Контрольна робота по темі "Геометричні перетворення".

Додано: 5 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 261 раз
30 запитань
Запитання 1

Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?

варіанти відповідей

поворот

перетворення подібності

центральна симетрія

осьова симетрія


Запитання 2

У яку точку при повороті навколо точки О на кут 900 за годинниковою стрілкою перейде точка А(2; 0)?


варіанти відповідей

А′(0; 2)

А′(-2; 2)

А′(0; -2)

А′(-2; 0)

Запитання 3

Паралельне перенесення задано формулами: 

х′ = х + 5, у′ = у - 3.

У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(-3; 8)?


варіанти відповідей

А′(-2; -5) 

А′(-2; 5)

А′(2; 5)

А′(3; -8)

Запитання 4

Дано точки F(-4; -2), T(-2; 5). Вкажіть координати точок F′ і T′ , якщо відрізок F′T′ симетричний до відріка FT відносно початку координат.


варіанти відповідей

F′(4; 2), T′(2; 5) 

F′(-4; -2), T′(-2; -5)

F′(4; 2), T′(2; -5)

F′(-4; -2), T′(2; -5)

Запитання 5

При переміщенні ∆АВС перейшов у ∆А′В′С′. Знайдіть кути ∆А′В′С′, якщо ∆АВС рівнобедрений з основою АС, а ∠В = 500


варіанти відповідей

∠А′ = 650, ∠В′ = 500, ∠С′ = 650  

∠А′ = 800, ∠В′ = 500, ∠С′ = 500  

∠А′ = 500, ∠В′ = 500, ∠С′ = 800

∠А′ = 500, ∠В′ = 800, ∠С′ = 500

Запитання 6

Рухом є ...

варіанти відповідей

паралельне перенесення

гомотетія

поворот

осьова симетрія

центральна симетрія

подібність

Запитання 7

Композицію яких перетворень зображено на рисунку?


варіанти відповідей

гомотетія і поворот

гомотетія і центральна симетрія

гомотетія і осьова симетрія

гомотетія і паралельне перенесення

Запитання 8

Яка точка симетрична точці А(-5;6) відносно початку координат?


варіанти відповідей

(-5; -6)

(5; 6)

(5; -6)

(-6; 5)

Запитання 9

Які координати має точка симетрична точці Р(-6;4) відносно осі OУ?


варіанти відповідей

(6; -4)

(-6; -4)

(6;4)

(4; -6)

Запитання 10

Знайдіть координати точки, симетричної точці N(-3; -1) відносно осі ОХ.варіанти відповідей

(-3; 1)

(3; 1)

(3; -1)

(-1; -3)

Запитання 11

Укажіть переміщення, при якому чотирикутник АВСD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник МКNР.

варіанти відповідей

центральна симетрія

осьова симетрія

поворот

паралельне перенесення

Запитання 12

ABCDEF - правильний шестикутник.У яку точку при повороті навколо точки О на кут 1200 проти годинникової стрілки перейде точка B?варіанти відповідей

 у точку F

у точку А

у точку D

у точку C

Запитання 13

Якщо фігура F переходить у фігуру F′, тоді фігуру F′ називають...

варіанти відповідей

рухом

прообразом

образом

перетворенням

Запитання 14

Точки А1 і В1 є образами відповідно точок А і В при паралельному перенесенні відрізка АВ. Знайдіть довжину відрізка А1В1, якщо АВ=5 см


варіанти відповідей

3 см

5 см

4 см

6 см

Запитання 15

Знайдіть координати образу точки А (– 2; – 1 ) при гомотетії з центром О(0;0) і коефіцієнтом k = – ½

варіанти відповідей

(1; – 0,5)

(– 1; 0,5)

(1; 0,5)

(– 1; – 0,5)

Запитання 16

Сторони трикутника дорівнюють 3 см, 5 см і 7 см. Якими можуть бути сторони подібного йому трикутника ?

варіанти відповідей

6 см,10 см, 21 см;

9 см, 15 см, 20 см;

6 см, 10 см, 14см.

6 см,8 см,14 см;

Запитання 17

Площі двох подібних трикутників відносяться як 4:9. Знайдіть відношення сторін цих трикутників.

варіанти відповідей

4:9

16:81

2:3

9:4

Запитання 18

Яке з запропонованих перетворень не є РУХ?   

варіанти відповідей

паралельне перенесення

поворот

  симетрія відносно осі

подібність

Запитання 19

Під час паралельного перенесення точка А (2;4) переходить у точку А1(5;8) В яку точку перейде точка В(-3;-8) ?

варіанти відповідей

(1;-2)

(-5;9)

(0;-4)


(-2;-6)

Запитання 20

Знайдіть координати точки В1, симетричної точці В(-3; -2) відносно початку координат.

варіанти відповідей

(-3 ; 2)

(-3 ; -2)

(3 ; -2)

(3 ; 2)

Запитання 21

Знайдіть координати точки А, симетричної точці А1(4; 3) відносно осі абсцис.

варіанти відповідей

(4; -3)

(-4; 3)

(-4;-3)

Запитання 22

Складіть рівняння кола, симетричного відносно осі ординат колу з радіусом 1 і центром в точці О(1 ;-2). Запишіть координати нового центра.

варіанти відповідей

(-1 ;-2); (х +1)2 + (у + 2)2 = 1

(1 ;-2); (х +1)2 + (у + 2)2 = 1

(-1 ;-2); (х -1)2 + (у + 2)2 = 1

(1 ;-2); (х +1)2 + (у + 2)2 = -1

Запитання 23

Точка А(1;2) при паралельному перенесенні переходить в точку В(3;-2). Запишіть формули паралельного перенесення.

варіанти відповідей

х1 = х +2; у1= у - 4

х1 =х -2; у1= у - 4

х1 =х -2; у1 = у + 4

Запитання 24

Сторони шестикутника відносяться як 3 : 4: 5 : 5 : 6 : 7. Знайдіть сторони подібного йому шестикутника, якщо його периметр дорівнює 90 см.

варіанти відповідей

9 см, 12 см; 15 см; 15 см; 18 см; 21 см

9 см, 4см; 15 см; 15 см; 18 см; 21 см

9 см, 12 см; 15 см; 15 см; 6 см; 21 см

3 см : 4 см : 5 см : 5 см : 6 см : 7 см

Запитання 25

Площі двох квадратів відносяться як 9 : 4, а сума їх периметрів дорівнює 80 см. Знайдіть периметри квадратів. Відповідь запишіть у порядку спадання.

варіанти відповідей

48 см, 32 см

38 см, 42 см

54 см, 26 см

Запитання 26

Знайдіть координати точки В, якщо симетрична їй точка відносно осі Оу має координати А1(5; -3)

варіанти відповідей

(-5;-3)

(-5;3)

(5;-3)

(5;3)

Запитання 27

Складіть рівняння кола, симетричного відносно осі абсцис колу з радіусом 2 і центром у точці О(-2;3). Запишіть координати центра нового кола.

варіанти відповідей

О1(-2;-3); (х +2)2 + (у + 3)2 = 4

О1(-2;3); (х +2)2 + (у + 3)2= 4

О1(2;-3); (х - 2)2 + (у + 3)2 = 4

О1(-2;-3); (х +2)2 + (у + 3)2 = 2

Запитання 28

Паралельне перенесення задається формулами х1 = х +1, у1 = у + 2. Точка А при цьому паралельному перенесенні переходить у точку В(2; 3). Запишіть координати точки А.

варіанти відповідей

(1; -1)

(1; 1)

(-1; -1)

(-1; 1)

Запитання 29

Сторони шестикутника відносяться як 3 : 4 : 5 : 5 : 6 : 7. Знайти сторони подібного йому шестикутника, якщо у нього різниці найбільшої і найменшої сторін дорівнює 8 см.

варіанти відповідей

3см; 4см; 5см; 5см; 6см; 7см

6см; 4см; 5см; 10см; 12см; 14см

6см; 8см; 10см; 10см; 12см; 14см

Запитання 30

Сторони квадратів відносяться як 3 : 4, а площа меншого з них дорівнює 144 см.знайдіть площу другого квадрата. У відповідь запишіть обидві плащі в порядку зростання.

варіанти відповідей

144см2; 256 см2

144см2; 192см2

144 см; 768 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест