Контрольна робота «Атомна фізика»

Додано: 5 лютого
Предмет: Фізика, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює число протонів (Z) і число нейтронів (N) в ізотопі алюмінію 27Al13 ?

варіанти відповідей

Z=13, N=27   

Z=27, N=13 

Z=14, N=13  

Z=13, N=14

Запитання 2

Ізотопи - це:

варіанти відповідей

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять різну кількість протонів, але однакову кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість електронів і нейтронів

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість електронів

Запитання 3

Ядерні сили - це:

варіанти відповідей

сили, які діють між протонами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між нейтронами і електронамив ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між нейтронами і протонами ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між всіма частинками в атомі та забезпечують існування атомів

Запитання 4

Що утворюється під час α розпаду з ізотопа ²²⁶₈₈Ra

варіанти відповідей

²²⁰₈₆Rn   

²²²₈₆Rn  

²²⁴₈₆Rn    

²²⁶₈₉Rn

Запитання 5

Дописати ядерну реакцію 105B + 42He → 10n +? 

варіанти відповідей

¹³₇N   

¹₁p   

²⁷₁₃Al  

¹³₇Na

Запитання 6

Ядерний реактор — пристрій, призначений для здійснення

варіанти відповідей

керованої реакції поділу важких ядер.

ланцюгової реакції поділу важких ядер

керованої ланцюгової реакції поділу важких або синтезу легких ядер

керованої ланцюгової реакції поділу

Запитання 7

Визначте активність радіоактивного зразка, якщо кожні 2 години в ньому розпадається 7,2 * 1012 ядер

варіанти відповідей

7,2 * 1010 

2 * 1012  

7,2 * 1012 

7 * 10

1 * 107

Запитання 8

Прилад для вимірювання дози радіоактивного випромінювання

варіанти відповідей

динамометр   

барометр

дозиметр  

радіометр

Запитання 9

Що таке радіаційний фон ?


 

варіанти відповідей

йонізуюче випромінювання земного та космічного походження

йонізуюче випромінювання космічного походження.

йонізуюче випромінювання земного походження.

Запитання 10

В якому році сталася аварія на Чорнобильській атомній станції?

варіанти відповідей

1986

1896  

2006 

1996

Запитання 11

Реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур (понад 107 °С) і супроводжується виділенням енергії... 

варіанти відповідей

Радіоактивність

Ланцюгова ядерна реакція

Розщеплення ядра

Термоядерний синтез

Злиття

Запитання 12

Яка речовина утвориться при β-розпаді 2656Fe?

варіанти відповідей

Mn

Co

Ca

Ni

Cr

Запитання 13

Скільки нуклонів, протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Цинку 5036Zn?

варіанти відповідей

А= 50, Z= 36, N= 14.

А= 50, Z= 36, N= 15.

А= 36, Z= 45, N= 14.

А= 64, Z= 30, N= 34.

Запитання 14

Запишіть рівняння реакції розпаду α-розпад:88226Ra

варіанти відповідей

90228Th→24He+88224Ra

90228Th→24He+86224Ra

92280Th→34He+88224Ra

90228Th→24He+88223Ra

Запитання 15

Реакцію, яка супроводжується звільненням нейтронів під час розпаду ядра, які в свою чергу спричиняють поділ інших ядер, називають ...

варіанти відповідей

... термоядерною реакцією;

... ядерним циклом;

 ... ланцюговою ядерною реакцією;

... хімічною реакцією.

Запитання 16

В ядерному реакторі ядерне паливо міститься всередині ...

варіанти відповідей

... регулюючих стрижнів;

... тепловидільних елементів (ТВЕЛів).

 ... парогенератора;

Запитання 17

Ізотопи - це

варіанти відповідей

Різновиди атомів,які мають різну кількість протонів

Різновиди атомів,які мають різну кількість нейтронів

Різновиди атомів,які мають різну кількість електронів

Запитання 18

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Принцип роботи атомної електростанції

Схема поділу ядра Урану

Схема будови ядерного реактора

Запитання 19

Скільки атомних енергоблоків має Рівненська АЕС?

варіанти відповідей

3

2

6

4

Запитання 20

Що таке ТВЕЛи?

варіанти відповідей

Тривалий вплив елементів

Тепловидільні елементи

Топливновидільні елементи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест