Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Генетичні зв'язки між основними класами органічних і неорганічних сполук

Тест виконано: 232 рази
12 запитань
Запитання 1

Складні речовини, що складаються із атомів металів і групи ОН - це...

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

основи

солі

Запитання 2

Складні речовини, які складаються із атомів Гідрогену і кислотного залишку - це...

варіанти відповідей

кислоти

оксиди

солі

основи

Запитання 3

Складні речовини, які утворені атомом металу і кислотного залишку - це...

варіанти відповідей

кислоти

основи

оксиди

солі

Запитання 4

Яку речовину в даній реакції слід поставити замість крапочок

CaO + ..... —> Са(ОН)2 

варіанти відповідей

02 

Н20

НСL

Запитання 5

Яку речовину в даній реакції слід поставити замість крапочок Са(ОН)2 + 2.... = СаСl2 + 2Н20.

варіанти відповідей

НСl

NaСl

Сl2

Н20

Запитання 6

У якому із рядків зазначено лише формули основ?

варіанти відповідей:

 

варіанти відповідей

 K2O, HNO3, LiOH

ZnSO4, CaO, Mg(OH)2

 CuО, HCl, NaOH,   

 KOH, Ba(OH)2, NaOH

Запитання 7

Вкажіть всі формули солей:

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 Mg(OH)2

  NaNO3

  CaO;

  HNO3

  BaCl2

Запитання 8

Назвати класи сполук в генетичному ланцюжку

SO3→ H2SO4→K2SO4

варіанти відповідей

варіанти відповідей

кислотний оксид→ кислота→ сіль

кислотний оксид →сіль→ кислота  

 основний оксид → кислота→ сіль

основний оксид →основа→ кислота

Запитання 9

Для того, щоб визначити, чи є сіль розчинна, треба скористатися

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

періодичною системою елементів

   таблицею розчинності

 рядом активності металів

Запитання 10

Оберіть рядок у якому перетворення речовин відповідає схемі:

кислотний оксид→кислота→сіль → основа

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 P2O5, H3PO4, Na3PO4, NaOH

SO2, SO3, H2SO4, H2O

 SO3, H2SO4, NaHSO4, Na2О.

Запитання 11

В якому рядку правильно вказані продукти реакції

H3PO4 + Ba(OH)2 =

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

 Ba3(PO4)2 + H2 

BaН2 + P2O5

 Ba3(PO4)2 + H2O

BaO + P2O5

Запитання 12

Обчисліть масу N2O5 необхідну для добування 6,8 л О2 ?


2N2O5 = 2N2 + 5O2

варіанти відповідей

10,96

12

12,96

5,72

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест