Запитання 7

Графіком функції у = k/x є...

варіанти відповідей

 парабола

 вітка параболи

пряма

гіпербола

Запитання 8

Областю значень функції у=b, є

варіанти відповідей

всі дійсні числа

додатні числа

від'ємні числа

число b

Запитання 9

Графік якої функції зображено на малюнку?

варіанти відповідей

у=х

у=х²

 у=√х

у=k/х

Запитання 10

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей


 (-∞; - 5]

(-∞; - 5)

 (-∞; 5]

 (-∞; 5)

 [-5; +∞)

 [5; +∞)

Запитання 11

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; 2) ∪(2; 5]

 (-∞; 2) ∪(2; 5) ∪ (5; +∞)

 (-∞; 5) ∪ (5; +∞)

 (-∞; 2)∪ (2; +∞)

Запитання 12

Графіком функції у=х є..

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест