Функція. 20/11

7 запитань
Запитання 1

Функція це - ...

варіанти відповідей

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y.

залежність між змінними x та y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає два значення змінної y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню y відповідає єдине значення змінної x.

Запитання 2

Незалежну змінну називають...

варіанти відповідей

аргументом

функцією

область значень

інший варіант

Запитання 3

D(y) позначають...

варіанти відповідей

область значень

область визначення

залежну змінну

аргумент

Запитання 4

Е(у) позначають...

варіанти відповідей

область значень

область визначення

аргумент

залежну змінну

Запитання 5

Область визначення функції у=8-3х ...

варіанти відповідей

(-∞;+∞)

(-3;+∞)

(-∞;8)

R

Запитання 6

Область визначення функції

варіанти відповідей

Всі значення крім 0

Всі значення крім 5

Всі невід'ємні значення

R

Запитання 7

Функцію задано формулою f(х)=х²-2х.Знайти f(-1)

варіанти відповідей

3

-1

0

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест