Геометрична оптика

Додано: 4 лютого
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Геометрична оптика
408 запитань
Запитання 1

Короткозорій людині необхідні окуляри з ... .

варіанти відповідей

1

розсіювальними лінзами

Запитання 2

Яке явище досліджував Ньютон за допомогою скляної трикутної призми?

варіанти відповідей

Дисперсію світла

Заломлення світла

Запитання 3

Назвіть послідовність кольорів у спектрі.

варіанти відповідей

Червоний, жовтогарячий, жовтий, блакитний, зелений, фіолетовий

Червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий

Запитання 4

Вкажіть колір, який буде бачити людина, що дивиться крізь червоне скло на червоний папір.

варіанти відповідей

Майже не буде бачити папір

Чорний

Запитання 5

На білому папері надруковані сині букви. Яким світлом треба освітити папір, щоб букви стали невидимими?

варіанти відповідей

Зеленим

Синім

Запитання 6

Яке світло найменше відхиляється скляною трикутною призмою?

варіанти відповідей

Червоне

Зелене

Запитання 7

Червоний світлофільтр ... .

варіанти відповідей

поглинає всі промені, крім червоних

відбиває всі промені, крім червоних

Запитання 8

Якщо Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем, ... .

варіанти відповідей

може відбуватися лише повне місячне затемнення

може відбуватися лише часткове місячне затемнення

Запитання 9

Якщо Місяць повний, сонячне затемнення ... .

варіанти відповідей

не може відбуватися

відбувається лише повне

Запитання 10

Людина наближається до плоского дзеркала зі швидкістю 1м/с. З якою швидкістю наближається людина до свого зображення?

варіанти відповідей

1м/с

2м/с

Запитання 11

Кут між відбитим і падаючим променями дорівнює 60°. Який кут падіння?

варіанти відповідей

30°

120°

Запитання 12

Відбитий промінь збігається з падаючим. Який кут падіння

варіанти відповідей

90°

Запитання 13

Яка інша назва відносного показника заломлення?

варіанти відповідей

Показник заломлення другого середовища відносно першого

Показник заломлення першого середовища відносно другого

Запитання 14

Як зміниться кут між відбитим і падаючим променями, якщо кут падіння збільшиться на 20°?

варіанти відповідей

Збільшиться на 40°

Збільшиться на 20°

Запитання 15

Два плоских дзеркала розміщені під кутом 90°. Скільки зображень можна отримати в даному випадку?

варіанти відповідей

2

3

Запитання 16

Назвіть закон Снелля.

варіанти відповідей

а

б

Запитання 17

На якому малюнку правильно показаний хід променя з оптично менш густого середовища в оптично більш густе.

варіанти відповідей

в

б

Запитання 18

Виберіть малюнок, на якому правильно показані відбитий промінь і хід променя з оптично більш густого середовища в оптично менш густе.

варіанти відповідей

а

б

Запитання 19

Промінь світла переходить з повітря в сірковуглець. Визначте кут заломлення, якщо кут падіння 30°. (показник заломлення сірковуглецю n=1,63)

варіанти відповідей

15°

18°

Запитання 20

Головним фокусом збиральної лінзи називається ... .

варіанти відповідей

точка, у якій перетинаються паралельні промені до головної оптичної осі після виходу з лінзи

точка, у якій перетинаються паралельні промені після виходу з лінзи

Запитання 21

Головним фокусом розсіювальної лінзи називається ... .

варіанти відповідей

точка, у якій перетинаються продовження променів після виходу з лінзи, якщо падаючі промені паралельні до головної оптичної осі

точка, у якій перетинаються паралельні промені після виходу з лінзи

Запитання 22

Де знаходиться зображення предмета у збиральній лінзі, якщо предмет розміщений між фокусом і подвійним фокусом?

варіанти відповідей

За подвійним фокусом

Між фокусом і лінзою

Запитання 23

Де знаходиться зображення предмета у збиральній лінзі, якщо воно обернене, зменшене, дійсне?

варіанти відповідей

Між фокусом і подвійним фокусом

Між фокусом і лінзою

Запитання 24

Де знаходиться зображення предмета у збиральній лінзі, якщо воно пряме, збільшене, уявне?

варіанти відповідей

У фокусі

Між фокусом і лінзою

Запитання 25

Виберіть формулу, за якою можна знайти фокусну відстань розсіювальної лінзи.

варіанти відповідей

д

б

Запитання 26

У сонячний день довжина тіні від вертикального стовпа заввишки 8м дорівнює 3,6м. Визначте висоту будинку, довжина тіні якого дорівнює 12м.

варіанти відповідей

26,7м

24,7м

Запитання 27

Оптична сила лінзи 5дптр, відстань від предмета до лінзи 30см. Визначте відстань від лінзи до зображення та виберіть характеристику зображення.

варіанти відповідей

0,6м; дійсне, зменшене, обернене

,

0,6м; дійсне, збільшене, обернене

Запитання 28

При якому куті падіння кут між падаючим та відбитим променем буде дорівнювати 60?

варіанти відповідей

 30

0

Запитання 29

Які зображення не можна отримати в збиральній лінзі?

варіанти відповідей

Уявні зменшені

1

Запитання 30

В яких оптичних приладах отримують дійсні зменшені перевернуті зображення?

варіанти відповідей

Фотоапарат

Телескоп

івм

Запитання 31

Яке світло називають монохроматичним?

варіанти відповідей

Однакової частоти

фази

Запитання 32

При переході з одного середовища в друге швидкість світла зменшується в 2 рази. Чому дорівнює відносний показник заломлення світла?

варіанти відповідей

2

1

Запитання 33

Ви наближаєтеся до дзеркала зі швидкістю 2м/с. З якою швидкістю буде наближатися до вавваше зображення?

варіанти відповідей

4м/с

2м/с

Запитання 34

Стоячи біля плоского дзеркала, ви підняли ліву руку. Яку руку підніме ваше зображення в дзеркалі?

варіанти відповідей

Праву

Ліву

Запитання 35

Що характеризує абсолютний показник заломлення світла?

варіанти відповідей

У скільки разів зменшується швидкість світла при переході з вакууму в середовище

1

Запитання 36

Фокусна відстань лінзи 5см. Визначте її оптичну силу.

варіанти відповідей

20 дптр

0,2 дптр

Запитання 37

Де треба розмістити предмет відносно збиральної лінзи, щоб отримати пряме зображення?

варіанти відповідей

Між лінзою та фокусом

В подвійному фокусі

Запитання 38

За якої умови промінь на границі двох різних прозорих середовищ не заломлюється?

варіанти відповідей

При куті падіння 00

Відносний показник заломлення дорівнює 1

Запитання 39

Яким повинен бути кут падіння світлового променя, щоб відбитий промінь складав з падаючим кут 50º?

варіанти відповідей

25º

100

Запитання 40

Перед вертикально поставленим плоским дзеркалом стоїть людина. Як зміниться відстань між людиною та її зображенням, якщо людина наблизиться до площини дзеркала на 1 м?

варіанти відповідей

Зменшиться на 2 м

Відстань не зміниться

Запитання 41

При переході променя світла з першого середовища в друге кут падіння дорівнює 60º, а кут заломлення 30º. Чому дорівнює відносний показник заломлення другого середовища відносно першого?

варіанти відповідей

1,73

2

Запитання 42

Показники заломлення відносно повітря для води, скла i алмазу вiдповiдно дорівнюють 1,33; 1,5 i 2,42. У якій з цих речовин граничний кут повного внутрішнього відбивання під час виходу в повітря має мінімальне значення?

варіанти відповідей

В алмазі

У воді

Запитання 43

На рис. 1 зображені скляні лінзи. Які з них є збирними?

На рис. 1 зображені скляні лінзи. Які з них є збиральними

варіанти відповідей

Тільки 2, 3 i 4

2

Запитання 44

На рис. 2 показаний хід променів світла через лінзу, MN − головна оптична вісь лінзи. Яка з точок, вказаних на малюнку, є головним фокусом лінзи?

варіанти відповідей

3

1

Запитання 45

На рис. 3 показані положення лінзи, її головної оптичної вісі, головних фокусів i предмета MN. Де розташоване зображення предмета, яке створює лінза?

варіанти відповідей

В області 5

4

Запитання 46

На рис. 4 показані положення головної оптичної вісі лінзи, її головних фокусів i предмета MN. Яким буде зображення предмета?

варіанти відповідей

Уявним, збільшеним

Зображення не буде

Запитання 47

З допомогою лінзи на екрані одержане дійсне зображення електричної лампочки. Як зміниться зображення, якщо закрити праву половину лінзи? 

варіанти відповідей

Зображення залишиться на тому ж місці, але буде менш яскравим

Зображення зміститься вправо

Запитання 48

На якій вiдстанi звичайно розташований предмет по відношенню до лiнзи-об’ективу з фокусною віддаллю F у фотоапараті?

варіанти відповідей

 l > 2F

l << F

Запитання 49

На рис. 5 зображені схеми ходу променів в оці під час короткозорості та далекозорості. Яка з них вiдповiдає випадку короткозорості та які лінзи потрібні для окулярів у цьому випадку?

варіанти відповідей

1, розсiвнi

Жодна з схем

Запитання 50

З допомогою збирної лінзи одержали зображення світної точки. Чому дорівнює фокусна віддаль лінзи, якщо d = 0.5 м, f = 1 м?

варіанти відповідей

 0,33 м

 3 м

Запитання 51

З допомогою збирної лінзи одержали зображення предмета. Чому дорівнює збільшення зображення, якщо d = 0.5 м, f = 1 м?

варіанти відповідей

2

1

Запитання 52

Чому дорівнює абсолютне значення оптичної сили збирної лінзи, фокусна віддаль якої дорівнює 20 см?

варіанти відповідей

5 дптр

2

Запитання 53

Кутом падіння світлового променя називають ...

варіанти відповідей

кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

кут між падаючим і відбитим променем

Запитання 54

Кутом відбивання світлового променя називають ...варіанти відповідей

кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

кут між відбитим і падаючим променями

Запитання 55

На рисунках позначені кути падіння світлового променя. На якому з них позначення зроблено правильно? 

варіанти відповідей

№1

нема правильної відповіді

Запитання 56

На рисунках позначені кути відбиття світлового променя. На якому з них позначення зроблено правильно? 

варіанти відповідей

№ 3

нема правильної відповіді

Запитання 57

На рисунках представлені зображення предметів (стрілок) у плоскому дзеркалі. На якому з них зображення показано правильно?

варіанти відповідей

№ 1

Нема правильної відповіді

Запитання 58

На рисунках показано зображення S′ точки S в плоскому дзеркалі. На якому з них допущена помилка?

варіанти відповідей

№ 2

Нема правильної відповіді

Запитання 59

Чому дорівнює кут відбивання, якщо кут падіння дорівнює 50°?

варіанти відповідей

50°

0

Запитання 60

Чому дорівнює кут падіння, якщо кут відбивання дорівнює 30°?

варіанти відповідей

30°

50

Запитання 61

Перед дзеркалом стоїть собака на відстані 3 м від нього. Чому дорівнює відстань між зображенням собаки та дзеркалом?

варіанти відповідей

3 м

13 м

Запитання 62

Перед дзеркалом стоїть кіт на відстані 2 м від нього. Чому дорівнює відстань між котом та його зображенням?

варіанти відповідей

 4 м

 2 м

Запитання 63

Чому дорівнює кут падіння променя на плоске дзеркало, якщо кут між падаючим променем і дзеркалом 30°?

варіанти відповідей

60°

30°

Запитання 64

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°

варіанти відповідей

45°

90°

Запитання 65

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя, і відбитий промінь?

варіанти відповідей

Лежать в одній площині

Лежать на одній поверхні

Запитання 66

Якщо при переході променя з середовища з меншою оптичною густиною в середовище з більшою оптичною густиною кут падіння зменшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

Зменшиться

Немає правильної відповіді

Запитання 67

Якщо при переході променя з середовища з меншою оптичною густиною в середовище з більшою оптичною густиною кут падіння збільшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

Збільшиться

Не зміниться

Запитання 68

На якому рисунку зображено промінь світла, що переходить із середовища з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною?

варіанти відповідей

2

1

Запитання 69

На якому рисунку зображено промінь світла, що переходить із середовища з меншою оптичною густиною в середовище з більшою оптичною густиною? 

варіанти відповідей

1

2

Запитання 70

Граничним кутом повного відбивання називають

варіанти відповідей

кут падіння, при перевищенні якого не відбувається заломлення світла

величину, яка визначається відношенням синуса кута падіння до синуса кута вдбивання

Запитання 71

Вкажіть формулу, за якою визначається граничний кут повного відбивання. (n - абсолютний показник заломлення)

варіанти відповідей

sinα₀ = 1/n

sinα₀ = n/sin90°

Запитання 72

Кут падіння променя зі скла на межу розділу з повітрям, дорівнює 40°. Показник заломлення скла 1,8. Чи перейде промінь зі скла в повітря?

варіанти відповідей

не перейде, відіб'ється

може перейти, а може не перейти

Запитання 73

Які сучасні уявлення про природу світла

варіанти відповідей

Світло має хвильові і корпускулярні властивості

Світло має властивості частинок (корпускул)

Запитання 74

Кут падіння збільшився на 5о. На скільки змінився кут між падаючим і відбитими променями

варіанти відповідей

збільшився на 10о

не змінився

Запитання 75

Які є види лінз за формою

варіанти відповідей

опуклі

увігнуті

Запитання 76

Головним фокусом лінзи називають

варіанти відповідей

точку у якій після заломлення збираються промені (або їх продовження), які падають паралельно її головній оптичній осі.

точку у якій після заломлення збираються промені (або їх продовження), які падають не паралельно її головній оптичній осі.

Запитання 77

Обчислити оптичну силу лінзи і вказати вид лінзи, якщо фокусна відстань 2 см; - 4 см.

варіанти відповідей

+ 50 дптр, збиральна ; - 25 дптр, розсіювальна.

+ 25 дптр, збиральна ; - 50 дптр, розсіювальна.

Запитання 78

Предмет розташований на відстані 0,33 м від лінзи, а його уявне зображення — на відстані 100 см від лінзи. Визначте оптичну силу лінзи. Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна

варіанти відповідей

Д= 2 дптр, збиральна

Д= -2 дптр, розсіювальна

Запитання 79

Визначте відстань від лінзи до предмета, якщо відстань від зображення предмета до збиральної лінзи 1,2 м, оптична сила лінзи 3 дптр.

варіанти відповідей

0,46 м

4.6 м

Запитання 80

Яка фокусна відстань відстань та оптична сила лінзи, якщо відстань від лампи до лінзи 20 см, а від лінзи до зображення лампи 50 см?

варіанти відповідей

F = 0,14 м, D = 7 дптр.

F = 0,2 м, D = 8 дптр.

Запитання 81

Оптична сила лінзи дорівнює -4 дптр. Яка це лінза та якою є відстань між її фокусами

варіанти відповідей

розсіювальна, 50 см

розсіювальна, 25 см

Запитання 82

Згідно з теорією Ньютона, світло- це потік

варіанти відповідей

корпускул

 атомів

Запитання 83

Чому рівна швидкість поширення світла у вакуумі?

варіанти відповідей

3*108 м/с

 300 000 000 км/с

Запитання 84

Фокусна відстань лінзи дорівнює 1,25 м.Чому дорівнює оптична сила цієї лінзи

варіанти відповідей

 0,8 дптр

2,5 дптр

Запитання 85

Показник заломлення води дорівнює 1,33, а скла- 1,5. Знайти показник заломлення скла відносно води

варіанти відповідей

1,13

1,15

Запитання 86

Предмет поставили на відстані 40 см від двоопуклої лінзи, й отримали дійсне, обернене й збільшене в 1,5 разу зображення. Яку фокусну відстань має лінза

варіанти відповідей

24 см

0,024 м

Запитання 87

На якій відстані від розсіювальної лінзи з оптичною силою -10 дптр слід розмістити предмет, щоб його збільшення становило 0,25

варіанти відповідей

0,3 м

3 см

Запитання 88

Порівняйте швидкість світла у середовищах 1 та 2

варіанти відповідей

більша у 1

однакові

Запитання 89

Визначте швидкість поширення світла у бензині.

варіанти відповідей

2⋅108 м/с

1,5⋅108 м/с

Запитання 90

Визначте тип лінзи, що зображена на малюнку.

варіанти відповідей

розсіювальна

визначити неможливо

Запитання 91

Вкажіть характеристики зображення предмета на наведеному кресленні

варіанти відповідей

 пряме

збільшене

уявне

Запитання 92

Оберіть назву цієї формули

На малюнку подана: формула .......( продовжте)

варіанти відповідей

формула тонкої лінзи

 тонкої лінзи

Запитання 93

Визначте відносний показник заломлення кварцу відносно води

варіанти відповідей

1,16

1,41

Запитання 94

1,41

варіанти відповідей

28,4⁰

19,8⁰

Запитання 95

Знайдіть граничний кут повного внутрішнього відбивання на межі " алмаз - бензин"

варіанти відповідей

38,3⁰

88,3⁰

Запитання 96

Оберіть пари середовищ, на межі поділу яких МАЙЖЕ не спостерігається заломлення світла.

варіанти відповідей

бензин-кварц

лід-вода

Запитання 97

Відстань від предмета до збиральної лінзи 10 см, а від лінзи до УЯВНОГО зображення 12,5 см. Визначте фокусну відстань лінзи

варіанти відповідей

50 см

80 см

Запитання 98

Кут між падаючим та відбитим променями у 4 рази більший, ніж кут між падаючим променем і дзеркальною площиною. Знайдіть кут між падаючим променем і площиною

варіанти відповідей

300

600

Запитання 99

На стовпі заввишки 4,5 м вісить ліхтар. На відстані 2 м від ліхтаря знаходиться людина зростом 1,8 м. Знайдіть довжину тіні людини.

варіанти відповідей

1,33 м

1,15 м

Запитання 100

Предмет розташовано на відстані 15 см від розсіювальної лінзи з фокусною відстанню 30 см. На якій відстані від лінзи буде зображення даного предмету? Яке це зображення

варіанти відповідей

10 см уявне

20 см,справжне

Запитання 101

Предмет розташований на відстані 50 см від збиральної лінзи. Збільшення лінзи 2. Визначте фокусну відстань лінзи

варіанти відповідей

33 см

45 см

Запитання 102

Якщо відстань від предмета до лінзи 36 см, то висота зображення 10 см. Якщо ж відстань від предмета до лінзи 24 см, то висота зображення 20 см. Знайдіть фокусну відстань лінзи

варіанти відповідей

12 см

22 см

Запитання 103

Явище,за якого заломлення світла відсутне,називають

варіанти відповідей

 повне внутрішне відбивання

дифракція

Запитання 104

Лінія вздовж якої поширюється світлова енергія називається

варіанти відповідей

світловий промінь

головна оптична вісь

Запитання 105

Виберіть вірне тверження

варіанти відповідей

В прозорому, однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно

 В непрозорому, неоднорідному середовищі світло поширюється криволінійно

Запитання 106

Геометрична оптика грунтується на

варіанти відповідей

Законах відбивання

Законі прямолінійного поширення

Законах заломлення

Запитання 107

Яка частина ока виконує роль лінзи

варіанти відповідей

Кришталик

Зіниця

Запитання 108

Зображення, яке утворюється на сітківці ока людини

варіанти відповідей

 зменшене

дійсне

обернене

Запитання 109

Фізичну величину, яка показує у скільки разів швидкість світла в одному середовищі більша швидкості світла в іншому середовищі, називають

варіанти відповідей

відносним показником заломлення

фізичним показником заломлення

Запитання 110

Прозоре тіло з обмежене з обох сторін сферичними поверхнями називають

варіанти відповідей

Лінза

Об'єктив

Запитання 111

Оптичну силу лінзи обчислюють за фомулою

варіанти відповідей

D=1/F

Г=1/F

Запитання 112

Фокусна відстань лінзи вимірюється у

варіанти відповідей

метрах

герцах

Запитання 113

Яка лінза зображена на малюнку? Дійсне чи уявне зображення

варіанти відповідей

Збиральна, дійсне


Розсіювальною, дійсне

Запитання 114

В яких одиницях вимірюється оптична сила лінзи

варіанти відповідей

1 дптр

1 Па

Запитання 115

Промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, після заломлення в лінзі

варіанти відповідей

не заломлюється та не змінює свого напрямку


йде через фокус

Запитання 116

Розділ фізики, який розглядає закони поширення світла в прозорих середовищах тільки на підставі уявлень про світло як сукупність світлових променів, називається

варіанти відповідей

геометрична оптика

фізична оптика

Запитання 117

"Світло завжди обирає таку траєкторію, щоб на подолання відстані між двома точками витратити найменший час" - це принцип

варіанти відповідей

Ферма

Ньютона

Запитання 118

Два вертикальних плоских дзеркала розташовані на двох сусідніх стінках кімнати. На одне з них падає горизонтальний промінь світла, який після відбивання падає на інше дзеркало. Як зміниться напрям поширення світла після відбивання від двох дзеркал?

варіанти відповідей

 напрям не зміниться

відіб'ється перпендикулярно поширенню світля

Запитання 119

Коли свічку, розташовану на відстані 30 см від плоского дзеркала, перемістили на 20 см ближче до дзеркала, її зображення в дзеркалі

варіанти відповідей

перемістилося на 20 см ближче до дзеркала

перемістилося на 10 см ближче до дзеркала

Запитання 120

Коли світловий промінь падає на білий аркуш паперу, спостерігається

варіанти відповідей

розсіяне відбивання

поглинання більшої частини світла

Запитання 121

Джерело світла розмірами якого можна знехтувати, порівняно з відстанню, на якій оцінюється дія цього джерела називають

варіанти відповідей

Точкове джерело світла

Матеріальна точка

Запитання 122

Кут падіння променя дорівнює 25°. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим променями

варіанти відповідей

50°

40°

Запитання 123

Якщо кут падіння променя на плоске дзеркало дорівнює 35°, то кут між відбитим променем і площиною дзеркала становить

варіанти відповідей

55°

110°

Запитання 124

Промінь падає на плоскопаралельну пластинку товщиною h=2 см. Відомо, що sinα=0,8; sinγ=0,6 (тут α і γ - відповідно кути падіння та заломлення при вході променя в пластинку) Визначте зміщення b променя після проходження через пластинку.

варіанти відповідей

7 мм

5 мм

Запитання 125

За допомогою лінзи отримали зображення A1B1 предмета АВ (рис. 1). Визначте (в діоптріях) оптичну силу лінзи, якщо довжина бічної сторони кожного квадрата сітки дорівнює 5 см. Відповідь округліть до 0,1 дптр

варіанти відповідей

6,7 дптр

3,6 дптр

Запитання 126

Вибрати приклади люмінісцентних джерел світла

варіанти відповідей

Лампа денного світла

екран монітора

Лампа денного світла,планктон.

Запитання 127

Оптична густина якого середовища менша

варіанти відповідей

1

2

Запитання 128

Предмет знаходиться між збиральною лізою і фокусом,тоді зображення буде

варіанти відповідей

уявне,пряме,збільшене

дійсне,обернене,зменшене

Запитання 129

Виберіть правильне твердження закону відбивання світла

варіанти відповідей

Падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

Кут відбивання світла дорівнює куту його падіння: β=α.

Падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

Запитання 130

Що означає оборотність світлового променя

варіанти відповідей

Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого

Якщо заломлений промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого.

Запитання 131

Який кут падіння променя, якщо кут між падаючим і відбитим променями 42о

варіанти відповідей

α=β;α =21о

α=β;β =42о

Запитання 132

Яке з наведених явищ пояснює закон прямолінійного розповсюдження світла

варіанти відповідей

утворення тіні від дерев

полярізація

Запитання 133

Як змінюється довжина тіні людини, що віддаляється від ліхтаря

варіанти відповідей

збільшується

не змінюється

Запитання 134

Яка це лінза

варіанти відповідей

Збиральна

Забиральна

Запитання 135

Яке твердження є неправильним

варіанти відповідей

Якщо джерело світла є потужним, тінь від предмета буде чіткою.


У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно

Запитання 136

Що не може бути джерелом світла

варіанти відповідей

 Місяць.


Атом.

Запитання 137

Які зображення можна отримати в розсіювальній лінзі

варіанти відповідей

Уявні зменшені

Уявні рівні предмету

Запитання 138

Кут падіння світла 60°. Яким буде кут відбивання

варіанти відповідей

60

20

Запитання 139

Що називають кутом відбивання променя від поверхні поділу двох середовищ

варіанти відповідей

Кут між відбитим променем і перпендикуляром до поверхні, поставленим у точці падіння променя

Кут між відбитим променем і поверхнею поділу середовищ, на який падає промінь

Запитання 140

Що показує відносний показник заломлення

варіанти відповідей

У скількі разів швидкість поширення світла у середовищі 2 більша (або менша) ніж поширення світла в середовищі 1

У скількі разів швидкість поширення світла в середовищі 2 більша, ніж у вакуумі.

Запитання 141

Світловий промінь - це

варіанти відповідей

лінія, уздовж якої поширюється потік світової енергії

падаючий промінь, проведений у точку падіння променя

Запитання 142

Промінь, що проходить через головний фокус, після збиральної лінзи

варіанти відповідей

не змінює напрямку

 іде паралельно його оптичній вісі

Запитання 143

Що таке лінза? ісля збиральної лінзи

варіанти відповідей

Це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями.

Поверхня, що здатна відображати падаючі на неї промені світла.

Запитання 144

Що таке кут падіння

варіанти відповідей

Це кут між падаючим променем та перпендикуляром до відбиваючої поверхні, опущеним в точку падіння

Це кут між падаючим та відбитим променем

Запитання 145

Яке з наведених тверджень є законом відбивання світла

варіанти відповідей

Кут падіння променів дорівнює куту відбивання променів.

Промінь, пущений в оберненому напрямку, піде по шляху променя, пущеного в прямому напрямку

Запитання 146

Лінзи поділяють на

варіанти відповідей

Розсіювальні і збиральні.

Прозорі і непрозорі

Запитання 147

Вкажіть падаючий промінь і кут падіння

варіанти відповідей

S та α

S та β

Запитання 148

Вкажіть відбитий промінь та кут відбивання

варіанти відповідей

S 2та β

S3 та β

Запитання 149

Вкажіть заломленний промінь та кут заломлення

варіанти відповідей

S2 та γ

S1 та γ

Запитання 150

Основний закон геометричної оптики

варіанти відповідей

Світло поширюється прямолінійно в однорідному прозорому середовищі

Світло поширюється прямолінійно завжди

Запитання 151

Частина простору за непрозорим предметом, куди не проникає світло це

варіанти відповідей

тінь

промінь світла

Запитання 152

Оптика це

варіанти відповідей

 розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.

розділ географії, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.

Запитання 153

оберіть всі правильні твердження

варіанти відповідей


утворення тіні пояснюється законом прямолінійного поширення світла


під час поширення світло проявляє хвильові властивості

Запитання 154

На межі поділу двох прозорих середовищ проявляється дія

варіанти відповідей


закону відбивання і заломлення світла


закону відбивання світла

Запитання 155

Кут між падаючим і відбитим променями становить 800. Чому дорівнює кут відбивання

варіанти відповідей

400

10

Запитання 156

Повне внутрішнє відбивання можна спостерігати при переході світла із середовища

варіанти відповідей

з більшою оптичною густиною у середовище з меншою оптичною густиною

повне внутрішнє відбивання не залежить від оптичної густини середовища

Запитання 157

Причиною заломлення світла є

варіанти відповідей

зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного середовища в інше

зміна густини середовища

Запитання 158

Швидкість поширення світла дорівнює

варіанти відповідей

300 000 км/с

3 000 км/с

Запитання 159

Вперше складну будову світла встановив

варіанти відповідей

І.Ньютон

Г.Галілей

Запитання 160

Причину сонячного і місячного затемнення можна пояснити завдяки закону.

варіанти відповідей

прямолінійного поширення світла

 заломлення світла

Запитання 161

Під час переходу хвилі з одного середовища в інше змінюється

варіанти відповідей

довжина і швидкість хвилі

довжина і частота хвилі

Запитання 162

Як зміниться кут між падаючим на плоске дзеркало і відбитим променями при зменшенні кута падіння на 50

варіанти відповідей

100


зменшиться на 100

Запитання 163

Яке зображення утвориться від предмету

варіанти відповідей

Дійсне, обернене, збільшене

Дійсне, обернене, зменшене

Запитання 164

Якщо подивитися в скляну вітрину магазину в сонячний день, можна побачити своє відображення. Воно

варіанти відповідей

Уявне і того ж розміру, що й об’єкт

Уявне і зменшене

Запитання 165

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом

варіанти відповідей

Дисперсії світла

Інтерференції світла

Запитання 166

Утворення різнокольорового забарвлення поверхні мильної бульбашки є результатом

варіанти відповідей

Інтерференції світла

Заломлення світла

Запитання 167

Світло виявляє як хвильові, так і корпускулярні властивості. Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Дифракція світла говорить про його хвильову природу

Існування червоної межі фотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії

Запитання 168

Оптична сила — характеристика здатності оптичної системи фокусувати світло. Для збиральної лінзи оптична сила завжди буде

варіанти відповідей

D>0

D<0

Запитання 169

На відстані 25 см від плоского дзеркала розташована світна точка. Її пересувають на 5 см ближче до дзеркала. Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Відстань між зображенням точки і самою точкою скоротилася на 10 см 

Відстань від зображення точки до дзеркала стала 15 см

Запитання 170

Інтерференція світла - це

варіанти відповідей

перерозподіл інтенсивності світла в результаті накладення декількох когерентних світлових хвиль.

суперпозиція хвиль

Запитання 171

Якщо предмет розташований між фокусом та розсіювальною лінзою, зображення предмета в цій лінзі

варіанти відповідей

Уявне та зменшене

Дійсне та зменшене

Запитання 172

Хвильові властивості світла проявляються під час: (вказати всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

Дифракції світла

 Розкладання білого світла в спектр за допомогою призми

Інтерференції двох світлових пучків

Запитання 173

Відстань від предмета до розсіювальної лінзи 100 см, а від лінзи до зображення 40 см. Визначте оптичну силу лінзи

варіанти відповідей

-1,5 дптр

2 дптр

Запитання 174

Кут падіння променя на дзеркальну поверхню дорівнює 30. Який кут з поверхнею буде утворювати відбитий промінь

варіанти відповідей

60

120

Запитання 175

Як зміниться кут між падаючим та відбитим променем, якщо кут падіння зменшити на 15

варіанти відповідей

Зменшиться на 30

Зменшиться на 15

Запитання 176

Перед вертикально поставленим дзеркалом знаходиться курсант. Як зміниться відстань між курсантом і його зображенням, якщо він відійде на 1 метр

варіанти відповідей

збільшиться на 2 метри

збільшиться на 1метр

Запитання 177

α = 45 ° і γ = 30º. Визначити показник заломлення речовини n

варіанти відповідей

1,41

2,42

Запитання 178

Прикладом біологічної оптичної системи є

варіанти відповідей

 Око

Лінза 

Запитання 179

Людина наближається до плоского дзеркала з швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю вона наближається до свого зображення у дзеркалі

варіанти відповідей

4 м/с

1 м/с

Запитання 180

При яких умовах за непрозорим тілом спостерігається тінь з чіткими межами

варіанти відповідей

Світло йде від одного джерела малих розмірів порівняно з непрозорим тілом

Світло поширюється від яскравого джерела джерела будь яких розмірів

Запитання 181

Розкладання пучка сонячного світла в спектр при проходженні його через призму пояснюється тим, що світло складається з набору електромагнітних хвиль різної довжини, які, потрапляючи в призму

варіанти відповідей

рухаються з різною швидкістю

мають однакову частоту

Запитання 182

Від чого на небі після дощу буває видно веселку?

варіанти відповідей

У краплинах води в результаті різного заломлення біле світло ділиться на складові різного кольору

Разом із парами води у хмари в результаті конвекції потрапляють дрібні забарвлені частинки

Запитання 183

Яке явище зображене на малюнку

варіанти відповідей

дисперсія

поляризація

Запитання 184

Вперше виміряв швидкість поширення світла

варіанти відповідей

данський астроном Ремер

 англійський учений І. Ньютон

Запитання 185

Оберіть вчених, що були у першоджерел науки про світло

варіанти відповідей

Ремер

Платон

Арістотель

Ньютон

Декарт

Запитання 186

Якщо лінза розсіювальна, то її оптична сила

варіанти відповідей

Менша 0

Дорівнює 0

Запитання 187

Здатність ока пристосовуватися до різної яскравості спостежувальних предметів називається

варіанти відповідей

Адаптацією

Аберацією

Запитання 188

У разі короткозорості зображення утворюється ... , ця вада ока коригується окулярами з ... лінзами

варіанти відповідей

Перед сітківкою, розсіювальними

Перед сітківкою, збиральними

Запитання 189

Лінзи окулярів мають оптичну силу 5 дптр. Які це лінзи та які вади зору виправляють ці окуляри?

варіанти відповідей

збиральна лінза, далекозорість

розсіювальна лінза, короткозорість

Запитання 190

При короткозорості фокус оптичної системи ока у спокійному стані розташований

варіанти відповідей

перед сітківкою

на сітківці

Запитання 191

Як називаються світлові хвилі, коливання у яких здійснюються з однаковою частотою та з різницею у фазі

варіанти відповідей

Когерентні хвилі


Повздовжні хвилі

Запитання 192

Як називається явище, повязане з відхиленням від прямолінійного поширення світла

варіанти відповідей

Дифракція

Поляризація

Запитання 193

Як називається явище підсилення або послаблення світла внаслідок накладання когерентних хвиль

варіанти відповідей


Інтерференція

Дифракція

Запитання 194

Від яких предметів можна спостерігати дифрацію світла

варіанти відповідей

Дуже тонкої щілини

Тонкої скляної пластинки

Запитання 195

Дифракційна гратка - це

варіанти відповідей

Набір щілин із проміжками між ними

Прилад для контролю якості обробки поверхні

Запитання 196

Пристрій, що перетворює природне світло в поляризоване, називається

варіанти відповідей

Поляризатор

Синтезатор

Запитання 197

Якщо різниця ходу двох світлових хвиль, що надходять у цю світлову точку, дорівнює цілому числу довжин хвиль (парному числу півхвиль), то в даній точці спостерігається

варіанти відповідей

Посилення світла (умова інтереренційного максимуму)

Нічого не спостерігається

Запитання 198

Райдужно забарвлені мильні бульбашки, масляна пляма на поверхні води - все це приклади

варіанти відповідей

 Інтерференції

Поляризації

Запитання 199

При виготовленні поляроїдних фільтрів у фотографії, сонцезахисних окулярів, вітрового скла, фар тощо враховують явище

варіанти відповідей

Поляризації

Дифракції

Запитання 200

Робота дифракційної решітки базується на

варіанти відповідей

Огинанні світлом перешкод

Відбиванні світла від перешкод

Запитання 201

Ня якомо із зображень показано явище дифракції світла в природі?

варіанти відповідей

1

Запитання 202

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 800

варіанти відповідей

400

200

Запитання 203

Промінь світла падає під кутом 30° до межі поділу двох прозорих середовищ, кут заломлення становить 45°. Визначте кут між відбитим і заломленим променями

варіанти відповідей

1050

90

Запитання 204

Визначте абсолютний показник заломлення середовища, в якому світло поширюється зі швидкістю 1,8∙108 м/с. Відповідь заокруглити до десятих

варіанти відповідей

1,7

1,9

Запитання 205

Знайдіть кут падіння, якщо кут заломлення 45°, а кут між падаючим променем та заломленим дорівнює 155°

варіанти відповідей

700

55

Запитання 206

Яке з наведених явищ пояснює закон прямолінійного поширення світла

варіанти відповідей

утворення тіні від дерев

веселка

Запитання 207

Фокусна відстань лінзи дорівнює 1,25 м.Чому дорівнює оптична сила цієї 1лінзи

варіанти відповідей

0,8 дптр

1,25 дптр

Запитання 208

Якщо предмет розташований на відстані 36 см від збиральної лінзи, то висота зображення 10 см, а якщо на відстані 24 см,то висота зображення 20 см. Визначити фокусну відстань лінзи і висоту предмета

варіанти відповідей

12 см. 20 см

2 см, 1,2 см

Запитання 209

Що таке лінза? Вказати найбільш точніше визначення

варіанти відповідей

Прозоре тіло обмежене з обох сторін сферичними поверхнями

Прозоре тіло обмежене з обох сторін прямими поверхнями.

Запитання 210

Обчислити фокусну відстань, якщо оптична сила лінзи +1дптр; - 2 дптр

варіанти відповідей


1 м; - 50 см.

- 1 м; 50 см

Запитання 211

Який із поданих далі виразів визначає відносний показник заломлення речовини

варіанти відповідей

sinα∕sin β

 λ×υ

Запитання 212

Вибрати приклади приймачів світла

варіанти відповідей

Фотопапір,фотоплівка

Фотоелементи,рослини,зорі.

Запитання 213

Вимірювання показали, що світло від Сонця до Марса поширювалося протягом 10 хвилин.На якій відстані від Сонця перебував Марс під час випромінювань

варіанти відповідей

180 млн.км

220 млн.км

Запитання 214

Вежа на 6 м вища за дерево,що стоїть рядом.Довжина тіні від дерева дорівнює 27 метрів.Тінь від вежі на 9 м довша за тінь від дерева.Визначте висоту вежі.

варіанти відповідей

24 м

12 м

Запитання 215

Кут падіння променя на дзеркальну поверхню дорівнює 60⁰.Чому дорівнює кут між падаючим та відбитим променями

варіанти відповідей

120⁰

 80⁰

Запитання 216

На який кут треба повернути плоске дзеркало , щоб відбитий від нього пучок світла змінив напрям на 60⁰

варіанти відповідей

30⁰

15⁰

Запитання 217

Кут падіння променя з повітря на поверхню рідини дорівнює 30⁰, а кут заломлення 25⁰.Визначте показник заломлення рідини

варіанти відповідей

1.2

1.44

Запитання 218

Обчисліть швидкість поширення світла в бензині

варіанти відповідей

2*10⁸м∕с


0.5м⁄с

Запитання 219

На відстані 2м від непрозорої кульки діаметром 10см знаходиться точкове джерело світла. На якій відстані від центру кульки слід розмістити екран, щоб на ньому утворена тінь мала діаметр 20см

варіанти відповідей

1,5м

Запитання 220

Два точкові джерела світла освітлюють непрозорий предмет. За предметом утворюється область тіні та напівтіні. Якого кольору ми будемо бачити точки В, С, Д

варіанти відповідей

В - червона; Д - синя; С - чорна.

В - синя; Д - червона; С - чорна

Запитання 221

Кут падіння променя на дзеркальну поверхню 40⁰. Визначте кут між падаючим та відбитим променями

варіанти відповідей

 80⁰

50⁰

Запитання 222

Сонячні промені падають на поверхню землі під кутом 30⁰ (дивись малюнок). Під яким кутом до горизонту потрібно розташувати плоске дзеркало, щоб відбитим від нього сонячним промінням можна було освітити дно глибокого колодязя?

варіанти відповідей

60⁰

90⁰

Запитання 223

Перед плоским дзеркалом розміщено маленьку кульку А. Яка точка 1,2,3 чи 4, є зображенням точки А в плоскому дзеркалі

варіанти відповідей

 точка 3

точка 2

Запитання 224

Перед маленьким дзеркалом МN розташована маленька кулька. Із якого положення людина побачить зображення цієї кульки в плоскому дзеркалі

варіанти відповідей


Із положення 2


Із положення 4

Запитання 225

Промінь світла переходить із середовища 1 в середовище 2. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Перше середовище - повітря, друге - скло. Швидкість світла у повітрі більша ніж у склі

Перше середовище - скло, друге - повітря. Швидкість світла у повітрі більша ніж у склі

Запитання 226

Кут падіння променя з повітря на поверхню скла 60⁰, а кут заломлення - 30⁰. Розрахуйте показник заломлення скла відносно повітря. Який кут між відбитим та заломленим променями

варіанти відповідей


n=1,73; φ=90⁰

 n=1,5; φ=90⁰

Запитання 227

На білому папері написана літера А червоним кольором. На папір дивляться через синій світлофільтр. Якого кольору бачать папір та літеру А

варіанти відповідей

Папір бачать синім, літеру А - чорною

Папір бачать синім, літеру А - рожевою

Запитання 228

Предмет знаходиться на відстані 20см перед збиральною лінзою з оптичною силою 10 діоптрій. Розрахуйте відстань між предметом та його зображенням, отриманим за допомогою цієї лінзи

варіанти відповідей

40см

50см

Запитання 229

Предмет розташований перед розсіювальною лінзою на відстані 30см. На скільки зміститься зображення предмета, що дає лінза, якщо предмет наблизити до лінзи на відстань 20см? Оптична сила лінзи 5 діоптрій

варіанти відповідей

На 20мм

На 10мм

Запитання 230

Хлопчик читає книжку з відстані 40см. Відомо, що відстань найкращого зору для нормального ока людини складає 25см. Розрахуйте оптичну силу лінз окулярів, які має надягти хлопчик, щоб він зміг читати книжку з відстані 25см

варіанти відповідей

1,5 дптр

5 дптр

Запитання 231

Закінчіть речення: «Граничним кутом повного відбивання називають...»

варіанти відповідей

кут падіння, при перевищенні якого не відбувається заломлення світла


кут заломлення, якщо він дорівнює 90°

Запитання 232

Кут падіння променя зі скла на межу розділу з повітрям, дорівнює 45°. Показник заломлення скла 1,8. Вкажіть, чи перейде промінь зі скла в повітря

варіанти відповідей

 не перейде, відіб'ється

перейде

Запитання 233

Визначте граничний кут повного відбивання для алмазу

варіанти відповідей

≈ 24°

≈ 45°

Запитання 234

Закінчіть речення: «Збільшенням лінзи називають величину, що визначається відношенням розмірів...»

варіанти відповідей

зображення до розмірів предмета

предмета до розмірів лінзи

Запитання 235

Вкажіть, чому дорівнює сила світла (за означенням)

варіанти відповідей

відношенню світлової енергії, що проходить через деяку поверхню, до площі цієї поверхні, часу випромінювання і тілесного кута

добутку світлової енергії, що проходить через деяку поверхню, на площу цієї поверхні, час випромінювання і тілес ний кут

Запитання 236

Виберіть визначення світлового потоку

варіанти відповідей

світлова енергія, що переноситься через поверхню за одиницю часу

світлова енергія, що переноситься через поверхню

Запитання 237

Визначте кут падіння світлового променя на скло (п = 1,6), щоб кут заломлення був удвічі менший від кута падіння

варіанти відповідей

74°

46°

Запитання 238

Предмет заввишки 4 м знаходиться на відстані 20 м від спостерігача. Фокусна відстань оптичної системи ока дорівнює 1,5 см. Визначте розмір зображення на сітківці ока

варіанти відповідей

 3 мм

мм

Запитання 239

На стіні в кімнаті вертикально висить плоске дзеркало. Вкажіть правильні твердження

варіанти відповідей

 зображення міститься від дзеркала на такій самій відстані, що й предмет

поверхня дзеркала майже повністю відбиває світло

плоске дзеркало дає уявне зображення

Запитання 240

Свічка заввишки 20 см знаходиться на головній оптичній осі збиральної лінзи, фокусна відстань якої 40 см. Відстань від свічки до лінзи 80 см. Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

висота зображення дорівнює 20 см

лінза дає дійсне зображення свічки

Запитання 241

Кут падіння променя з повітря на поверхню скла 60°, кут заломлення 30°. Вкажіть правильні твердження

варіанти відповідей

показник заломлення даного сорту скла відносно повітря більший ніж 1,7

кут заломлення більший за кут відбивання;

Запитання 242

Вкажіть формули, за якими можна визначити освітленість

варіанти відповідей

E = I/R2

E = Ф/S

Запитання 243

Вкажіть рядки, у яких перелічені одиниці фізичних вели чин, що характеризують поняття тільки з фотометрії

варіанти відповідей

кандела, люмен

люкс, кандела

Запитання 244

Оптична сила лінзи дорівнює 5 дптр. Відстань між лінзою і предметом дорівнює 60 см. Визначте, у скільки разів зображення менше за предмет

варіанти відповідей

2

4

Запитання 245

На якому з наведених рисунків правильно зазначено всі три кути: кут падіння α, кут відбивання β і кут заломлення γ

варіанти відповідей

2

4

Запитання 246

Промінь падає на дзеркальну поверхню і відбивається. Кут падіння 400. Чому дорівнює кут відбивання

варіанти відповідей

400

800

Запитання 247

Промінь падає на межу поділу середовищ повітря - рідина під кутом 450 і заломлюється під кутом 300. Яким є відносний показник заломлення рідини

варіанти відповідей

1,4

2,4

Запитання 248

Предмет розташований на відстані 0,5 м від лінзи, а його уявне зображення — на відстані 25 см від лінзи. Визначте оптичну силу лінзи. Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна

варіанти відповідей


Д= -2 дптр, розсіювальна


Д= 2 дптр, розсіювальна

Запитання 249

Якщо предмет знаходиться у подвійному фокусі лінзи то зображення має вигляд

варіанти відповідей

Дійсне, рівне, перевернуте

дійсне, збільшене, пряме

Запитання 250

Якщо предмет знаходиться за подвійним фокусом збиральної лінзи, то зображення має вигляд

варіанти відповідей

Дійсне, зменшене, перевернуте

Уявне, збільшене, пряме

Запитання 251

Визначте швидкість поширення світла в алмазі, якщо n=2,42 ; с= 3 108 м/с

варіанти відповідей

1,24⋅108 м/с

124 000 км/с

Запитання 252

Кут між падаючим і відбитим променями становить 70°. Чому дорівнює кут падіння

варіанти відповідей

35 °

45 °

Запитання 253

Світлові хвилі у деякій рідині мають довжину 600 нм і частоту 4·1014 Гц. Обчисліть абсолютний показник заломлення цієї рідини

варіанти відповідей

1,25

2

Запитання 254

Видиме світло - це електромагнітні хвилі довжиною

варіанти відповідей

від 380 нм до 760 нм

більшою за 760 нм

Запитання 255

Відносний показник заломлення світла n21 показує

варіанти відповідей

у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша, ніж швидкість поширення світла в середовищі 2


чи рівна швидкість поширення світла в середовищі 1 і швидкість поширення світла в середовищі 2

Запитання 256

У якому випадку розсіювальна лінза дає дійсне зображення предмета

варіанти відповідей

У жодному з перелічених випадків

Якщо він розташований між фокусом і подвійним фокусом

Запитання 257

Лінійне збільшення лінзи визначається за формулою

варіанти відповідей

 Г=f/d

Г=h/H

Запитання 258

Причиною заломлення світла при його переході з одного прозорого середовища в інше є...(пластикова трубочка в стакані з водою)

варіанти відповідей

зміна швидкості поширення

зміна частоти світла

Запитання 259

Паралельні промені, які падають на лінзу, завжди перетинаються в точці, яка знаходиться

варіанти відповідей

у фокусі

 в оптичному центрі

Запитання 260

Людина наближається до плоского дзеркала з швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю вона наближається до свого зображення у дзеркалі?

варіанти відповідей

4 м/с.

 2 м/с

Запитання 261

Предмет розташований на відстані 60 см від лінзи з оптичною силою 5 дптр. Визначте відстань між лінзою і зображенням предмета

варіанти відповідей

30 см

25 см

Запитання 262

Кут падіння світла на плоскопаралельну пластинку дорівнює 60°. Промінь, що пройшов крізь пластинку, змістився на 2 мм. Визначте (у міліметрах) товщину пластинки, якщо її показник заломлення дорівнює 1,7. Вважайте, що sin 60° = cos 30° = 0,85

варіанти відповідей

3,4

3

Запитання 263

Швидкість світла в середовищі 187000 км/с. Визначте абсолютний показник заломлення даного середовища

варіанти відповідей

1,6

1,8

Запитання 264

Якщо світловий промінь падає під певним кутом на поліровану металеву поверхню, то спостерігається явище

варіанти відповідей

дзеркальне відбивання

повне поглинання світла

Запитання 265

Світловий промінь переходить із середовища 1 в середовище 2. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

кут падіння променя більший від кута заломлення

оптична густина середовища 1 менша, ніж оптична густина середовища 2

Швидкість світла в середовищі 1 менша, ніж у середовищі 2.

Запитання 266

Предмет, розташований на відстані 15 см від плоского дзеркала, відсунули від нього ще на 15 см. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

відстань від зображення до дзеркала стала 30 см


відстань від предмета до зображення збільшилась на 15 см

Запитання 267

Серед переліку тіл оберіть ті, що являються джерелами світла

варіанти відповідей

Сонце


ліхтарик

Місяць

багаття

Запитання 268

Райдуга є прикладом розкладання білого сонячного світла у спектр. Між якими смугами райдуги розташована жовта смуга

варіанти відповідей

між зеленою і помаранчевою

між синьою і фіолетовою

Запитання 269

Зображення у плоскому дзеркалі є

варіанти відповідей

уявним

прямим

рівним за розміром

Запитання 270

Промінь падає на дзеркальну поверхню.Визначте, який із кутів, зображених на малюнку, є кутом відбивання

варіанти відповідей


COD

AOD

Запитання 271

Кут між падаючим і відбитим променями становить 800. Визначте величину кута падіння

варіанти відповідей

400

800

Запитання 272

Які явища свідчать, що світло проявляє хвильові властивості

варіанти відповідей

дифракція

заломлення світла

Запитання 273

Оптичні ілюзії виникають внаслідок явища

варіанти відповідей

заломлення світла

поглинання світла

Запитання 274

Яке явище демонструє таке розміщення небесних об'єктів (Сонце, Місяць, Земля)

варіанти відповідей

Місячне затемнення

Сонячне затемнення

Запитання 275

Яке явище демонструє таке розміщення небесних об'єктів (Сонце, Місяць, Земля)

варіанти відповідей

Місячне затемнення

Сонячне затемнення

Запитання 276

Кут між падаючим і відбитим променем становить 110° кут падіння світла


Кут між падаючим і відбитим променем становить 110°. Чому дорівнює кут падіння світла

варіанти відповідей

55

90

Запитання 277

На малюнку SO це

варіанти відповідей

Падаючий промінь

Кут падіння

Запитання 278

На малюнку β це

варіанти відповідей

Кут Відбивання

Кут заломлення

Запитання 279

Причини виникнення веселки

варіанти відповідей

Заломлення світла у краплях дощу

Науці це невідомо

Запитання 280

Явище зміни напряму поширення світлового пучка, який падає на дзеркальну поверхню називається

варіанти відповідей

Відбиванням світла

 Дисперсією

Запитання 281

Явище зміни напрямку поширення світлового пучка під час переходу з одного середовища в інше називається

варіанти відповідей

Заломленням

 Інтерференцією

Запитання 282

На малюнку γ це

варіанти відповідей

Кут заломлення

Заломлений промінь

Запитання 283

Кут відбивання променя від поверхні поділу двох середовищ - це кут між

варіанти відповідей

відбитим променем і перпендикуляром до поверхні, поставленним у точці падіння променя


падаючим і відбитим променем

Запитання 284

Граничним кутом повного відбивання світла від межі поділу двох прозорих середовищ називається такий кут падіння, за якого

варіанти відповідей

світловий пучок починає повністю відбиватися в те середовище, з якого він приходить


кут заломленя дорівнює куту падіння

Запитання 285

Що ілюструє дана формула

варіанти відповідей

Закон заломлення світла

Властивість оборотності променів

Запитання 286

Явище розкладання світла у спектр (розкладання білого світла на кольори), зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла, називають

варіанти відповідей

Дисперсією

Поглинанням

Запитання 287

На малюнку ОS2 це

варіанти відповідей

 Заломлений промінь

Перпендикуляр що проведено до поверхні

Запитання 288

На малюнку ОМ це

варіанти відповідей

 Заломлений промінь

Перпендикуляр що проведено до поверхні

Запитання 289

На стіні в кімнаті вертикально висить плоске дзеркало. Укажіть, які з наведених тверджень правильні

варіанти відповідей

Зображення міститься від дзеркала на такій самій відстані, що і предмет

Падаючий промінь та перпендикуляр, проведений у точці падіння, лежить у тій же площині, що й відбитий промінь

Поверхня дзеркала повністю відбиває світло

Запитання 290

Головним фокусом лінзи називається точка, в якій перетинаються заломлені промені, що падають на лінзу

варіанти відповідей

паралельно головній оптичній осі

перпендикулярно до головної оптичної осі

Запитання 291

Увігнута лінза завжди дає зображення

варіанти відповідей

 уявне, пряме, зменшене

уявне, пряме, збільшене

Запитання 292

Фокусною відстаню лінзи називається відстань

варіанти відповідей

між оптичним центром і головним фокусом лінзи

між двома головними фокусами лінзи

Запитання 293

Одиниця оптичної сили

варіанти відповідей

діоптрія

люмен

Запитання 294

На рис. показано світловий промінь, який падає на плоске дзеркало. Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Відбитий промінь лежить у площині рисунка.

 Кут відбивання променя більший за кут падіння

Запитання 295

Кут падіння променя з повітря на поверхню скла дорівнює 60°, кут заломлення 30° . Укажіть, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні

варіанти відповідей

Відбитий промінь перпендикулярний до заломленого

Швидкість світла в даному сорті скла менша за 150 000 км/с.

Запитання 296

Укажіть із перелічених явищ те, що у якому виявляються квантові властивості світла

варіанти відповідей

фотоефект

дисперсія світла

Запитання 297

Дифракційна решітка має 50 штрихів на 1 мм. Під яким кутом видно максимум другого порядку монохроматичного випромінювання з довжиною хвилі 400 нм?

варіанти відповідей

2.29°

4.29°

Запитання 298

Чи виникає фотоефект у цинку під дією випромінювання, що має довжину хвилі 0,45 мкм, якщо робота виходу з цинку А=4,2 еВ

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 299

Знаючи, що довжина хвилі електромагнітного випромінювання 5,5·10-7 м, знайти частоту і енергію фотона

варіанти відповідей

5,5*1014; 3,61*10-34 

5,5*1018; 4,8*10-14 

Запитання 300

Яку максимальну кінетичну енергію мають фотоелектрони у разі опромінення заліза світлом з довжиною хвилі 200 нм? Червона межа фотоефекту 288 нм

варіанти відповідей

3,04*10-19


3*10-20

Запитання 301

Виберіть вірну послідовність назв: S, β, S2, α, S1, γ

варіанти відповідей

Падаючий промінь, кут відбиття, заломлений промінь, кут падіння, відбитий промінь, кут заломлення.

У середовищі 2 швидкість світла менша, ніж у середовищі 1

Запитання 302

Якщо кут заломлення менший від кута падіння, то це означає, що

варіанти відповідей

 Оптична густина середовища 2 більша, ніж середовища 1

У середовищі 2 швидкість світла менша, ніж у середовищі 1

Запитання 303

Промінь світла падає на межу поділу середовищ повітря — рідина під кутом 45° і заломлюється під кутом 30° . Яким є показник заломлення рідини

варіанти відповідей

1,4

1

Запитання 304

Явище повного внутрішнього відбивання використовують у

варіанти відповідей

волоконній оптиці

фізіологічній оптиці

Запитання 305

Виберіть правильну назву природнього феномену, що відбувається внаслідок заломлення сонячних променів через горизонтальні кристали льоду в хмарах певної форми.

варіанти відповідей

"Навколозенітна дуга"

"Райдужний ореол"

Запитання 306

Яка із стрілок, позначених на рисунку цифрами, є зображенням стрілки АВ у плоскому дзеркалі

варіанти відповідей

Стрілка 1

Стрілка 3

Запитання 307

Промінь ліхтаря, що падає на гладеньку поверхню озера, утворює з нею кут 300. Визначте кут відбивання променя (2011, п)

варіанти відповідей


600

150

Запитання 308

Лампа А розташована між двома вертикальними плоскими дзеркалами (див.рис), кут між якими дорівнює 450. Скільки зображень утворюють дзеркала? (2011, о.)

варіанти відповідей

7

5

Запитання 309

Вузький паралельний пучок світла падає на поверхню плоскопаралельної скляної пластинки, яка розташована в повітрі. На якому рисунку неправильно зображено можливе подальше поширення світла

варіанти відповідей

А

В

Запитання 310

На дзеркало, розташоване під кутом 500 до горизонтальної поверхні столу, падає спрямований вертикально вниз промінь світла і відбивається (див. схематичний рисунок). Який кут утворює відбитий промінь із горизонтом? Відповідь подано у градусах

варіанти відповідей

100

40

Запитання 311

Під час заломленні світла

варіанти відповідей

відношення синуса кута падіння до синусу кута заломлення дорівнює відносному показнику заломлення середовищ

синус кута падіння дорівнює синусу кута заломлення

Запитання 312

Відносний показник заломлення – це

варіанти відповідей

відношення швидкості розповсюдження хвилі в першому середовищі до швидкості їх розповсюдження в другому середовищі

відношення швидкості розповсюдження хвилі в середовищі до швидкості їх розповсюдження у вакуумі

Запитання 313

Промінь світла падає на дзеркальну поверхню й відбивається. Кут відбивання 60°. Чому дорівнює кут падіння

варіанти відповідей

600

90

Запитання 314

Кут падіння світлових променів на поверхню плоского дзеркала збільшився удвічі. В скільки разів змінився кут між падаючим та відбитим променем

варіанти відповідей

збільшився в чотири рази

збільшився удвічі

Запитання 315

Світло переходить з повітря в алмаз. Як при цьому змінюється швидкість світла

варіанти відповідей

Зменшується

Збільшується

Запитання 316

Світловий промінь проходить з води в повітря. Кут заломлення при цьому

варіанти відповідей

більше кута падіння

менше кута падіння

Запитання 317

Зі збільшенням відстані від джерела до освітлюваної поверхні удвічі її освітленість

варіанти відповідей

зменшується у 4 рази

збільшується удвічі

Запитання 318

Обчисліть швидкість світла у воді (n=1,33)

варіанти відповідей

2,26⋅10м/с

1

Запитання 319

Лампа з силою світла 150 кд висить на висоті 2,5 м. Яка освітленість поверхні під лампою

варіанти відповідей

24 лк

34 лк

Запитання 320

Що більше: розмір літака чи його тінь, коли він летить о півдні горизонтально над екватором

варіанти відповідей

Приблизно однакові розміри

Тінь

Запитання 321

Сонце заходить за гору, на вершині якої стоїть дерево висотою 28 м. На якій відстані від дерева знаходиться спостерігач, якщо йому здається, що висота дерева дорівнює діаметру сонячного диску? Діаметр Сонця становить 1,4 млн. км, відстань від Сонця – 150 млн. км.

варіанти відповідей

3 км

900 м

Запитання 322

Вертикальна палиця висотою 1 м, поставлена неподалік від ліхтаря, відкидає тінь довжиною 80 см. Якщо відстань між стовпом і палицею збільшити на 1,5 м, то довжина тіні зросте до 1,3 м. На якій висоті знаходиться ліхтар

варіанти відповідей

4 м


2 м

Запитання 323

Кут падіння променя на зеркало збільшили з 30° до 45°. Як зміниться кут між падаючим і відбитим променем

варіанти відповідей

Збільшиться на 300

Збільшиться на 150

Запитання 324

Людина наближається до плоского дзеркала зі швидкістю 1 м/с. З якою швидкістю потрібно віддаляти дзеркало від людини, щоб відстань між людиною і її зображенням не змінилося

варіанти відповідей

1 м/с

Так зробити неможливо

Запитання 325

Промінь падає на межу поділу повітря - рідина під кутом 450 та заломлюється під кутом 300. При певному куті падіння, кут між заломленим та відбитим променями становитиме 90°? У відповіді вкажіть тангенс цього кута падіння

варіанти відповідей

√2

√5

Запитання 326

При якому куті падіння падаючий та відбитий промені будуть перпендикулярні один одному

варіанти відповідей

450

22,50

Запитання 327

Як зміниться швидкість світла при переході з вакууму в середовище з показником заломлення n=2

варіанти відповідей

Зменшиться в 2 рази

Збільшиться в 1,5 разів

Запитання 328

За ходом світлових променів встановіть, яке середовище має більший показник заломлення

варіанти відповідей

друге

перше

Запитання 329

Відстань від предмета до збиральної лінзи в 3 рази більша за фокусну відстань. Яким буде зображення предмета

варіанти відповідей

Зменшеним, перевернутим

Зображення неможливо отримати

Запитання 330

Як зміниться відстань між Вами і Вашим зображенням у вертикальному плоскому дзеркалі якщо наблизитися до дзеркала на 50 см

варіанти відповідей

Зменшиться на 1м

Збільшиться на 50см

Запитання 331

Дзеркальне відбивання умовно зображено на малюнку

варіанти відповідей

1

Запитання 332

Після розсіяного (дифузного) відбивання освітлений предмет можна побачити

варіанти відповідей

Із будь-якого боку

Тільки знизу

Запитання 333

Акомодація - це

варіанти відповідей

здатність кришталика змінювати свою кривизну, в разі зміни відстані до розглядуваного предмета

здатність ока пристосовуватися до різної освітленості

Запитання 334

Якщо паралельні промені, пройшовши крізь лінзу, збираються в одній точці, то така лінза є

варіанти відповідей

Збиральною

Циліндричною

Запитання 335

Явище повного відбивання світла використовують

варіанти відповідей

У волоконній оптиці

У харчовій промисловості

Запитання 336

Кут між падаючим і відбитим променями становить 70⁰. Чому дорівнює кут між падаючим променем та межею поділу середовищ

варіанти відповідей

55⁰


75⁰

Запитання 337

Яка лінза зображена на малюнку

варіанти відповідей

розсіювальна

збиральна

Запитання 338

Оптика - це учення про

варіанти відповідей


світло і світлові явища


електромагнітні явища

Запитання 339

Хвилі, що мають однакову частоту та сталу різницю ходу називають

варіанти відповідей

когерентними

стоячими

Запитання 340

Дифракційна гратка має період 0,01 мм . Для хвилі якої довжини спостерігається дифракційний максимум першого порядку на відстані 12 см від центрального максимуму, якщо відстань від гратки становить 2,2 м.

варіанти відповідей

5,2×10-7м

6 ×10-7м

Запитання 341

Для хвиль якої довжини у деякій точці простору спостерігається інтерференційний максимум, якщо різниця ходу від двох когерентних джерел дорівнює 1,5 мкм.варіанти відповідей

750 нм


400 нм

Запитання 342

Визначте період дифракційної гратки, якщо на 1 см нанесено 100 штрихів

варіанти відповідей

0,001 м

10000 см

Запитання 343

В одну й ту ж саму точку екрана надходять два когерентні пучки світла з довжиною хвилі 455 нм, та різницею ходу 4 мкм. Що буде спостерігатись в точці їх зустрічі. підсилення чи послаблення світла

варіанти відповідей

послаблення світла

 посилення і послаблення

Запитання 344

Сніг здається нам білим, тому що при освітленні його білим світлом він

варіанти відповідей

відбиває всі падаючі світлові хвилі

відбиває крайні кольори падаючих світлових хвиль спектра

Запитання 345

Листя здається зеленим, тому що воно

варіанти відповідей

відбиває хвилі переважно зеленого кольору, а інші поглинає

відбиває хвилі всіх кольорів, а жовтий і синій поглинає

Запитання 346

Що є причиною заломлення світла

варіанти відповідей

Зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше

Зміна напряму поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше

Запитання 347

Оптична сила лінзи дорівнює - 4 дптр. Яка це лінза та якою є відстань між її фокусами

варіанти відповідей

розсіювальна, 50 см

розсіювальна, 25 см

Запитання 348

Яке зображення завжди утворює розсіювальна лінза

варіанти відповідей

уявне, зменшене, обернене

уявне, збільшане, пряме

Запитання 349

Промінь світла переходить з повітря в бензин. Обчислити кут заломлення променя в бензині, якщо кут відбивання рівний 30°

варіанти відповідей

20°

27°

Запитання 350

Поширення у просторі електромагнітного поля, у якому напруженість електричного й індукція магнітного полів змінюються періодично називають

варіанти відповідей

 Електромагнітною хвилею

Хвильовою поверхнею

Запитання 351

Електромагнітні хвилі 

варіанти відповідей

Поглинаються

Відбиваються

Заломлюються

Запитання 352

У якому діапазоні радіохвиль можна здійснювати зв′язок між Землею та міжпланетною станцією

варіанти відповідей


Ультракороткі хвилі.

Довгі хвилі

Запитання 353

Позначте середовище, у якому швидкість поширення світла приблизно дорівнює 300 000 км/с

варіанти відповідей

Вакуум

Усі перелічені.

Запитання 354

Позначте назву явища, при якому відбувається накладанням когерентних світлових хвиль

варіанти відповідей


Інтерференція.

Дифракція.

Запитання 355

Позначте вираз, який є математичним записом закону заломлення світла

варіанти відповідей


n = sin α / sin γ.

n = ∠α /∠γ

Запитання 356

Якщо подивитися на компакт-диск, то при певному освітленні можна побачити на його поверхні веселкові смужки. Вкажіть, чим викликано таке явище

варіанти відповідей


Дифракцією

Поляризацією

Запитання 357

На якій відстані від радіолокатора перебуває літак, якщо між моментами випромінювання радіосигналу і прийманням відбитого від літака сигналу минуло 0,4 мс

варіанти відповідей

60 км


40 км

Запитання 358

Кут падіння променя з повітря на поверхню прозорого пластику дорівнює 50°, кут заломлення − 25°. Який показник заломлення цього пластику відносно повітря

варіанти відповідей

1,8

1,6

Запитання 359

Космічний корабль з екіпажем наблизився до Марса. Через який мінімальний час командир корабля може одержати відповідь на своє запитання, адресоване у Центр керування польотом? Відстань від землі до Марса під час сеансу зв′язку становить 150 млн. км.

варіанти відповідей

16 хв 40 с

15 хв 21 с

Запитання 360

Промінь, що проходить через оптичний центр лінзи

варіанти відповідей

не заломлюється

 іде паралельно головній оптичній вісі

Запитання 361

Яка лінза дає таке зображення

варіанти відповідей

збиральна


розсіювальна

Запитання 362

Область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела:

варіанти відповідей

півтінь

затемнення

Запитання 363

Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета називають

варіанти відповідей

акомодація

адаптування

Запитання 364

Охарактеризуйте зображення, яке буде отримане при наступному розташуванні предмета та лінзи

варіанти відповідей

Зображення уявне, пряме, зменшене

Зображення дійсне, перевернуте, зменшене

Запитання 365

Оптична сила лінзи -2 дптр. Яка її фокусна відстань

варіанти відповідей

-0,5м

Запитання 366

Чому на снігу ми не бачимо своє зображення

варіанти відповідей

Тому, що дифузне (розсіяне) відбивання

тому, що дзеркальне відбивання

Запитання 367

Предмет розташовано на відстані 1 м від збиральної лінзи з оптичною силою 2 дптр. Визначте відстань між лінзою та зображенням предмета

варіанти відповідей

 1м

 1,5м

Запитання 368

Об'єктив проекційного апарату має оптичну силу 5,25 дптр. Екран розташовано на відстані 4м від об'єктиву. Визначити мінімальну висоту екрана, на якому має поміститися зображення предмета. Висота предмета дорівнює 6 см. Відповідь запишіть у метрах.

варіанти відповідей


1,2м


1,4м

Запитання 369

Промінь переходить зі скла у повітря.

Як при цьому змінюється швидкість поширення світла ?

варіанти відповідей

Збільшується

Не змінюється

Запитання 370

Повне внутрішнє відбивання спостерігається при

варіанти відповідей

переході світла з оптично більш густого середовища в оптично менш густе

відбиванні від шорстких поверхонь

Запитання 371

При проходженні світла через отвір, розміри якого порівняні з довжиною світлової хвилі, спостерігається

варіанти відповідей

дифракція

поляризація

Запитання 372

Оптичний пристрій, дія якого заснована на явищі дифракції світла і являє собою сукупність великої кількості паралельних штрихів, нанесених на певну поверхню на однаковій відстані один від одного - це

варіанти відповідей

дифракційна гратка

дифракційна картина

Запитання 373

формула дифракційної гратки

варіанти відповідей

dsinφ = 

dcosφ = 

Запитання 374

Визначте період дифракційної гратки, якщо на 12,5 см нанесено 12500 штрихів

варіанти відповідей

0,00001

1000

Запитання 375

За допомогою яких приладів можна розкласти біле світло у спектр

варіанти відповідей

 спектроскоп

 дифракційна решітка

Запитання 376

На якому малюнку правильно побудовано зображення предмета у лінзі

варіанти відповідей

1

Запитання 377

На яких рисунках зображено промінь світла, що переходить із середовища з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною

варіанти відповідей
Запитання 378

Абсолютний показник заломлення визначається формулою

варіанти відповідей
Запитання 379

Забарвлення мильної бульбашки переважно залежить від

варіанти відповідей

товщини мильної плівки

розмірів бульбашки

Запитання 380

Фокусна відстань F лінзи - це

варіанти відповідей


відстань від оптичного центра лінзи до її головного фокуса

відстань від оптичного центра лінзи до її країв

Запитання 381

Коли Місяць, обертаючись навколо Землі, потрапляє в зону тіні, яку відкидає  Земля, настає … затемнення

варіанти відповідей

місячне

сонячне

Запитання 382

Оптика - це розділ фізики, що вивчає

варіанти відповідей

властивості й фізичну природу світла, особливості його випромінювання, поширення та взаємодії з речовиною

якісну й хімічну природу світла, особливості його випромінювання, поширення та змішування з речовиною

Запитання 383

Явище дисперсії вивчав вперше

варіанти відповідей

Ньютон


Томпсон

Запитання 384

Кут заломлення - це кут між

варіанти відповідей

заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу середовищ у точці падіння на неї світлового променя

заломленим променем та межею поділу середовищ

Запитання 385

З якою швидкістю поширюється світло у вакуумі

варіанти відповідей

300 000 км/с

30 м/с

Запитання 386

Оптична сила лінзи дорівнює 2 дптр. Чому дорівнює фокусна відстань цієї лінзи

варіанти відповідей

0,5м

2см

Запитання 387

Промінь світла падає на плоску межу двох середовищ. Кут падіння дорівнює 40°, кут між відбитим і заломленим променями дорівнює 110°. Чому дорівнює кут заломлення

варіанти відповідей

300

600

Запитання 388

Умова інтерференційного максимуму

варіанти відповідей

∆d = kλ

∆d = (2 k +1 ) λ/ 2

Запитання 389

Що таке світло

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі, які сприймає око людини, тобто хвилі довжиною від 380 нм (світло фіолетового кольору) до 760 нм (світло червоного кольору)

невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюваннями в межах довжин хвиль 400-10 нм

Запитання 390

Три основні спектральні кольори - це

варіанти відповідей

синій, зелений, червоний

синій, червоний, жовтий

Запитання 391

Укажіть формулу для обчислення абсолютного показника заломлення середовища

варіанти відповідей

п=с/υ

п=п1/п2

Запитання 392

Вікно має форму прямокутника . Якою геометричною фігурою може бути частина підлоги, освітлена сонячними променями

варіанти відповідей

паралелограмом

трикутником

Запитання 393

Двогранний кут між двома плоскими дзеркалами = 600. На дзеркало М1 падає промінь , паралельний до площини дзеркала М2 .Під яким кутом упаде на дзеркало М2 промінь, що відбився від дзеркала М1

варіанти відповідей

 300

90

Запитання 394

Фокусна відстань об'єктива фотоапарата 10 см, а довжина камери 10,5 см. Визначити зріст людини, якщо висота його зображення на фотографії 8 см

варіанти відповідей

1,6 м

1,3 м

Запитання 395

Дифракційна картина - це

варіанти відповідей

інтерференційна картина, отримана внаслідок дифракції

інтерференційна картина, отримана внаслідок дисперсії

Запитання 396

Кожна точка хвильової поверхні є джерелом вторинної хвилі, ці вторинні хвилі є когерентними; хвильова поверхня в будь-який момент часу є результатом інтерференції вторинних хвиль - це принцип

варіанти відповідей

Гюйгенса-Френеля

Галілея

Запитання 397

Дифракційні гратки бувають

варіанти відповідей

відбивні і прозорі

відбивні і заломні

Запитання 398

Кількісну теорію дифракції побудував

варіанти відповідей

О.Френель

О.Смакула

Запитання 399

У дифракційному спектрі

варіанти відповідей

червоні лінії розташовані далі від центрального максимуму, ніж фіолетові

червоні лінії розташовані ближче від центрального максимуму, ніж фіолетові

Запитання 400

Які з наведених прикладів можна пояснити дифракцією світла

варіанти відповідей

неможливість побачити атоми в мікроскоп

 райдужне забарвлення DVD-диска

веселка крізь примружені очі

Запитання 401

У першому випадку природне світло проходить крізь скляну призму, а в другому - крізь дифракційну решітку. Чим відрізняється дифракційний спектр від дисперсійного

варіанти відповідей

при дисперсії на більший кут відхиляються фіолетові промені, а при дифракції - червоні

послідовністю кольорових смуг

Запитання 402

Оптична сила лінзи 4 дптр. На якій відстані від неї потрібно розмістити лампу та екран, щоб отримане на екрані зображення було такого самого розміру, як і лампа

варіанти відповідей

0,5

 8

Запитання 403

Якщо при переході світла з одного середовища в інше швидкість світла зменшується, то говорять, що світло перейшло із середовища з ... в середовище з

варіанти відповідей

меншою оптичною густиною ... більшою оптичною густиною

більшою густиною ... меншою густиною

Запитання 404

Оберіть ВСІ правильні відповіді.

Абсолютний показник заломлення залежить від ... речовини

варіанти відповідей

від складу та будови

агрегатного стану

тиску

температури

Запитання 405

Установіть відповідність між видом випромінювання ( 1-4) та його характеристикою (А-Г).

1- інфрачервоне

2 - ультрафіолетове

3 - рентгенівське

4 - гамма- випромінювання

А - виникає в результаті самочинного розпаду атомних ядер

Б - застосовується в приладах нічного бачення

В - спричиняє засмагу

Г- виникає в результаті гальмування швидких електронів на аноді

варіанти відповідей

1-Б, 2- В, 3-Г, 4 - А

1-Б, 2- Г, 3-В, 4 - А

Запитання 406

Учення про світло і світлові явища

варіанти відповідей

Оптика

Офтальмологія

Запитання 407

Після проходження білого світла через червоне скло світло стає червоним. Це відбувається через те, що світлові хвилі інших кольорів переважно

варіанти відповідей

поглинаються

заломлюються

Запитання 408

За допомогою якого явища можна пояснити утворення веселки

варіанти відповідей

 В.Дисперсії

Б.Інтерференції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест