Заломлення світла

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: заломлення світла
Тест виконано: 37 разів
12 запитань
Запитання 1

У якому випадку можливе заломлення світла?

варіанти відповідей

при падінні на стіну

при падінні на дзеркало

при падінні на воду

при падінні на зошит

Запитання 2

Чому відбувається заломлення світла?

варіанти відповідей

Тому що швидкість поширення світла в різних середовищах різна

Тому що змінюється температура освітленої поверхні

Світловий промінь не заломлюється, це оптична ілюзія

Тому що змінюється оптична густина середовища

Запитання 3

Що означає у формулі літера α ?

варіанти відповідей

Кут падіння

Кут відбивання

Кут заломлення

Кут між дзеркалом та поверхнею столу

Запитання 4

Абсолютний показник заломлення світла ...

варіанти відповідей

показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі

показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у повітрі

показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі більша, ніж у вакуумі

показує, на скільки швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі

Запитання 5

Якою літерою позначається абсолютний показник заломлення?

варіанти відповідей

β

N

n

c

Запитання 6

В якій речовині абсолютний показник заломлення найбільший?

варіанти відповідей

Лід

Скло

Алмаз

Кварц

Запитання 7

Назвіть кут заломлення світлового променя

варіанти відповідей

∠О

∠α

∠β

γ

Запитання 8

Якщо кут падіння збільшиться, то кут заломлення..

варіанти відповідей

Збільшиться

Зменшиться

Не зміниться

Залежить від середовищ, у яких поширюється світло

Запитання 9

Світло переходить із води в повітря. На яких малюнках правильно показаний хід променів?

варіанти відповідей

2 і 3

3 і 4

1 і 3

2 і 4

Запитання 10

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований в точці падіння променя, і заломлений промінь?

варіанти відповідей

Лежать на одній прямій

Лежать в одній площині

Лежать на одному променя

Лежать на одній поверхні

Запитання 11

Знайти абсолютний показник заломлення світла середовища, у якому світло поширюється зі швидкістю 1,5 ⋅ 108 м/с

варіанти відповідей

2

0,5

2 ⋅ 108

0,2

Запитання 12

Знайдіть кут падіння світла, якщо кут заломлення 300, а кут між падаючим променем та заломленим дорівнює 1900

варіанти відповідей

200

300

400

500

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест