Функція (ЗНО)

Додано: 31 березня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Копія з тесту: Функція (ЗНО)
Тест виконано: 311 разів
33 запитання
Запитання 1

Функцію задано формулою ƒ(х)=х2 -5х. знайдіть ƒ(-2)

варіанти відповідей

-6

14

6

-14

Запитання 2

Знайдіть нулі функції у=(х2-9) /(х+2)

варіанти відповідей

-2

3

-3

∓3

Запитання 3

Дослідіть функцію на парність і непарність:

у=х3

варіанти відповідей

функція парна

функція непарна

функція не є ні парною, ні непарною

Запитання 4

Графік якої функції зображено на рисунку?


варіанти відповідей

у = √х

у = - 4⁄х

у = 4⁄х

у = х3

Запитання 5

Графік якої з функцій зображено на рисунку?

варіанти відповідей

y=√x - 6

y=x² + 6

y=√x + 6

 y=x² - 6

Запитання 6

Який з графіків відповідає функції y = (x + 3)2?

варіанти відповідей

1 (зелений)

2 (синій)

3 (червоний)

 4 (коричневий)

Запитання 7

Виберіть формулу для графіка функції зображеної на малюнку

варіанти відповідей
Запитання 8

Якою формулою задається графік функції зображеного на рисунку

варіанти відповідей

y=∣x - 5∣

y=∣x∣ - 5

y=∣x + 5∣

 y=∣x∣ + 5

Запитання 9

Знайти область визначення функції у = √(6-3х) + √(0,5х + 4)

варіанти відповідей

[-8; 2]

 [2; +∞)

 (-8; 2)

 [-2; 2]

Запитання 10

Графік функції у = х² зсунули ліворуч на 4 одиниці і підняли вгору на 6 одиниць. Графік якої функції отримали?

варіанти відповідей

 у = (х + 4)² + 6

 у = (х +6)² + 4

у = (х – 4)² + 6

у = (х – 6)² - 4

Запитання 11

В результаті паралельного перенесення графіка функції у = х² вздовж осі абсцис на 5 одиниць вправо отримали графік функції

варіанти відповідей

 у = (х + 5)²

 у = х² – 5

 у = х² + 5

 у = (х – 5)²

Запитання 12

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіка функції

у = 6 - 4х з віссю ОY:

варіанти відповідей

(0:-6)

(0; 6);

(- 6; 0);

(-4; 0).

Запитання 13

Знайти значення функції у = х /(2х + 1), якщо значення аргументу дорівнює - 2

варіанти відповідей

- 2/3

2/5

- 2/5

2/3

Запитання 14

Укажіть множину значень функції, заданої графіком:

варіанти відповідей


[-1.5;4]

 [-4;4]


(-1.5;4]

 [-4;4)

Запитання 15

Серед поданих функцій оберіть парну

варіанти відповідей

 y=x2

 y=x3

 y=4sinx

у = cos x

y=IxI

Запитання 16

Через які з даних точок проходить графік функції y=x4

варіанти відповідей

A(0,3;0,0027)

В(--5;625)

С(--1;4)

D(0,3;0,0081)

Запитання 17

Яка з поданих функцій є непарною?

варіанти відповідей

у = 7

у = х2 + х

у = 2х3

у = 5х2

Запитання 18

Через які з поданих точок проходить графік функції у = 2х2 - х?

варіанти відповідей

(1; 1)

(0; 1)

(2; 6)

(1; 2)

(2; 5)

Запитання 19

Вкажіть ординату точки перетину графіка функції у = х2 - 6х - 7 з віссю Оу.

варіанти відповідей

- 6

- 7

1

13

Запитання 20

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; 2⌋

(-∞; 2)

[2;+∞)

(2;+∞)

Запитання 21

Область визначення функції у=4/(х-1)

варіанти відповідей

R

(-∞;1)∪(1;+∞)

(4;+∞)

(1;+∞)

Запитання 22

Серед поданих функцій оберіть парну

варіанти відповідей
Запитання 23

Вкажіть усі нулі функції

варіанти відповідей

-1

-2; 0

-2; 0; 3;

-1; 2

Запитання 24

Вкажіть проміжок зростання функції

варіанти відповідей

(-1; 2)

(-2; 2)

(-1;1)

(-3; -1)

Запитання 25

Оберіть лінійну функцію

варіанти відповідей
Запитання 26

Оберіть зростаючі функції

варіанти відповідей

у=х2

у=х3

у=2х-3

у=х

у=1/х

у=5-3х

у=√х

Запитання 27

Вказати перетворення для побудови графіка у= cох+2

варіанти відповідей

вгору на 2

вниз на 2

вліво на 2

вправо на 2

Запитання 28

Вказати перетворення, які потрібно виконати для побудови графіка функції у= 3sin(x+π/6)

варіанти відповідей

Графік функції у = sin x пересунути вліво на π/6 вздовж осі х і розтягнути від осі х в 3 рази

Графік функції у = sin x пересунути вліво на π/6 вздовж осі х і стиснути до осі х в 3 рази

Графік функції у = sin x пересунути вправона π/6 вздовж осі х і стиснути до осі х в 3 рази

Графік функції у = sin x пересунути вправо на π/6 вздовж осі х і розтягнути від осі х в 3 рази

Запитання 29

Вказати якою властивістю володіє функція  f(x)=sinx

варіанти відповідей

f(0)=1

f(0)=0

непарна

парна

Запитання 30

Вказати якою властивістю володіє функція  у =tgx

варіанти відповідей

спадна

парна

зростаюча

непарна

Запитання 31

Знайти найменше значення функції у =3- 7sinx

варіанти відповідей

4

-4

10

-10

Запитання 32

Знайти область визначення функції

y=log3(2X - 4)

варіанти відповідей

R

(2;+~)

(-~;2)

[2;+~)

(-~;2]

Запитання 33

Обчисліть значення функції y=log3(x2 - 7) в точці х=-4.

варіанти відповідей

0

1

2

3

Не існує

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест