Генетичні звязки між органічними речовинами ІІ варіант

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 97 разів
18 запитань
Запитання 1

Похідні алканів, в молекулах яких замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться гідроксильні групи, це-

варіанти відповідей

спирти

аміни;

амінокислоти;

білки.

Запитання 2

Похідні гліцеролу і вищих карбонових кислот, що є в організмі людини.

варіанти відповідей

білки;

жири;

карбонові кислоти;

амінокислоти.

Запитання 3

Високомолекулярні речовини живих організмів, які складаються із фрагментів амінокислот і мають складну будову, називаються:

варіанти відповідей

амінокислотами;

жирами;

амінами

білками.

Запитання 4

Речовиною, здатною до гідролізу є..

варіанти відповідей

 глюкоза

етанова кислота

 крохмаль

  етанол

Запитання 5

Серед наведених сполук  вкажіть формули карбонових кислот:

 

варіанти відповідей

R – СООН

СН3 – СНО

НО - СН2– СН2 – ОН;

СН3СООН;

СН3 – СН2 – СО – СН2 – СН3

Запитання 6

Вкажіть всі правильні відповіді, в які реакції вступає етанол

варіанти відповідей

з металами

бродіння

Cu(OH)2;

з галогеноводнями

Запитання 7

Укажіть назву вуглеводу, який належить до моносахаридів

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

крохмаль

целюлоза

Запитання 8

Які сполуки є похідними амоніаку.

варіанти відповідей

альдегіди

білки

аміни

багатоатомні спирти

Запитання 9

Вкажіть речовину, яка використовується для виявлення гліцеролу

варіанти відповідей

KMnO4

Cu(OH)2

CuSO4

I2

Запитання 10

Назвіть сполуку для якої взаємодія з йодом є якісною реакцією

варіанти відповідей

крохмаль

етанол

гліцерол

оцтова кислота

Запитання 11

У 120 мл води розчинили 30 г глюкози. Вкажіть масову частку глюкози в утвореному розчині.

варіанти відповідей

25%

20%

15%

30%

Запитання 12

Встановіть послідовність збільшення кількості атомів Оксигену в сполуках:

А. етанова кислота; Б. сахароза; В. етанол; Г. гліцерол

варіанти відповідей

ВАГБ

БГАВ

ГБАВ

АВБГ

Запитання 13

Встановіть відповідність між класами сполук та їх формулами:

1. С2Н4

2. С2Н5ОН

3. С6Н12О6

4. СН3СООН

А. спирт

Б. алкін

В. алкен

Г. вуглевод

Д. кислота

варіанти відповідей

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Б; 2-Г; 3-А; 4- Д

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г

Запитання 14

З якими з перелічених речовин реагує оцтова кислота

варіанти відповідей

срібло

кальцій

барій гідроксид

магній оксид

сульфідна кислота

сульфур (IV) оксид

Запитання 15

Запишіть рівняння взаємодії, вкажіть послідовно формули продуктів реакції:

1. глюкоза + кисень=

2. оцтова кислота + натрій карбонат =

3. етен + вода =

4. етан + хлор=

А. СН3СООNa +Н2О+ СО2

Б. (СН3СОО)2Na +Н2О+ СО2

В. СО2+ Н2О

Г. С2Н5ОН

Д. С2Н6СІ2

Е. С2Н5СІ + НСІ

варіанти відповідей

1-Г; 2- Б; 3- Г; 4- Е

1-В; 2- А; 3- Г; 4-Е

1- В; 2- Б; 3- Е; 4- Д

1-В; 2- Б; 3- Г; 4-Д

Запитання 16

Обрати рідку речовину з переліку

варіанти відповідей

Етанол

Сахароза

Стеаринова кислота

Етиламін

Запитання 17

Вибрати нерозчинну у воді речовину

варіанти відповідей

6Н10О5)n

СН3СООН

С2Н5ОН

С6Н12О6

Запитання 18

Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні повного окиснення глюкози киснем

варіанти відповідей

16

4

19

12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест