Геометрична оптика

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Геометрична оптика
Тест виконано: 4 рази
11 запитань
Запитання 1

Промінь падає на дзеркальну поверхню і відбивається. Кут падіння 400. Чому дорівнює кут відбивання ?

варіанти відповідей

800

400

200

100

Запитання 2

Промінь падає на межу поділу середовищ повітря - рідина під кутом 450 і заломлюється під кутом 300. Яким є відносний показник заломлення рідини?

варіанти відповідей

0,71

1

1,4

2,8

Запитання 3

Визначте швидкість поширення світла в алмазі, якщо n=2,42 ; с= 3 108 м/сваріанти відповідей

12,4⋅106 м/с

1,24⋅108 м/с

124 000 м/с

124 000 км/с

Запитання 4

Кут між падаючим і відбитим променями становить 70°. Чому дорівнює кут падіння? 

варіанти відповідей

40 °

35 °

45 °

20 °

Запитання 5

Світловий промінь - це ...

варіанти відповідей

лінія, уздовж якої поширюється потік світової енергії

падаючий промінь, проведений у точку падіння променя

пряма, що проходить через центри сферичних поверхонь, які утворюють лінзу

пряма, що проходить через оптичний центр лінзи

Запитання 6

Чому дорівнює кут падіння променя на плоске дзеркало, якщо кут між падаючим променем і дзеркалом 30°? 


варіанти відповідей

60°

30° 

90°

45°

Запитання 7

Відносний показник заломлення світла n21 показує ...

варіанти відповідей

 у скільки разів швидкість поширення звуку в середовищі 1 більша, ніж швидкість поширення звуку в середовищі 2

 у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша, ніж швидкість поширення світла у вакуумі

 у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша, ніж швидкість поширення світла в середовищі 2

чи рівна швидкість поширення світла в середовищі 1 і швидкість поширення світла в середовищі 2

Запитання 8

Причиною заломлення світла при його переході з одного прозорого середовища в інше є...(пластикова трубочка в стакані з водою)

варіанти відповідей

зміна швидкості поширення

зміна густини середовища

зміна кольору світла

зміна частоти світла

Запитання 9

Фізичну величину, яка показує у скільки разів швидкість світла в одному середовищі більша швидкості світла в іншому середовищі, називають ...

варіанти відповідей

абсолютним показником заломлення.

відносним показником заломлення.

середнім показником заломлення.

фізичним показником заломлення.

Запитання 10

Людина наближається до плоского дзеркала з швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю вона наближається до свого зображення у дзеркалі?

варіанти відповідей

1 м/с.

2 м/с.

3 м/с.

4 м/с.

Запитання 11

Швидкість світла в середовищі 187000 км/с. Визначте абсолютний показник заломлення даного середовища:

варіанти відповідей

0,62

1,6

2,5

1,8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест